Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (752) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1333) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8209) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1149) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Mobbing

Mobbing

Artikkel til ungdom om mobbing i skolen.

Sjanger
Artikkel
Språkform
Bokmål
Lastet opp
17.02.2003
Tema
Mobbing

Mobbing i skolen er et økende problem. Den omfattende undersøkelsen VG bringer i dag viser at 100.000 barn og unge er rammet. Det er på tide å gripe inn overfor mobberne og skolene som lar det skje.

I de fleste barn og unges liv er skolen en morsom og spennende møteplass, hvor de lærer de sosiale spillereglene innenfor trygge og klare rammer. En av skolens viktigste oppgaver er nettopp å oppdra barna til å omgås hverandre med respekt og toleranse - verdier som gir dem en nødvendig ballast for å vokse opp som harmoniske og velfungerende mennesker. Når det ikke skjer, er konsekvensene brutale. Altfor mange barn og unge opplever skolen som et sammenhengende daglig mareritt. De blir mobbet og utstøtt av sine klassekamerater. Det som skulle være de mest sorgløse årene i deres liv, blir i stedet en evig kamp mot plageåndene og for selvrespekten.

Ofrene har opp gjennom årene fått mye oppmerksomhet. Med jevne mellomrom står de frem, slik Kari Mette gjør i dagens avis, og forteller sine opprørende historier. Men de blir ikke tatt på alvor. Mens politikere er flinke til å regulere de voksnes arbeidsmiljø, er barna så å si uten beskyttelse på sin «arbeidsplass». Det skjer i en misforstått allianse med foreldre, som blir pålagt - og gjerne vil ha - eneansvar for sine barns oppdragelse. I praksis er det en umulig oppgave når barna tilbringer store deler av dagen i klasserommet, i skolegården eller på skolefritidsordningen. Det er der en stadig råere mobbekultur får utvikle seg.

Lærere har en tøff oppgave, men akkurat som ledere på en arbeidsplass, kan de ikke unntas ansvaret for ungenes skolemiljø. I fjor ble det åpnet for å tvangsflytte mobbere mot foreldrenes vilje, men det må også stilles målbare krav til skolene, som hvis de ikke innfrir kan rammes av sanksjoner.

Eksperimenter med holdningskampanjer og konfliktråd har vist at det nytter å gjøre noe med problemet. Skoler som har tatt i bruk slike offensive virkemidler, har opplevd en betydelig nedgang i mobbingen. Utdanningsminister Kristin Clemet har allerede satt problemet på sin timeplan. Det er grunn til å håpe at hun er like nådeløs overfor mobbing som overfor dårlige mattelærere.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil