Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Ungdom og Alkohol

Ungdom og Alkohol

Om ungdom og deres alkoholvaner. Manuskript til muntlig fremføring.

Sjanger
Annet
Språkform
Bokmål
Lastet opp
07.12.2002
Tema
Alkohol


Oppgave: Foreldrerådet på skolen din har invitert elever og foresatte til en temakveld på skolen om ”Ungdom og Alkohol”. På vegne av elevrådet på skolen skal du holde en av innledningene om dette emnet. Skriv innlegget.

 

 

<bilde>

”Vi kan slappe av og feste.

Der finns dop av alle slag.

Vi kan drive med det meste

ha det moro natt og dag!”

 

Først vil jeg si velkommen til temakveld her på Ortun om Ungdom og Alkohol, og takk for alle som ville komme. Det verset jeg nettopp leste er tatt fra et skuespill for ungdom skrevet av Rolf Losnegård, og som handlet om rusmisbruk. Jeg heter Linda Furnes, og jeg er her på vegne av elevrådet her på Ortun Skole. Grunnen til at jeg er her i dag, er for å snakke litt om ungdoms forhold til alkohol, og hva konsekvensene blir av alkoholmisbruk.


 

Alle vet at mange ungdommer i det samfunnet vi lever i idag, drikker alkohol, men hvorfor gjør de egentlig det?

 

Mange unge blir utsatt for et strekt press i ungdomstiden. En vil ”passe inn”, og gjør nesten alt for ikke å bli ”utstøtt”. Derfor er det mange unge som blir med på ting de egentlig ikke har lyst til, men likevel gjennomfører fordi ”alle de andre gjør det jo!”

 

<bilde>
<bilde>
Hver dag ser vi unge mennesker som blir mobbet fordi de ikke har de ”riktige klærne”, ”den riktige hårfrisyren” osv..  De voksne prøver å hjelpe så godt de kan for å få en slutt på det, og i mange tilfeller hjelper det også. Men det de voksne kanskje ikke vet, er at røyke- og drikkepresset er minst like stort som motepresset….

 

Undersøkelser viser at de fleste som starter å drikke tidlig, begynner i løpet av ungdomsskolen. Omlag 55 % av elever i 8. trinn har smakt alkohol uten at det var voksne til stede, mens tallet stiger til 81 % blant elever i 10. trinn. Antall jenter og gutter var i denne undersøkelsen den samme, men det siste året har tallet økt med en høyere jenteandel som har smakt alkohol. Gjennomsnittsdebutalderen på landsbasis for å ha smakt på alkohol, ligger mellom 14 og 15 år på begge kjønn.

 

Jentene drikker vel så ofte som guttene, og da spesielt oftere vin og brennevin. Men øl topper likevel forbruksstatistikken for begge kjønn. Øl og vin utgjør nemlig ca. 60-70% av ungdommens alkoholinntak, og det er også et klart trekk at flere ungdommer i dag bruker alkohol enn for ca. 8 år siden. Og at andelen regelmessige brukere er flerdoblet på denne perioden. Utviklingen er klar med økende innslag av beruselse blant dagens ungdom, og i særlig grad blant 14-åringene. Det skjer også en betydelig økning fra 8. til 10. klasse.

 

Mange lurer nok på hvordan de unge får tak i alkohol, for de er jo langt fra gammel nok til å få kjøpt selv!? Utrolig nok er det ungdom helt ned i 12-13års-alderen som får kjøpt alkohol ulovlig på dagligvarebutikker. I tillegg er det mange voksne som både kjøper og selger alkohol til mindreårige, og i verste fall kan mor og fars barskap være en viktig forsyningskilde, selvsagt uten at foreldrene vet om det.

 

<bilde>
Alkohol er det eldste og mest brukte og mest vanligste rusmidlet her i Norge. Over 90% av de voksne i Norge drikker alkohol, og en liten andel av disse, på 7-9 % gir barna sine alkohol hjemme. Grunnen til at noen velger å gjøre det, er at de håper at barne deres skal lære seg å drikke med måte og begrense forbruket, og i tillegg føler de at de har mer kontroll over hvor mye de får i seg. Men disse foreldrene vet kanskje ikke at ungdom som får alkohol hjemme, drikker mye, og stadig mer når de er ute. I tillegg viser undersøkelser at ungdom som begynner å drikke tidlig, ofte ender opp som alkoholikere når de blir eldre.

Ungdom som eksperimenterer med hasj, drikker tre ganger så mye som vanlig ungdom.


Det mange av ungdommene ikke vet når de begynner å drikke alkohol er de mange skadene og konsekvensene som kan komme som følger av inntaket:

 

<bilde>

Risikoen for sykdommer og akutte skader som følge av  alkoholbruk er stor, og øker stadig.

Skadene som alkoholen gir deles inn i to hovedkategorier; akuttevirkninger og langtidsvirkninger. Langtidsvirkningene er sykdommer og lidelser som alkoholen påfører kroppen over lengre tid. Akutte virkninger er direkte eller indirekte konsekvenser av at en er i beruset tilstand: følger av reduserte ferdigheter og forandret oppførsel, ellers skader disse personene påfører samfunnet eller seg selv:

 

- Ifølge ny forskning kan folk som drikker seg veldig fulle påføre hjernen store skader på kort tid, uten langvarig alkoholmisbruk. Det har lenge vært antatt at skader på hjernen kun kan oppstå etter lengre tids alkoholmisbruk. Men etter en ny studie gjort på rotter, viser det seg at bare to dagers overdrevent alkoholinntak kan skade det området i hjernen som er ansvarlig for luktesansen. I tillegg er unge hjerner ekstra utsatt for alkoholens skadevirkninger. Alkoholen skader også hjernen på andre måter, hjernecellene skades, og siden disse cellene ikke blir erstattet, blir antall hjerneceller mindre. Dette kalles diffust hjernesvinn og fører til bla. depresjoner og kronisk angst. Det er også sjanse for å få alkoholpsykose, som delirium tremens. Det er en sinnssykdom som gir livsfarlige hallusinasjonstilstander.

- Overdrevent alkoholinntak kan føre til alvorlige leverskader, for eksempel skrumplever (levercirrhose)

- Alkohol øker blodtrykket, og dermed øker risikoen for hjerte- og karsykdommer.

- Bukspyttkjertelen - Etter ca.15 års alkoholmisbruk kan kjertelvevet ødelegges så mye at kjertelen ikke får produsert nok fordøyelsesenzym. Uten nok av de kan en ikke oppta tilstrekkelig med næring fra maten. Det kan også oppstå kronisk verk (pankreatitt) som kan føre til døden.

- Det perifere nervesystemet - Stort forbruk av alkohol over lengre tid kan forgifte nervesystemet og føre til lamhet.

- Svelg og mage - Slimhinnene blir irritert av sterke alkoholkonsentrasjoner, og det kan utvikle seg kreft.

- Fosteret – Om en drikker alkohol mens en er gravid, får fosteret lik stor alkoholkonsentrasjon som moren, men virkningen er større. Det kan føre til mentalt tilbakeståenhet, misdannelser på fosteret og større abortrisiko. Disse skadene kalles  føtalt alkoholsyndrom, og over 60 barn blir født med denne lidelsen hvert år.

- Alkoholmisbruk kan føre til alkoholisme

- Kjønnssykdommer, men disse kommer ikke av langtidsvirkninger, men av ubeskyttet samleie i beruset tilstand.

- Kroppen generelt har større risiko for å pådra seg sykdommer, og får redusert evne til å hele sår, altså blir immunsystemet svekket.

- En kan også få akutt alkoholforgiftning, og  alle disse sykdommene kan i verste fall føre til død.

 

<bilde>

 

I tillegg til dette, følger det med seg andre negative konsekvenser av alkoholbruk i ungdomsalderen:

problemer på skole/arbeid, krangling og slåssing, promillekjøring, skader, mishandling og ulykker. Av ungdom som skades i ulykker eller slåsskamper, er 80% påvirket av alkohol.


Det kjemiske stoffet i alkohol (etanol) gjør brukeren sløv og gir dårligere hukommelse, men har ellers ikke noen stor effekt på personligheten. Dette er grunnen til at mange begår lovbrudd i beruset tilstand som : drap, ran, voldtekt, tyveri og andre voldsforbrytelser.

 

Jeg personlig forstår ikke hvordan ungdommen kan drikke så mye alkohol selv når de er klar over alle disse skadene. Er det virkelig så gøy å drikke seg så full at en ikke kan stå på beina, eller i det hele tatt vite hvor en er? Det går fint an å ha det moro uten alkohol, så hvorfor ødelegge kroppen sin med noe sånt? Er det slik at ungdom som drikker mye i ungdomstiden, forsetter å drikke mye i voksen alder? I så fall vil det være et faresignal for en sterk utvikling av alkoholproblemer i fremtiden.

 

Jeg håper at alle som har hørt på nå har fått en liten vekker, både voksne og ungdom. Alkohol er ikke løsningen på noen problemer, og alkohol er ikke noe som må brukes for å ha det kjekt sammen med venner. For hvis alle dere unge som drikker nå mens dere er ung forsetter, vil mange av dere ende opp som alkoholikere når dere blir voksen, og er det noe dere har lyst til? Så skru korken på flasken og lev livet slik det virkelig er!

 

Takk for at dere hørte på!

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil