Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (610) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8054) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Uetiske foreldre?

Uetiske foreldre?

Etisk drøfting som gjelder homofile og deres rett til å adoptere barn.

Sjanger
Resonnerende
Språkform
Bokmål
Lastet opp
14.04.2002
Tema
Adopsjon


I den siste tiden er debatten om homofili og adopsjon blitt svært aktuell. Før en kan drøfte om det på noen måte er etisk riktig for homofile å adoptere, må vi gjøre noen ting klare.

 

Vi må først og fremst ta hensyn til barnets beste. Fra et konsekvensetisk ståsted må vi ta stilling til om adopsjon til homofile foreldre på noen måte kan være skadelig for barnet. Det må jo være en forutsetning ved en adopsjon uansett av hvilken foreldre, at barnet vil få en god og stabil oppvekst. Videre kan vi se på om det homofile parets tanke bak adopsjonen er etisk god. Er tanken å hjelpe et barn i nød, er tanken å få barn sammen for å knytte parets forholdet tettere eller er det fordi paret ønsker barn sammen som de kan oppfostre i stor kjærlighet. Å drøfte med tanke på holdningene til adoptivforeldrene kan bli vanskelig, dette fordi hvert barn og familie er en enkeltsak som har sine spesielle omstendigheter. Forhåpentligvis er det par som virkelig ønsker seg barn av kjærlighet som adopterer. Egentlig virker det helt absurd og uvirkelig at par skulle adoptere av andre grunner.


 

Barn som vokser opp hos homofile foreldre, vokser vanligvis opp i hjem der kun ett kjønn bor sammen med barnet. Siden alle barn trenger rollemodeller av begge kjønn, konkluderes det da ofte med at homofile av den grunnen ikke skal få adoptere. Men det finnes ikke belegg for å si at dette forutsetter at barnet bor sammen med begge kjønn. Rollemodeller hentes fra ulikt hold. Det skal heterofile foreldre være glade for. Selv flere tiår etter de første likestillingsdebattene tilbringer norske fedre mer og mer tid på jobben og mindre til med barna sine. En mor og en far som lever sammen, gir derfor ingen garanti for at barnet skal få nærhet med far eller en god mannelig rollemodell.

 

Et bevisst forhold til kjønnsroller og et bevisst forhold til barnets behov for nære, trygge voksenpersoner av begge kjønn er et godt utgangspunkt enten man er heterofil eller homofil. Både enslige foreldre og homofile familier har mulighet til å kompensere for et manglende kjønn i hjemmet. Ved å alliere seg med andre omsorgspersoner i vennekrets og familie. Forskning viser at dette gjøres. Lesbiske kvinner som oppdrar barn, er svært bevisste på at deres barn også skal ha mannelige rollemodeller. I et samfunn der menn er fraværende i skole og barnehage, er dette spesielt viktig.

 

Hvor mange barn som vokser opp med homofile eller lesbiske foreldre finnes det ikke eksakte tall på. Landslaget for lesbisk og homofil frigjøring (LLH) viser til tall som ligger rundt 20 000. Dette er basert på en svensk undersøkelse, og er temmelig usikker. Til sammen er det bare født 11 barn av mødre som var registrert i partnerskap i perioden 1993 – 2000. Mye tyder imidlertid på at flere og flere homofile og lesbiske par planlegger barn.

 

Når homofile eller lesbiske foreldre skal ha barn, dannes en familie som fra starten av bryter med den heteroseksuelle kjernefamilien. De er tvunget til å reflektere over valgene sine og må planlegge og organisere for å få det til. Det er refleksjonene rundt egen familiepraksis som kan gjøre til at den holdningsetiske delen er grei. Her går vi inn på om adoptivforeldrene er moden nok til å ha utviklet en god etisk dømmekraft. Denne blir utviklet gjennom oppdragelsen og livserfaring. Vi ser at det er en sammenheng mellom holdninger og handlinger.

 

For at det skal bli etisk riktig for homofile å få barn er det visse forhold de må ta for seg og gjøre greie for. Det er klart at barnets rettigheter må taes hensyn til ved en adopsjon av homofile foreldre. Informasjon til skole og nærmiljø om homofili og det spesielle ved barnets familiesituasjon er viktige elementer i å forebygge mobbing. Det krever et minimum av trygghet hos foreldrene. Barn må få kunnskap om familiens situasjon hjemme, slik at de ikke får overraskelser ute. Det fordrer åpenhet fra foreldrenes side, en problemstilling som homofile bør tenke gjennom før de velger å få barn. En slik åpenhet krever et bevissthetsnivå som mange heterofile ikke ser behov for. Der heterofile kan lene seg på kjente strukturer, rammer og bilder som forteller hvordan ”livet er”, må homofile selv velge rammer og fremtidsbilder. Livet blir ikke i så stor grad en selvfølgelighet, men det kan gi en positiv livserfaring parene kan gi videre til deres barn.

 

Mobbing er et samfunnsproblem, og må løses som et samfunnsproblem. Rasisme kan ramme pakistanske barn. Homofobi kan ramme alle barn. Men løsningen på rasisme har aldri vært å nekte utenlandske barn å komme til Norge. Løsningen på homofobi er heller ikke å nekte homofile å være foreldre. Spørsmålet er om det er problemstillinger som kun gjelder for den homofile familien. Barn i heterofile familier mobbes også. Heterofile menn som lever i ekteskap, kan være dårlige rollemodeller for sine barn eller være fraværende under hele oppveksten. Spørsmålene er viktige, men vi får gale svar om tror de besvares best ved å knytte dem til foreldrenes seksuelle legning. Da tilslører vi basisbegrepene i den vellykkede barneoppdragelse: tålmodighet, kjærlighet, tid, ressurser og omsorg.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil