Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Trafikkulykker - kan de unngås?

Trafikkulykker - kan de unngås?

Resonnerende tekst om trafikkulykker.

Sjanger
Resonnerende
Språkform
Bokmål
Lastet opp
13.04.2002

Det er et ord vi stadig hører, trafikkulykke, vi får det fra aviser, radio og TV. Ofte er det bare en liten notis i avisa. Vi tenker ikke så nøye over at en persons liv antakelig er ødelagt for lang tid framover. Det er et stort og stadig økende problem i vårt langstrakte land med de mange veier, det har alltid vært, eller for å presisere det mer nøyaktig, det har siden bilens fødsel vært trafikkulykker. Trafikkulykkenes årsaker kan være så mangt, men gjennom aviser og tv får vi lett det inntrykket at fenomenet trafikkulykker har med ungdommer å gjøre, for hva er vel ikke en mer vanlig overskrift i lokalavisa enn ”18-åring og jevnaldrende kamerat drept i fartslek”?

  

Som ungdom ville det kanskje vært naturlig at jeg gikk ut for å ta mine medungdommmer i forsvar, men tvert i mot. Min påstand er faktisk at ungdommer er den gruppen som oftest er innblandet i trafikkulykker. Noen fordi de er så dumme at de ”leker med livet”, andre fordi de ubevisst kjører over evne. Ungdommer på 18 år har ikke mulighet til å vurdere og avpasse farten etter forholdene på lik linje med en person på for eksempel 40 år. Videre har ikke en 18 åring samme forhold til fare, ungdommer liker å leve farlig, og ser ofte ikke langt nok fram til å se konsekvensene av det de holder på med. Dette gjør seg ikke bare gjeldende innenfor trafikken, men det er som oftest her det har størst betydning, pga av at marginene i trafikken er så små. Villmannskjøring er et begrep som er nesten synonymt med ”ungdom med ferskt førerkort”. Fartsrekorden på strekningen Tromsø-Vollan er på ca 25 min. noe som tilsvarer en gjennomsnittsfart på nesten 200 km/t. Det sier seg nesten selv at om en ulykke inntreffer i slike hastigheter, så er det snakk om en dødsulykke. Hvem er det så som har denne fartsrekorden? Jo det er selvfølgelig ikke middelaldrende Martin Schanke, men en eller annen lokal ungdom med pappas bil.

  

Om man så skal se på andre årsaker til ulykker, så er det to ting, man ikke kan unngå. Det første er trøtthet, og det andre er alkohol. Forskjellen på alkohol og trøtthet er at alkohol er ulovlig. Det de fleste ikke vet er at om du er trøtt kan dette tilsvare en promille på 1,0, Om du sovner bak rattet er du og dine medtrafikkanter hjelpeløse, om du er sørpe full, er det barndomslære at du ikke under noen omstendigheter er skikket til å kjøre.

 

I 1995 var det 8625 trafikkulykker i Norge. Tallet på omkomne var 305, og11756 personer ble skadd, mer eller mindre alvorlig. 4795 eller over 40% av disse var under 24 år. Veldig mange av disse ulykkene kunne vært unngått. En justering av farten kunne i de fleste tilfeller vært nok til å berge liv.

 

For å senke antallet trafikkulykker må det vurderes flere tiltak. Enkelte har allerede blitt satt i verk. Øvelseskjøring fra du er 16 år er for eksempel et lovende ledd i mer omfattende opplæring. Kjøreopplæringen generelt er noe jeg ser på som viktig. Andre ting som kunne påvirket ulykkestallene i positiv retning er å sette i gang holdningskampanjer blant unge sjåfører. Om ingen syns det er noe kult at du har fartsrekorden fra Tromsø til Vollan, er det ingen som gidder å prøve å sette fartsrekord. Flere forebyggende ting jeg ser på som svært positive, er forsikringsselskapenes nye tilbud. De har som kjent en noe høyere premie for ungdommer. Men om man kjører skadefritt i 5 år, altså fra man er 18 til man er 23, så vil man få igjen det ekstra innbetalte beløpet pluss renter når man er 23. Videre er lavere fartsgrenser, og strengere straffer for fartsovertredelser ting som virkelig kan virke veldig bra.

 

Er en ulykkesfri trafikksituasjon virkelig mulig å oppnå, eller er det bare en uoppnåelig og naiv drøm?

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil