Kva er eigentleg mobbing?

Litt om hva mobbing egentlig er.
Sjanger
Artikkel
Språkform
Nynorsk
Lastet opp
2002.05.22
Tema
Mobbing

Kva er eigentleg mobbing? Der finns mange forskjellige meiningar om kva mobbing eigentleg er. I boka ”Mobbing i skolen” står det:

 

”Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av enkeltpersoner eller grupper.

 

Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og plager. Vanligvis brukes betegnelsen mobbing når episodene gjentas over tid. Hendelser som rammer en elev en enkelt gang, kan imidlertid også ha karakter av mobbing.

 

Fysisk plaging, utestenging og erting er de vanligste former for mobbing.”

 

På barneombudet sine heimesider står det nokre eksempler på kva barn og unge anser som mobbing:

 

- Å bli kalt navn

- Å bli ertet

- Å bli dyttet og dratt rundt omkring

- Å bli slått eller angrepet

- Å få sekken sin , eller noe annet en eier, kastet rundt

- Å få et rykte om seg spredt

- Å bli ignorert og satt utenfor

- Å bli tvunget til å gi fra seg penger eller noe annet en eier

- Å bli angrepet på grunn av rase eller religion

 

Eg meiner at det som står i desse tekstane er rett forklaring på mobbing. Noko av det som står i lista ifrå barneombudet vil eg seie er erting og ikkje mobbing, men det kjem an på kor mykje ein for eksempel blir kalla navn, eller blir erta. Mobbing kan eigentleg vera alt ifrå vennskapeleg erting til alvorleg åtferd. Kanskje den som står og ser på at nokon blir mobba, eller den som mobber sjølv, meiner at det bare er erting og egling. Derimot den som blir mobba kan føle at det er verkeleg mobbing, og ta til seg det som vert sagt slik at han/ho blir såra.

 

Sju av ti norske gutar og seks av ti norske jenter seier dei er blitt mobba. Den vanlegaste årsaka er at offeret ser annleis ut.”

Dei vanlegaste mobbemetodane vil eg seie er erting eller fleiping, utestenging og baksnakking, trakkasering og upassande komentarar, overgrep som slåing, sparking og lugginng. Jenter pleier ofte bruke blikk og kroppshandlingar.

 

Helga Johannessen, frå Organisasjonen anonyme foreldre av mobbeoffre seier

"Det er på tide at politikerne tar mobbing av barn på alvor. Mobbing er et stort problem. 55.000 barn gruer seg hver dag for å gå på skolen, fordi de blir mobbet."

 

Eg er heilt einig med ho. Men kva kan politikarane gjer? Er det nokon som kan gjere noko i det heile tatt??

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst