Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Demografi

Demografi

Manus til muntlig prøve i samfunnsfag. Tema: demografi.

Karakter: 5+ (10. klasse)

Sjanger
Annet
Språkform
Bokmål
Lastet opp
25.05.2013


Mitt navn er Amalie. Jeg skal snakke om demografi i verden og i Norge. Ordet stammer fra gresk og er sammensatt av de to ordene démos, som betyr folk, og graphé, som betyr (be)skrivelse. Demografi er da altså betegnelse på befolkningslære. Det handler om studien av utviklingen og størrelsen til befolkningen. Befolkningstallet avhenger av fødselstall, dødstall, innvandring, utvandring, levekår, helse, giftemål og samlivsformer. Før den industrielle revolusjon var levekårene dårlige og fødsels- og dødsratene var høye. Kvinnene fikk mange barn, men mange av dem døde i ung alder. Da den industrielle revolusjon tok sted, fikk folk det bedre. Utviklingen tok tid, og fant sted i de fleste land som ble industrialisert. Denne utviklingen går gjennom 5 faser. Overgangen fra fase 1 til 5 kalles den demografiske overgang.

 

Begreper:

Bærekraftig utvikling: En positiv utvikling for verden der miljø, økonomi og samfunn er satt i sentrum. Altså: at fattigdom bekjempes, men at det er miljøvennlig, at det er godt for alle parter og at det ikke koster en formue. Kort og enkelt forklart.


Fødsels- og dødsrate:

Naturlig tilvekst:

Samlet fruktbarhetstall:

Spedbarnsdødelighet:

Fødselsoverskudd:

 

Fase 1: lav befolkningsvekst

Den første fasen dekker den perioden der det er høy fødsels- og dødsrate som fører til lav befolkningsvekst. Dette er fordi populasjoner som er i denne fasen har dårlige leveforhold og økonomi. De har også lite kunnskap innen helse, dermed dør mange, spesielt unge, av sykdommer og epidemier. Folkemengden vokser svært langsomt i denne perioden. Norge var i denne fasen før den industrielle revolusjon.

 

Fase 2: høy befolkningsvekst

I denne fasen er det synkende dødsrate, dette fordi folk får bedre levekår. Fødselsraten holder seg høy, og dermed er det høy befolkningsvekst. Norge og deler av Europa var i denne fasen etter den industrielle revolusjon, da folk fikk bedre levekår og folkehelse og folk fikk mer viten innen medisin. Dødsratene gikk ned, men fødselsratene holdt seg oppe for folk fikk mange barn. Mange fattige land i Afrika er fortsatt i denne fasen.

 

Fase 3: stor befolkningsvekst, mindre enn før

Fødselsraten går ned og dødsraten stabiliserer seg, men synker fortsatt noe. Befolkningsveksten er fortsatt høy, men lavere enn før. Folk får bedre råd, og trenger ikke mange barn til en slags «livsforsikring» lenger. Brasil er et eksempel på denne fasen.  Norge var i denne fase på 1880- tallet.

 

Fase 4: ingen befolkningsvekst

De fleste rike land er i denne fasen i dag. Her er både fødsels- og dødsraten lav. Folk har bedre kunnskap innen prevensjon, og velger å få barn i eldre alder. Befolkningsveksten stopper opp, og folkemengden øker veldig sakte. Norge kom i denne fasen i 1920. I etterkrigstiden (etter 1945) steg fødselsraten betraktelig, noe som fører til eldrebølge om noen år.

 

Fase 5: reduserende befolkningsvekst

Her er det lav fødselsrate og høy dødsrate. Folkemengden minsker og en del folk får ikke en gang barn, nettopp fordi de ikke trenger det lenger. Dette er kun en tenk fase, da ingen land har gjennomgått den enda, men en del land er på vei inn i den. Befolkningsveksten i de landene som er i denne fasen er basert på innvandring.

 

Som sagt så avhenger det av hvilke levekår et land har for hvilke fase det er i. Mange land i Afrika som har dårlig økonomi, derav lite medisiner og ikke velferdsordninger, må gjøre sånn som vi i Norge måtte gjøre før i tiden. De må få mange barn som en livsforsikring. De har ikke pensjonsordninger, og må dermed ha barn som kan passe på dem og jobbe for å få penger. Mange av barna dør i løpet av kort tid, så derfor får mange kvinner flere barn, slik at de er forsikret at noen av dem vokser opp.

 

I land som dette og f.eks. India, har dermed veldig høy populasjon. Pr. i dag er India i fase 3. Det er fordi de har fått bedre helsestell og økt matproduksjon. India har verdens nest største befolkning på ca. 1,2 milliarder mennesker. Det eneste landet med større befolkning er Kina.

 

Når man har så mange innbyggere i et land, så blir den bærekraftige utviklingen i landet hindret. Å leve av jordbruk blir vanskeligere og vanskeligere for folk. Dermed risikerer de livet og helsen da de flytter inn til byene for eksempel i slummer.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil