Tenk Tromsø og fremtiden vår! (bompenger i Tromsø)

Argumenterende tekst om prosjektet Tenk Tromsø, innlevering i norsk bokmål VG1.
Sjanger
Artikkel
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2019.03.29
Tema

Miljøsatsingen Tenk Tromsø kommer til å koste. Penger, tid, diskusjoner og ikke minst endring av vaner. Byutviklingsprosjektet, som er et samarbeid mellom stat og kommune, handler om å inngå avtale om ulike tiltak for å effektivisere infrastrukturen i byen vår så vi alle kommer oss raskt frem. Som en del av den oppvoksende generasjon ungdom kjenner jeg på overgangen fra en bekymringsløs barndom, til et gryende engasjement i det som skjer rundt meg. Jeg har også begynt å Tenke Tromsø!

Litt oversikt over byen vår; vi er i dag snart 80 000 innbyggere her i Tromsø, og byen vokser med omtrent 1000 nye mennesker hvert eneste år. Avisa Nordlys skriver at det nå gjennomføres 95 000 bilturer her hver eneste dag, og med samme økning i folketallet kan det bety at det i 2030 vil være anslagsvis 125 000 daglige bilturer. Dette tvinger oss rett og slett til å se på alternative måter å komme oss frem på. Forslaget om å innføre bompenger rundt omkring i byen vår har kostnadsramme på omtrent 600 millioner kroner. Det virker som en dyr investering i seg selv, og har vakt stor skepsis. I tillegg frykter mange for å miste friheten til å velge bil, det blir økte kostnader og praktiske vansker i hverdagen med å la bilen måtte stå.

Jeg tror at de fleste av oss vil dra nytte av prosjektet når vi ser på det som en helhet og tenker langsiktig. For min del tar jeg bussen hver eneste dag, til både skole og trening, men dette har jeg ikke alltid gjort. Overgangen fra å bli kjørt overalt av mine foreldre, til å ta i bruk kollektivtransport var ikke lett, og ikke uten protester fra min side, Vaner er vonde å vende! Helt til nye vaner er på plass og etter hvert fremstår som både naturlige og funksjonelle. 

Arbeidstakere¤¤ i Norge betaler nesten ¤40% av det de tjener til staten så mange mener at det bør det være mer enn nok til å tilfredsstille arrogante politikere. Det er også svindyrt’ å bo i Tromsø, og bil er et stort pengesluk i en husholdning. Skal man ha bil må man betale det dobbelte av det amerikanere må, fordi staten selvfølgelig skal ha sin del. En bolig i Tromsø koster rundt 30-40.000 kroner per kvadratmeter og i tillegg skal kommunen stå over oss og kreve penger for å kjøre bil til og fra jobb. Folk som bor på Kvaløya eller langt unna sentrum kommer lite ¤fordelaktig¤’ ut med den foreslåtte soneinndelingen for bomstasjonene. Tromsø har i mange år hatt ekstraavgift på drivstoff, og noen foreslår å øke denne som et alternativ til å innføre bompenger. I motsetning til innføring av bomstasjoner, koster det ingenting å øke prisene på drivstoff – altså vinnvinn for begge parter. 

Til tross for at det kan være en god idé å øke drivstoffavgiften, er motargumentet imidlertid at de som kjører elbil¤ og dermed har fritak fra drivstoffavgift, ikke blir med på ¤betalingen. Elbiler er ikke bare miljøvennlige; å produsere ett batteri til elbilen tilsvarer nesten utslippene en gjennomsnittlig bensinbil har i løpet av hele dens kjøretid. Ved innføring av bomstasjoner skal altså alle bilister være med å bidra, også elbiler, Men det koster, både for kommunen og bilister. Det er estimert at driftskostnadene ved bomstasjoner er vil være rundt 600 millioner kroner. Småbarnsforeldre som må kjøre ungene sine på skole og trening får en uhyggelig ny utgift de fleste må betale nærmest daglig.

Jeg ser bekymringene og kompleksiteten. Likevel er jeg enda mer bekymret for miljøet vårt, Nettopp frykten for økte kostnader til bilbruk gjennom innføring av bompenger, tror jeg tvinger folk til å endre sine vaner gjennom å prøve ut alternativ transport.  Jeg som ungdom kan vel ikke ta skade av at de voksne kjører mindre bil? Kan de voksne det?  

Det gleder meg at Tenk Tromsø vil bidra til mer miljøvennlige gater gjennom byene der bomstasjonene står plassert. Det blir nok også åpnet mer for gang- og sykkelveier, noe jeg tror vil inspirere flere til både å sykle og gå. I Oslo for eksempel har de et oppegående tog- og ¤kollektivtilbud¤ som gir et godt alternativ til å ha bil. Tenk så kult det hadde vært hvis vi i kompakte Tromsø kan bli foregangskommune med høyt antall myke trafikanter, stort antall miljøvennlige busser med hyppige avganger som et rimeligere alternativ. Som følge av dette er det stor sjanse for at vi som befolkning også blir sprekere, og kanskje også bedre kjent med hverandre, Vi må tenke samkjøring til trening, spare til el-sykkel og bidra til en ren by. Alt dette vil kunne bidra til større nettverk, friskere luft og god flyt av mennesker til og fra jobb, skole og aktiviteter hver dag. 

 

Kilder:

https://www.dagbladet.no/kultur/frp-ma-forklare-oss-hvorfor-vi-har-bompenger-i-norge/70151237

https://tenktromso.no/tiltak/breivika/?t=tunnel

https://www.tu.no/artikler/12-myter-og-fakta-om-elbiler-og-forurensing/367894

https://www.abcnyheter.no/penger/privatokonomi/2018/08/20/195425656/frp-profil-protesterer-mot-bompenger-folk-er-skikkelig-skikkelig-forbanna

https://nordnorskdebatt.no/article/sa-dumt-bompenger-i-tromso

https://jevnaker.arbeiderpartiet.no/nyheter/hvilke-argumenter-er-det-veimotstanderne-velger-a-se-bort-ifra-i-debatten-om-bompenger/

https://www.nrk.no/ytring/de-forbannede-bompengene-1.14154680

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst