Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Tyskland etter samlingen.

Tyskland etter samlingen.

Tyskland etter samlingen. Karakter *6*

Sjanger
Særoppgave
Språkform
Bokmål


Tyskland er etter gjenforeningen nok en gang blitt en stormakt. Om Vest-Tyskland ikke var det fra før, er staten Tyskland i dag et betydelig europeisk maktsentrum, og blir vel nærmest som en stormakt å regne. Til dette knytter det seg en rekke forventninger.

Det er som kjent ekstra viktig at stormaktene er i stand til å løse verdensproblemene på en konstruktiv måte. Videre er det av stor betydning at de klarer å bruke sin store innflytelse på verdenspolitikken til noe positivt. Helst bør dette foregå gjennom FN. Dette har vi sett at USA og tidligere Sovjetunionen har klart med glans de siste årene, og jeg forventer at Tyskland makter å følge opp den positive utviklingen.

I tillegg til arbeidet i FN, har Tyskland flere muligheter til å markere seg positivt. Tyskland er av de sju rikeste landene i verden, og hører derfor med til gruppen vi kaller G7-landene. Disse kommer sammen med jevne mellomrom, oftest i forbindelse med økonomisk støtte til andre trengende land. Her har vi sett at nettopp Tyskland har vært det landet som har gått i bresjen for massiv økonomisk støtte til reformprosessen i tidligere Sovjet. Så langt har ikke G7-landene drøftet så mange andre spørsmål, men jeg forventer at Tyskland vil fortsette å vise solidaritet med andre land som også trenger økonomisk støtte for å gjenreise velferden.


Tyskland er pr. i dag Europas ledende stat innen teknologi og forskning, kanskje spesielt innen automasjon og gentekonologi. Jeg tror at dette vil kunne komme til å bringe betydelige resultater med tiden, slik at Tyskland på denne måten vil kunne bidra med mange nye erfaringer og kunnskap innenfor vitenskapen.

Det finnes også forventninger som de fleste vestlige land tar som en selvfølge. Vi forventer alle sammen at Tyskland forblir et demokratisk samfunn, og at det retter seg etter menneskerettighetene. Videre er det viktig at de sikrer freden i Europa, og at de for all del ikke provoserer fram noen konflikter. Dette siste punktet er det knyttet stor oppmerksomhet til, da de fleste kjenner Tysklands historie i dette århundret.

Kort sagt : Det finnes et hav av forventninger til den nye europeiske stormakten. Ikke så rart, vil man kanskje si, da landet har utrolig mye konstruktivt å bidra med på de fleste områder.

I oktober 1990 falt muren i Tyskland. Steinkolossen som i drøye førti år markerte det store skillet mellom makthavende på hver side av den kalde krigen, gikk ubønnhørlig til grunne.

Et velstående Vest-Tyskland og et kriserammet Øst-Tyskland er igjen én stat. "En fattig og en rik" er kanskje en grei betegnelse for "bruden" og "brudgommen", som lovte hverandre "evig troskap" den 3. oktober 1990. Forventningene denne datoen var minst like høye som feststemningen. Kanskje spesielt for øst-tyskernes del som siden etterkrigstiden har slitt under kommunistisk styre.

Det at Tyskland i årene framover kommer til å bruke ganske mange milliarder D-mark på å få tidligere Øst-Tyskland på fote igjen, er det ingen tvil om. Jeg forventer at Tyskland kan høste mange nye erfaringer og bringe dem videre. På den måten kan vi kanskje få en "modell" for hvordan man kan være med på å gjenreise velstanden i resten av de tidligere Warzavapakt-landene også. Da vil i så fall Tyskland ha gitt et betydelig bidrag til arbeidet som er knyttet til reformprosessen i de østre deler av Europa.

Men selv om det nye Tyskland kan bidra med mye, er det er ikke uten grunn at mange ser på samlingen av Tyskland med kritiske øyne. Mange vil nok hevde at Tyskland sonet en dom

som de slapp for billig unna. Kanskje spesielt eldre mennesker som husker den andre verdenskrig, vil slutte seg til denne påstanden. For andre kan den virke noe urimelig.

Det legges i hvertfall spesielt merke til det Tyskland foretar seg utenom det rent rikspolitiske. Nåværende styresmakter er

klar over denne situasjonen, og ønsker med alle midler å vise seg som en stat man kan tilegne ansvar. Det gikk ikke mer enn et par måneder etter samlingen, før landet fikk sjansen til dette.

Tidligere Vest-Tyskland hadde sammen med USA støttet Saddam Husseins Irak med våpen under krigen med Iran. I lys av Iraks invasjon av Kuwait i august 1990 var plutselig det hele snudd, og vi fikk en vestlig allianse mot Irak. Saddam Hussein var

likevel ikke innstilt på å gi seg med det første. Mange husker vel hans etterhvert så berømte scud-raketter. De var først og fremst siktet inn mot Israel i et desperat forsøk på å dra dette landet med i krigen.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil