Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Jødedommen

Jødedommen

Notater om jødedommen. Brukt før prøve om jødedommen.

Sjanger
Annet
Språkform
Bokmål
Lastet opp
01.03.2002
Tema
Jødedom


 • Jødedommen er en religion fra Midtøsten.
 • Korstog er navne på krigerske armeer som ble organisert av den katolske kirke i Europa på slutten av 1000- tallet til begynnelsen av 1200- tallet. De red gjennom byer å prøvde å gjøre folk kristne.
 • Ordet diaspora betyr spredning. Jøder utenfor Israel er blitt kalt diasporajøder. Det er fordi de lever spredt omkring, atskilt fra Israel.
 • Bagdad i Babylonia var et religiøst senter i flere århundrer.
 • På slutten av 1000- tallet ble mange jøder drept av kristne korsfarere. Mange ganger fikk jøder valget mellom å la seg døpe i den kristne kirke eller bli drept, men ofte ble de meiet ned i ville massakrer. Gjennom hele middelalderen var jødene omgitt av mange fordommer. De ble kalt Kristus mordere, de fikk altså skylden for at Jesus bl korsfestet. De ble også kalt barnemordere og fikk også skylden for pester osv. svartedauden var en av tingene de fikk skylden for. Det var også regler som bare gjaldt for jøder på den tiden
 • Opplysningstiden førte med seg ny toleranse over jødene. De mente at fornuften skulle være isteden for fordommer og overtro. Den franske revolusjonen i 1789 var viktig for jødene.
 • Getto = avsperret/ innmura bydel der jødene bodde. De hadde de egne synagoger, skoler butikker osv. skulle de gå ut an gettoen måtte de bære et spesielt merke så folk kunne se at de var jøder. Det ble litt bedre for jødene senere utover. Da hadde de for første gang lovlig rett til å bli behandlet som landsmenn. De kunne også bo utenfor gettoene. (ca. på 1800- tallet). I gettoene utviklet jødene et eget språk altså jiddisk. En blanding av middelaldertysk og hebraisk
 • Innen for vitenskapen på 1800- tallet oppstod det en stor interesse for menneske raser. Vitenskapsmenn trodde at menneskeheten kunne deles inn i ulike raser. De mente at den hvite rasen var den beste. Denne troen dannet grunnlaget for en ny form for jøde hat som vi kaller antisemittisme I tyskland ble denne teorien svært populær. Det ble sagt at det tyske og det nordiske folket hørte til en egen gren av den Hvite rasen, altså den ariske rasen. Den tyske antisemittismen mente at jødene var rike og griske mennesker. Hitler grunnla et antisemittisk politisk parti i 1933, der ble han selv leder. Det ble en del av statens politikk.
 • Da Hitler kom til makten ble det laget mange urettferdige regler for jødene.
 •  De mente at jødene var kommunister.
 • Natten mellom 9. og 10. oktober i 1938 brøt det ut et voldsomt angrep mot jødene i Tyskland. Hundrevis av jøder ble misshandlet og drept, synagoger ble påtent, og vinduer i jødiske butikker ble knust. Denne natten har fått navnet krystallnatten.
 • Den antisemittiske politikken i Tyskland hadde som mål å gjøre Europa jøderent. For å opprette de begynte nazistene å lage detaljert plan tidlig i 1940- årene for utryddelsen av jøder. Det kalte Hitler den endelige løsningen. For å gjennomføre det ble det bygd store fangeleirer, en av dem var Auschwitz. Den ble utvidet til store områder. Den ble også en utryddningsleir. Det var gasskammer bygd som store dusj rom, her ble folk gasset i hjel. Etterpå ble de brent i store kremerings ovner. Det daglige antallet med lik oversteg 4000 – 5000 lik. Krematoriene kunne ikke dekke behovet så man måtte gjøre bruk av åpne bål. Da ble ilkene samlet i store graver, helt bensin over og tent på. Mange døde naturlig og andre ble pint i hjel eller skutt. Mange tok også sitt eget liv. Da var det elektriske gjerdet en mulighet mange brukte.
 • Jøder fikk ikke lov til å bosette seg i Norge. Det sto i grunnloven. ( paragraf 2)
 • Henrikk Wergeland satte i gang en jøde sak. Han kjempet for at grunnloven skulle bli endret slik at jøder kunne bosette seg i Norge. Den loven ble opphevet i 1851.
 • Selv om det var lov for jøder å bo i Norge så vokste det også fram antisemittiske holdninger her å.
 • 9. april 1940 ble Norge okkupert av Tyskland. Noe av det første Quisling gjorde var å innføre den gamle grunnloven om at jøder ikke fikk bosette seg i Norge. Det ble satt i gang en registrering av alle jøder. I 1942 startet jøde forfølgelsen for fult i Norge. Sammen med andre fanger ble de transportert til fangeleirene i Tyskland eller Polen. Mange ble fraktet med skip. Maten bestod av litt brød og en suppe kokt på poteter og kål. I Tyskland ble fangene satt på tog og transportert til forskjellige fangeleirer. De ble delt opp i to koloner de som var ung, sterk og frisk måtte arbeide og de som var syk, gammel og svak ble kjørt til gasskamrene i dødsleiren Auschwitz.
 • Mange jøder flyktet til USA. Der var det ingen lover som diskriminerte jøder. Det ble sett på som frihetens land.
 • Målet for sionismen var å opprette en egen stat. Sionbevegelsen ble opprettet 1986. lederen var Theodor Herzl.
 • Israel ble opprettet i 1948.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil