Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Salomo, Job og Paulus

Salomo, Job og Paulus

Oppgave i KRL om Salomo, Job og Paulus liv.

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
28.02.2002
Tema
Kristendom


Salomo


Fakta:

- 1. Kongebok er skrevet av profeten Jeremia.

- Den ble skrevet i Jerusalem og Juda.

- Den omspenner fra ca. 1040 – 911 f.Kr.

 

Innledning

1.Kongebok starter med å fortelle at Salomos far David er gammel og nærmer seg slutten på en 40 års regjeringstid. Hjulpet av hærføreren Joab og presten Abjatar får Davids sønn Adonja i stand en sammensvergelse for å overta kongemakten. Profeten Natan sier i fra om dette til David og minner ham på at han allerede har utpekt Salomo til Konge etter sin død. Salomo blir salvet til konge mens de sammensvorne feirer Adonjas tronebestigning. David formaner Salomo til å være sterk og følge Guds veier. Så dør David og blir begravet i ”Davids-byen”.

Salomo jager presten Abjatar bort og han dreper forræderne Adonja og Joab. Nå starter Salomo virkelig å regjere.

 

Salomo kommer til makten

Salomo knytter nå forbindelse med Egypt ved å gifte seg med faraos datter og han forhindret krig. Gud liker det Salomo gjør og gir han et ønske. Han ber om å få et hjerte som kan dømme Guds folk med visdom. Fordi han ikke ber om rikdom eller et langt liv får han ett vist hjerte men også rikdom og ære. Ikke så lenge etter bruker Salomo sin visdom da to kvinner kommer fram for ham og sier de begge er moren til ett barn. Salomo gir da befaling om å kappe det levende barnet i to, så de kan få hver sin halvpart. Den virkelige moren ber da om å spare barnets liv og heller gi det til den andre kvinnen. På denne måten finner Salomo ut hvem som er den virkelige moren. På grunn av Salomos store visdom har Israel framgang og lever trykt. Folk kommer fra mange land for å høre hans vise ord.

 

Byggingen av tempelet

Salomo vet hva Gud sa til hans far David ”Din sønn, som jeg skal sette på tronen etter deg, han skal bygge huset for mitt navn”

 

Salomo begynner dermed å planlegge bygningen av Guds hus. Salomos pliktarbeidere (slaver) begynner å bygge tempelet. Veggene i tempelet blir belagt med gull. Etter sju år er endelig tempelet ferdig.

Nå begynner prestene å føre opp Guds paktkiste og sette den i det innerste rommet, ”Det aller helligste”, under kjerubenes vinger.

 

I løpet av den 14 dager lange høytiden som følger, ofrer Salomo 22000 okser og 120000 sauer. Gud sier nå til Salomo at han har hørt hans bønn, og at han godtar tempelet.

<bilde>

Han sier at hvis Salomo fotsetter å vandre på hans vei, vil hans kongetrone være trygg. Men hvis han eller hans barn slutter å tilbe Gud vil han ikke Israelittene være hans folk lengere.

Salomo starter å bygge mange nye byer rundt om i Israel og skip for å handle med andre land. Det er slik dronningen av Saba får høre om Salomo og hans visdom. Hun bestemmer seg for å besøke ham og stille han vanskelige spørsmål for å sjekke hans visdom. Etter å ha fått hørt hans visdomsord og sett has rikdom er hun imponert. Etter hvert som Gud fortsetter å vise sitt folk kjærlighet blir bare Salomo rikere og mer kjent og vis enn noen annen konge som har levd.

 

Salomos troløshet og død

Stikk i strid med det Guds anbefaling tar Salomo seg mange koner fra mange land, 700 koner og 300 medhustruer. Dette er en grunn til at Salomo begynner å tilbe falske guder. Gud sier nå til ham at hans rike skal bli revet fra ham. Det var ikke i hans tid men i hans sønns tid. Salomos sønner skal få regjere over en stamme i tillegg til Juda stamme. Profeten Akia sier til Jeroboam at det er han som skal bli konge over ti av tolv stammer. Jeroboam flykter nå til Egypt for Salomo prøver å drepe ham. Salomo dør etter å ha regjert i 40 år, og hans sønn Rehabeham blir konge.

 

Riket blir delt

Når Jeroboam kommer tilbake fra Egypt samles de hos Rehabeam og ber om å få mindre skatt og arbeid enn da Salomo regjerte.

Rehabeam ber folket å komme tilbake 3 dager etter, for å diskutere med rådet. I stede for å høre på de gamle og kloke hører han på unge på hans alder. Han bestemer seg for å gjøre skattene større og arbeidet hardere. Da de for høre dette gjør folket opprør og velger Jeroboam som konge. Og han får regjere over de ti nordlige stammer, men Rehabeam får bare regjere over 2 stammer, Juda og Benjamins stamme.

 

Mine kommentarer

Salomo var den klokeste av alle konger som har levd og kanskje den rikeste. Han hadde mange koner, mange barn, ære og berømmelse. Mange kom langt fra andre land for å høre hans visdom.

Salomo hadde alt han trengte og mye mer. En av hans svakheter var hans forhold til kvinner. Han satt dem foran noe annet, til og med Gud. Salomo følgte lenge i hans far Davids fotspor og gjorde det Gud likte. Men han begynte først å godta dyrking av falske guder, og deretter dyrket han dem selv. Han sa han kunne lære mye av disse gudene. Men hvordan kunne han lære noe av guder som mennesker har lagd og ikke finnes? Salomo sa nå at livet er tomt men hvordan kan det være tomt når du kjenner den sanne Gud? Salomo fikk på slutten av sitt liv vite at Gud skulle ta fra ham kongemakten, men ikke når han levde men hans sønn Rehabeam. Salomo sørget og angret på slutten av sitt liv men det var for sent. Prester, profeter og til og med Gud hadde allerede advart ham mot ikke å tilbe falske guder. Jesus sa til Satan i Matteus 4: 10 ”Gå bor Satan! For det står skrevet: Det er Gud den allmektige du skal tilbe, og det er bare ham du skal yte hellig tjeneste”

 

Dette fulgte ikke Salomo slik som David hadde gjort før ham.

Dette gjorde Salomo til en dårlig Konge og forbilde.

 

 

Utroskap, Samliv og kjærlighet

 

Kjærlighet og utroskap:

Salomo sa om kjærlighet i Ordspråkene 10: 12 ”Hat vekker stridigheter, men kjærlighet dekker over alle overtredelser”

 

Dette betyr at, hat skaper problemer men kjærlighet løser alle problemer.

 

Salomo sa også i Ordspråkene 11: 17 ”En mann som viser kjærlig godhet, handler vel mot sin egen sjel, men den grusomme fører bannlysning over sitt eget legeme”

 

Hær mener han at hvis en viser kjærlighet så er det ikke bare den man viser den overfor, som får gode av det men også deg selv. Og den som er ond i sine handlinger går det også utover ham.

 

Salomo har også en hyllest til kvinner i Ordspråkene 31: 10-31

Han beskriver hvor dyrebar og viktige de er.

 

Han sier om utroskap i Ordspråkene 6: 29 ”Slik går det med den som har omgang med sin nestes hustru, ingen som rører henne, vil kunne slippe straff”

 

Her mener han, at hvis man har omgang men f.eks. naboens kone vil man ikke slippe straff.

 

Han sier om ekteskapsbrudd i Ordspråkene 6: 32 ”Den som begår ekteskapsbrudd med en kvinne, mangler hjerte, den som gjør det, ødelegger sin egen sjel”

 

Han mener at hvis en mann begår ekteskapsbrudd med en kvinne viser han ikke noen medfølelse ovenfor andre og han ødelegger seg selv

Eneste godkjent grunn til skilsmisse er at en part er utro!

I Matteus 5: 27-32 står det om skilsmisse. I vers 32 sier han at man skal ikke skille seg av noen annen grunn en utroskap. Du skal også gi henne skilsmisseattest.

 

Samliv:

Som jeg har nevnt tidligere snakket Kong Lemuel om hvordan mannen skulle se på sin kone. Han skulle ære henne uansett om han var overhode i familien. Han sa for eksempel i Ordspråkene kapitel 31:10 ”En dyktig hustru, hvem kan finne det? Langt mer enn koraller er hun verd.” Her viser han hvor mye han setter pris på en god kone.


 

Videre sier han i vers 31 ”Gi henne av henders frukt, og la hennes gjerninger lovprise henne til og med i porten.”

Han sier her at vi må sette pris på hennes gjerninger og gi henne av det beste.

Men han sier også i vers 3 ”Gi ikke din vitale kraft til kvinner”

Dette er ett godt råd for det var dette Salomo gjorde feil, han var besatt av kvinner. Jeg mener nå at for mye av det gode kan være dårlig for deg.

 

Sånn som jeg har forstått det, er at hvis man skal ha ett godt samliv må både Mannen og Kvinnen samarbeide. Da vil de få ett fint familieliv.

 

<bilde>

 

 

 

Apostelen Paulus


Saulus (Paulus) fortid

Paulus hadde selvsagt en mor og en far. Men faren var Gresk og moren var Israelitisk. Han vokste opp i Roma og var derved

Romersk statsborger. Dette var det ikke mange som kunne være og det var derfor en ære. Paulus er en stor tilhenger av Jødedommen og er en motstander av alt annet. Han fikk en utdannelse som på den tiden var en veldig bra. Der lærte han seg Gresk (som jeg har forstått er ett veldig vanskelig språk) og han studerte også jødedommen.

 

Omvendelsen

Men det skulle hende enn hendelse som ville forandre Paulus liv for evig. Paulus var faktisk på vei til å arrestere disiplene. Men han kom ikke så langt. Plutselig strålte ett sterkt strålende lys fra himmelen.

Så faller han blind ned på bakken. Deretter hører han en stemme fra himmelen som sier ”Jeg er Jesus, som du forfølger”.

Han får hjelp til å komme seg til Damaskus. Etter tre dager der kommer en av disiplene som han har forfulgt som heter Ananias for å tjene ham.

Paulus får da synet tilbake etter helbredelsen og døper seg. Han blir nå en veldig flink forkynner.

Nå er det slik at forfølgeren er blitt den forfulgte i stedet, både i Jerusalem og i Damaskus.

Paulus og andre disipler har nå stiftet menigheter rundt om i Israel, og menighetene fortsetter å bli sterkere i troen.

 

Første reise:

Paulus og en disippel som heter Barnabas dra ut på en omfattende reise. På en fin syden-øy blir de sendt (Kypros). I Lilleasia besøker de seks andre byer og de måter på folk som tar imot budskapet og folk som ikke vil høre og er sta.

Noen prøver også å steine dem til døden. Paulus utnevner eldste (styrer menigheten) til de menighetene de har opprettet og drar hjem.

 

Andre reise:

Paulus møter på denne reisen den unge Timoteus. Når de kommer til byen Troas ser Paulus ett syn om en mann som ber han om å komme. Han sier ”Kom over til Makedonia og hjelp oss”

De drar da videre til Filippi som ligger i Makedonia.

Når de kommer dit blir de kastet i fengsel på anklagene ”De driver gudsbespottelse!”. De forkynte i fengselet og det førte til at fangevokteren ble troende og døpte seg. Det var dette som Paulus gjorde mye, han forkynte overalt der han var. Da de ble sluppet fri dro de videre til Tessalonika, men der møtte de mange sinte jøder. De starter derved mange menigheter videre og drar hjemover.

 

Min mening om Paulus

Paulus fikk den kristne tro når han var ung står det i bibelen.

Han var også en god etterfølger av Jesus. For han reiste slik Jesus gjorde og han fulgte formaningen til Jesus om å gå ut å forkynne fra dør til dør. Han var ikke selvgod eller skrøt over den gode utdanningen han hadde fått. Det han var ute etter var å få folk til å tro på kristendommen og ikke på jødedommen. Men han var også ute etter å glede Gud, noe han gjorde ved å forkynne.

 

Jeg er også imponert over den viljestyrken han hadde. Han reiste kjempelangt rundt om i Europa og Lilleasia med føtter og båter på havet for å spre budskapet. Som han viser i mange brev æret han Gud.

Han likte heller ikke å kalle seg selv en apostel for han var ikke god nok p.g.a. han hadde forfulgt kristendommen.

Han satt også mye i fengsel p.g.a. sin tro. Jeg leste heller ikke at han klagde for at han hadde det så dårlig. Han viser jo også at han er sterkt opptatt av at menighetene skulle fortsette og tilbe den sanne Gud.

Det viser han i alle brevene han skrev til de forskjellige menighetene.

 

   

Brevet til Galaterte

 

Fakta:

- Skrevet av Paulus

- Brevet ble skrevet i Korint i Syria

- Den er fullført Ca. 50-52 e.Kr

 

Galatia lå i den Romerske provinsen. Det var Paulus og Barnabas som startet menigheten her. Paulus starter brevet med en hilsen som viser at han bryr seg om dem. Paulus kunne ikke forstå at de hadde vent seg bort fra sannheten allerede. Han er fortvilt og virkelig forbannet som han sier i brevet. Han lurer på om de ikke er overbevist om at dette er den rette tro. Han minner dem også på at det ikke er hans budskap men Guds. Han tar opp temaet om at han var en forfølger tidligere av kristendommen, men ble kalt av Gud slik at han kunne forkynne Guds budskap. Menigheten kjente ikke personlig, men de hadde hørt om ham ofte. Paulus begynner å bli redd for å ha arbeidet med dem for ingen nytte.

 

Første gangen han var der, var de veldig interessert i det han hadde å fortelle. Han lurer på hvorfor de ikke vil ta imot budskapet når de vet det er sannheten? Han snakker mye om de omskårene. Han mener at det har ingenting med å tjene Gud å være uomskåret eller ikke men det å ha tro.

 

Mine kommentarer

I dette brevet ble jeg kjent med denne Apostelen som var en stor forfølger av kristendommen, men som ble enn kristen selv.

Brevet var veldig viktig for dem, for de begynte å miste troen på det Paulus sa. De fikk vite at omskjærelse ikke lenger var viktig for å bli frelst. De lærte også ett kjent ordtak ”Du skal elske din neste som deg selv” Han mener at du skal være veldig glad i de du omgår for eksempel naboer, skolekamerater, venner og arbeidskollegaer. Dette tokk de god bruk av. Han formante dem om å ikke være slik som verden for det er ikke bra det de gjør. Han nevnte mange viktige ting vi måtte forholde oss til, kjærlighet glede, fred, vennlighet, og tro.

 

 

Fortellingen om Job

Fakta:

- Skrevet av Moses

- Den ble skrevet i ørkenen

- Den ble fullført Ca. 1473 f.Kr

- Den omspenner over 140 år, fra 1657 til 1473

 

Dette er en av de eldste bøkene i GT. Den blir ofte sitert men det er mange som ikke forstår den. Navnet hans betyr faktisk


”gjenstand for fiendeskap”. Boken tar da opp hvorfor lider de uskyldige og hvorfor tillater Gud ondskap på jorden?

Det er jo mange som spør seg disse spørsmålene etter terroraksjonen i USA. Over 6000 mennesker uskyldige ble drept, hvorfor?

I boken for vi se på Jobs problemer og se hvordan han hadde det og hvorfor han hadde det slik.

 

Det stilles også spørsmål om Job virkelig har levd. Men det har han ifølge Esekiel 14: 14-20. I denne boken blir vi kjent med Job som tjener Gud trofast. Job har ett fint liv. Han har sju sønner og har tre døtre. Han er også rik, var en stor jordeier med mange dyr. Han har mange tjenere og det sies at han var den mektigste mannen i området. Men det stopper ikke han fra å være snill. Han hjalp de fattige eller de som hadde det vanskelig. Han var en respektert mann og han tjente Gud. Job var også som en prest for familien og ofret dyr i tilfelle noen hadde syndet.

 

Det beskrives en hendelse i himmelen som skjer på samme tid.

 

Gud har en forsamling for engler og andre som styrer i himmelen. Satan er der også. Gud begynner å snakke om at hans tjener Job er en god tjener. Men Satan sier om Job at vist han mister alle sine materielle ting, vil han ikke lenger tjene Gud. Gud gjør ett ”veddemål” med Satan om dette, men han kan ikke drepe Job eller røre han. Nå starter Satan med å utsette Job med enn masse med ulykker.

 

Prøvelsene:

Hans store rikdom ble stjålet av røvere, en storm dreper hans sju sønner og de tre døtrene hans, han fikk en ondartet byllesykdom og han mistet alle dyrene sine. Men han stoppet ikke å tjene Gud. Konen hans spurte om han fortsatt tjente Gud. Forbann Gud å dø sa hun. Men da sa Job ”Skal vi bare ta imot det som er godt fra Gud og ikke ta imot det som er ondt fra Gud”

 

Han for besøk av mange ”venner” som skal skulle ”trøste” ham. Han kaller dem plagsomme trøstere. En tid ønsket han å ikke være født i det hele tatt. ”Vennene” mener han har det så ondt p.g.a. at han har syndet, men Job vet han ikke har gjort det.

Job holder mange forsvarstaler og synder en gang da han mener at Gud står i gjeld til ham. Men Job angrer senere og han får tilbake dobbelt. Han fikk 14 000 sauer, 6000 kameler, 1000 kveg og 1000 esler. Det kom mange på besøk og alle ga ham et pengestykke og en gullring. Han fikk tilbake sju sønner og tre døtre. Og det fantes ikke vakrere døtre enn Jobs i hele landet. Så levde lenge og til slutt døde, gammel og mett av dager.

 

Visdomslæren i Jobs bok

Gud sa i til Job kapitel 38: 36.

”Hvem la visdom i skylagene, eller hvem ga forstand til fenomenet på himmelen?” Han mente at det bare kunne være en Gud som kunne gjort det, ham selv.

Det er skrevet mange visdomsord i Jobs bok. Mange som man kan lære av i dag. Job ærer Gud i ofte i sine visdomsord. Dette handler også om gruppepress som vi har mye av i dag. Han står på sitt om at han ikke har syndet uansett om ”vennene” sier han har syndet.

 

Jeg ser at jeg kan lære mye av Job. Han klaget ikke over det som Gud tillot satan å gjøre mot han. Og han ga ikke opp for gruppepresset.

 

(Det ondes problem)

 

Oppgaver:

 

1. Forklar hvorfor vi kan si at Tore Cowards dikt handler om ”Jobs problem”?

2. Hva er likheten mellom Job i Bibelen og den som snakker til Gud i dette diktet? Kan du se noen forskjeller?

3. Prøv å beskriv med dine egne ord den holdningen til Gud som kommer fram i det siste avsnittet i diktet.

 

 

Svar:

 

1. Diktet handler om ”Jobs problem” fordi han var bare et uskyldig offer som de på konsentrasjonsleirene i Tyskland og i World Trade Center. De døde for ingen grunn og det er vanskelig å forstå hvorfor. Noen sier det er Guds vilje men det er det ikke. Det står i Forkynneren 9: 11 i slutten av verset ”Tid og uforutsett hendelse rammer dem alle” Så det kan skje ting plutselig uten forvarsel og mening i det hele tatt.

2. Denne personen har ikke Job likt. Han legger skylden på Gud for de onde tingene som skjer her på jorden.

3. Denne personen skylder på Gud for de onde handlingene og det ser ut som om han tror at Gud ikke finnes. Men samtidig elsker han Gud, kanskje for da har han noen å legge skylden på når det skjer noe som han ikke forstår hvorfor skjedde.

 

Stoffet er hentet fra harddisken min, Bibelen og litteratur vi har hjemme.


Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil