Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (752) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1333) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8209) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1149) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Samer

Samer

Om samenes språk, religion, musikkjoik med mer.

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
13.02.2002Språk:

Samisk tilhører en av de finsk urgiske språkene. Samisk er en av de ni språk gruppene som tilhører denne språk gruppen. På grunn av adspredelsen av samene har språket deres utviklet seg i ulike retninger. I Norge kan vi snakke om tre samiske hoveddialekter ,disse dialektene er så ulike at vi egentlig burde regne dem som forskjellige språk. Innenfor disse hoveddialektene finnes det også regionale og lokale dialekt varianter. Nabo dialektene Nord samisk og Lule samisk har en del fellestrekk med hverandre som gjør at de kan kommunisere med hverandre. Sør samisk derimot skiller seg i så stor grad ut at man kan sammenlikne det med Norsk og tysk eller Norsk og Islandsk.
De samiske dialektgrensene går i Øst – vest- retning på tvers av riksgrensene på Nordkalotten.

Eksempler på dialekt forskjeller:


Norsk Nordsamisk Lulesamisk Sørsamisk
Mor Eadni l eddne Tjidtjie
Jeg Mun Mån Manne
Hest Heasta Hæssta Hierkie
Fugl Loddi Lådde Ledtie


Som man kan se er det stor forskjell på Nordsamisk og Sørsamisk mens Lulesamisk og Nordsamisk er forholdsvis like.

Religion:

Samenes religion var \ er en natur religion med mange guder og hellige makter. Noaidene var personer som hadde spesielle evner til og oppnå kontakt med guddomskrefter og med avdøde slektninger. Ved og slå på Runebommer(tromme med mystiske tegn) gjennom sang og dans kom Noaidene i en transetilstand der de kom i forbindelse med gudene. Nordmenn satte i gang tvangskristning av den samiske befolkningen. Mange samer og Noaider ble brent på bålet. Det ble også foretatt en systematisk innsamling av runebommer og andre religiøse gjenstander som deretter ble ødelagt .Samene sluttet seg ofte til sekter som opposisjon til den offisielle kristne lære. Her fikk mange samer utløp for sine religiøse følelser og sin protest mot en fremmed overklasse.

Samisk musikk - Episk diktning – Joik

Den episke diktningen ble i hovedsak nedskrevet på 1800-tallet og har i større grad enn prosaen vært samfunnsbevist. Temaene i den episke diktningen har antagelig hvis vært varierte fra gammelt av, og har blitt brukt i ulike sammenhenger. Den episke diktningen har inneholdt blant annet sentrale forestillinger om seg selv og sine omgivelser. De episke diktene ble framført med en melodi: Joik, noe som gjorde det lettere og huske diktene. Dette er også den tradisjonelle samiske musikk formen. Joiken ble brukt mye av sjamanene og Noaidene i tilknytning til religiøse ritualer, og ble av den grunn slått hardt ned på av misjonærene. Utifra de samfunnsendringene som skjedde, med fremmed folk som tok seg til rette på samisk territorium, ser det ut til at joiken endret karakter. Fra og tjene som et medium til og bli brukt i politisk oposisjon mot kolonisering og frarøvelse av rettigheter til land og vann .For at utenforstående (Nordmenn som hadde lært seg samisk) ikke skulle forstå joiken fikk joiken flere lag av informasjon: en avledende historie beretning-tilsynelatende harmløs,og en hemmelig meddelelse .Joiken fikk en dobbelt betydning ,og formidlet et budskap til samene og noe helt annet til andre som måtte overhøre joiken .Dette var svært viktig ved religiøse og politiske sammenkomster hvor representanter fra myndighetene var til stede. Men det må på pekes at mye av joike poesien var harmløs og tok for seg mer dagligdagse temaer som og beskrive personer,hendelser,frierferder osv.


Joiken er tankens fristed
som tankene føres til
Derfor har den ikke så mange ord
som uttrykkes
De frie lyder når
lengre enn ord

Joiken løfter ens sinn
flyr med tankene
over de små skyene
har tankene
som sinn venn
i naturens skjønnhet

Paulus Utsi
Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil