Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > USA og Cuba

USA og Cuba

Beskriver forskjellene mellom Usa og Cuba.

Sjanger
Særemne
Språkform
Bokmål
Lastet opp
05.03.2003


Martin Pedersen sitt samfunnsfag prosjekt

 

Problemstilling: Hvorfor er Cuba og USA på så mange måter ulike når de er så nærme?

 

Hypoteser:

 • Cuba kunne hvert rikere i dag hvis ikke USA hadde boikottet dem!
 • At Sovjet ble oppløst skadet økonomien til Cuba
 •  

   

  Innhold:

  • innledning
  •  kort om begge land
  •  historie om Cuba
  •  historie om USA
  •  tabbel
  •  naturressurser
  •  Hvorfor landene er så ulike
  •  oppsummering
  •  konklusjon
  •  kilder

  Innledning:

  Oppgaven min skal handle om de store  forskjellene på to land, som er så nærme hverandre, men likevel så ulike. Det kommunistiske landet Cuba som har lenge har hatt problemer med sin økonomi, og det som landet som regnes som å være verdens rikeste land USA. Hvorfor er de to landene så forskjellige når begge har vært i koloni. Jeg skal også prøve å forklare om hva de har gjort annerledes, naturressurser, og andre forhold.


   

   

                           Cuba

  <bilde>

   

  Cuba er et lite kommunistisk land rett utafor USA, det er ca. 11.100.000 millioner mennesker, og har et flateinnhold på 110 861 km2. Det snakkes spansk, og Fidel Castro har vært ved makta som president siden 1959.         

   

  USA

   Den kapitalistiske forbundsstaten  USA, er det største landet i Nord Amerika, og er 50 selvstyrte stater. Det offisielle språket er engelsk, det er ca. 59,77 mill. innbyggere, og har et flateinnhold på 110 861 km2. USA er kanskje det rikeste landet i helle verden. Det har stor påvirkning på både Nato og FN. De har den største militære styrken i helle verden, og regnes som en supermakt.

   

   

  <bilde>
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Cuba: Det kommunistiske landet Cuba har i flere år hatt økonomiske problemer. Det har mye vært pågrunn av at USA har boikottet dem, og fått andre til å gjøre det samme, det har skadet Cubas økonomi ved å ødelegge for dems turisme, og ved å ødelegge utrikshandler for dem. Men om ikke det var nok så ble dems omtrent eneste onklie foretningspartner Sovjetunionen oppløst.

   

  Cuba har vært i koloni for Spanjolene helt til 1898,da Cuba med hjelp av USA klarte å ”kaste” ut spanjolene. Noe som endte med at USA tok over makten i Cuba, og satt med makta fram til 1902, da ble Cuba endelig selvstendig. Men helt fram til 1959 var ennå den kubanske økonomien fullstendig dominert av USA, som også satt med den politiske og militære makten. USA eide også mesteparten av sukker industrien, som var Cubas viktigste inntektskilde. De hadde også en president som var på demmes side, Batista. Som hadde undertrykket det cubanske land.

  Cuba var da preget av store klasseskiller. Men da de øverste klassene ikke lenger klarte å lage politisk ro og orden, brøt det ut kaos blant de ”underleggende” klassene. Da var det klart at det ville bli revolusjon, den utløsende grunnen til revolusjonen var at det var så store klasse forskjeller. Prosessen ble ledet av en ung advokat og politiker, Fidel Castro. Etter hvert som motstandskampen mot USA fikk større tilslutning fremsto Castro som et symbol for den politiske motstanden.. Castro har helt siden revolusjonen vært ved makta, og gjort Cuba om til et kommunistisk land. Han har også klart å forbrede situasjonen, med for eksempel gratis sykepleie og skole til alle.

  USA

  USA har helt siden de frigjorde seg fra England utviklet seg til å bli en av verdens rikeste og kanskje mektigste land. USA har gjennom mange år med utvikling klart å skape den ”perfekte” balanse.  Men det har ikke alltid vært slik, borgerkrig, Vietnam krigen og 1. og 2. verdenskrig, har vært del av USAs historie

   

  I 1776 frigjorde USA og dannet 13. selvstendige stater. Men etter det var det stadig krangler og kriger med indianerne, som bodde der først. Mens USA utviklet seg har det vært mye krangler og kriger, som borgerkrigen mellom nord og sør statene (1861-1865).  Bakgrunnen var de økende motsetningsforholdene mellom sørstatenes plantasjeøkonomi med slaver og Nordstatenes voksende industri og kapitalistiske økonomi, og forhindre slaveri. Og da Nordstatene vant i 1865 ble det forbudt med slaver i USA, og landet ble kapitalistisk. Senere har USA også vært med i flere kriger som Vietnam krigen, da de ble med i Vietnam sin borgerkrig, for å hindre at den siden som ville at Vietnam skulle bli kommunistisk.

  Men når USA virkelig tjente mye penger var i løpet av den første verdenskrig, da USA kom med mange nye oppfinnelser, og siden de ikke var med før slutten av krigen så fikk de tid til å masseprodusere varer som de i Europa kjøpte i massevis. USA ble med i slutten av første verdenskrig og avgjorde krigen. Men når 2. verdens krig kom ville egentlig ikke USA være med, men når Japan bombet USA sin Marinebasen i Pearl Harbor, så ville U SA bli med i krigen for å vise

  at ingen gjorde slik med dem . Og fordi USA alltid må vise sin styrke, så har de også blitt innblandet i ”den kalde krigen” mot

  Sovjetunionen, selv om det egentlig ikke var en ordentlig krig, men en stor krangel som handlet om krigen mellom kapitalisme og kommunisme. Men utenom det så er de kanskje det landet der det er

  mest BNP(Brutto nasjonal produkt).  

   

  Folketall

  11,224,321

  59,778,002

  Hovedstad

  Havana

  Washington D.C

  BNP(USD)

  3500

  38300

  Budsjett per år

  $14.9 billion

  $1.828 trillion

  Menneske ved makta

  Fidel Castro (1959-?)

  Goerge Bush (2000-20042008)

  Eksport inntekter

  $1.7 billioner

  $723 billioner

  Import utgifter

  4.9 billioner

  1.148 trillioner

  Arbeids løshet

  4%

  5.2%

                                                        

   

   

   

                                                                        

   

   

   

   

   

   

   

  Naturresurser

  Usa: Usa har rike naturresurser: store oppdyrkede åkrer, store skoger, olje, naturgass, metaller og mineraler. Landet er verdens ledende teknologiland og handelsnasjon. Ikke noe land i verden selger så mye varer til andre land som USA. De selger biler, fly, datavarer, bensin, legemidler og dagligvarer til helle verden. 20 av de 25 største bedriftene i verden er fra USA. Mange amerikanske industrier har også bedrifter i andre land. Slike selskaper kaller vi multinasjonale selskaper. USA var de første som begynte  å bygge opp multinasjonale selskaper.    

  Cuba: I Cuba er nesten halve området fruktbar jord. Der det hovedsakelig plantes sukker plantasjer. Det blir også dyrket andre ting som tobakk og kaffe, Cuba er berømte for sine sigarer. Cuba har også mye fisk som de eksporterer.

   

   

   

    Hvorfor ble landene så ulike?

  Den kanskje størst grunnen til at de er så ulike er styresettene.

  Grunnen til at for eksempel at Cuba er så fattig har litt med at de fikk ikke fullstendig kontroll over sin egen økonomi for 1959. Cuba har ikke så mye naturresurser, og siden de er kommunistiske så tjener de ikke så mye på alle fabrikker.

  Mens USA som har siden tidlig1900 tallet utviklet en seg til å bli det største industrilandet. De har kommet med mange nye oppfinnelser, å tjent mye penger på de.

  Cuba har også tapt mye penger på at USA har boikottet dem, for de har også fått andre land til å gjøre det samme, og derfor så har ikke

  de fått så mange forretnings partnere, og det har ødelagt for Cubas turisme ved å hindret folk i å dra dit.  Det ble en då være da Sovjetunionen som Cubas faste forretningspartnere og støtte. Det førte til at Cubas økonomi styrtet til bunns, og ble tvunget til å ta opp lån fra andre land, nå skylder de Russland over 15billioner kr.

   

   

  Men alt er ikke verre i Cuba, det er nesten dobbelt så mange leger per 1000 innbygger, det er gratis skole og videregående opplæring, som det ikke er i USA. Og det er ”bare” ca.44800 som er arbeidløse i Cuba, mens i USA er det ca. 2988900 folk som er arbeidsløse.

   

  Oppsummering

  Hvorfor er Cuba og USA på så mange måter ulike når de er så nærme hverandre?

   

  De er så ulike pågrunn av styresett, , og om begge landa prøver å tjene mest mulig penger.  Det har også noe med hvordan de har behandlet hverandre, ved at USA har boikottet Cuba, og innfluerte  andre lend til å gjøre det samme. Derfor har USA ødelagt for Cuba, og grunner til de store forskjellene er på grunn hva som har skjedd i kriger.

   

  1. Hypotese: Ja, USA har ødelagt for Cuba ved å boikotte dem, ikke generelt på grunn at USA gjorde det, men fordi de fikk andre land til å gjøre det samme.

   

  2.Hypotese: Ja, oppløsningen til Sovjetunionen har ført til at Cuba sin økonomi ble dårligere, fordi de var Cubas omtrent eneste sikre forretningspartner.

   

  Konklusjon

  En grunn til at   Cuba er fattige tror jeg er fordi de ikke har blitt gode ”venner”med land. Cuba hadde alltid bare en sikker forretning partner, Sovjetunionen, og da de ble oppløst så skadet de Cuba sin økonomi, og siden USA hadde boikottet dem så fikk de ikke så lett andre å gjøre forretning med fordi mange hørte på USA. Mens USA har på en måte hatt flaks at de oppfant ting som for eksempel å masseprodusere når andre land trengte varene de kunne masseprodusere. Og de oppfant nye ting som andre land ville ha. Og de har pågrunn av handel blitt veldig rike. Og siden de har blitt rike, og har fått mye ny teknologi så har de måtet vise sin styrke og derfor blitt innblandet i mange unødvendige kriger. Siden de også ofte har innblandet seg, og rotet i andre sine problemer, og kriger så har det senere kommet tilbake på dem. Som Osmand Bin Ladin som bombet USA, og Amerikanere som ikke for dra til Cuba. Så hvis ikke USA hadde vært så ”inni andre sine saker” så hadde de kanskje sluppet så mye problemer.

   

  Kilder:

   

  Bøker: Samfunnsfagbok

  Fra biblioteket: Alle verdens land, Geografica, Fakta i verden.

  Internett: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/cu.html

  http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/us.html

  http://www.caplex.net/web/artikkel/artdetalj.asp?art_id=9336842&L=1

  http://www.caplex.net/web/artikkel/artdetalj.asp?art_id=9306796&L=1

  Andre ting:

  Min hjerne og Brit sin.


  Legg inn din oppgave!

  Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

  Last opp stil