Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Er en helt fortsatt en helt?

Er en helt fortsatt en helt?

En tekst om hvordan definisjonen på en helt gradvis har forandret seg gjennom årene. Teksten er svar på oppgave 5 på norsk eksamen 10. trinn 2013.

Sjanger
Artikkel
Språkform
Bokmål
Lastet opp
23.05.2013


Hva er en helt? I Salomonsens bok, konversationsleksikon, fra 1915, beskriver han en helt slik: «Ved en Helt forstaar man den, der med ophøjet Energi og Mod sætter sit Liv ind i Kampen for en stor Sag […] der kommer Menneskeheten til gode.» (Salomonsen, 1915). Denne definisjonen på en helt er en definisjon de fleste vil si seg enige i. Wikipedia forklarer en helt slik: «Helt er et begrep som beskriver en beundringsverdig person som har utført en stordåd og som av den grunn har vunnet stor heder og ære, eller som i fare og motgang, fra en svakere posisjon fremviser mot og viljen til selvoppofring, det vil si heltemot, for et større gode.» (http://no.wikipedia.org/, 22.5.13) Det er liten forskjell på disse definisjonene på helter, selv om den ene er skrevet hundre år før den andre. Vil dette også si at vår oppfatning av hva som er en helt og ikke, har forblitt den samme som den var for hundre år siden? Passer dagens helter fortsatt til Salomonsens definisjon for helter?


 

Noen av Norges kanskje mest kjente og høyest verdsatte helter, er nordmennene som kjempet mot den tyske okkupasjonen under 2. verdenskrig. Medlemmene av Oslo-gjengen, Max Manus, Gunnar «Kjakan» Sønsteby, og Gregers Gram er alle veldig kjente navn for det norske folk, og uansett hvem du spør vil de si at disse personene er helter. De kjempet med opphøyet mot og styrke, mot en motstander de var mye mindre enn, og de satte sitt liv inn i kampen for en stor sak. Etter krigen har alle medlemmene av gjengen fått en rekke med utmerkelser for deres mot og styrke. Sønsteby fikk så mange utmerkelser at han ble Norges høyest dekorerte borger. Noen av utmerkelsene han fikk, var krigskorset med tre sverd, politiets hederskors, forsvarets hederskors, forsvarsmedaljen med laurbærgren og mange flere. I dette sekund befinner flere norske soldater seg i krigssoner i utlandet. Disse personene ofrer livene sine for en stor sak, og kjemper hardt. Soldatene, som kjemper i dagens kriger, må også regnes som helter etter Salomonsens definisjon. På tross av deres heltemot, får disse soldatene mye mindre heder og omtale enn krigsheltene fra 2. verdenskrig. Mye av grunnen kan ligge i at krigen utkjempes ikke i fedrelandet, men på ukjent territorium for nordmenn flest. Disse soldatene vil derfor ikke passe inn i wikipedias definisjon på helter, i og med at de ikke har tjent mye heder og ære på bakgrunn av deres heltemodige handlinger.

 

Roald Amundsen og hans mannskap har blitt hyllet som helter i Norge, helt siden han nådde Sørpolen i desember, 1911. Han var verdens første person på Sørpolen og tilbake igjen. I tillegg kom alle hans ekspedisjonsmedlemmer hjem igjen i god behold. De har også en veldig stor plass i det offisielle Norges helter, så stor at Jens Stoltenberg valgte å gå i Amundsens fotspor til Sørpolen. I ettertid har folk stilt spørsmål ved hans noe tvilsomme metoder. Eksempler kan være at han lånte Fridtjof Nansens Skute, Fram, fordi han skulle reise til Nordpolen. Da det viste seg at to stykker hadde kommet frem til Nordpolen før han rakk å reise, la han brått om planene. Han bestemte seg plutselig for å dra til Sørpolen. Han ga ikke beskjed om hans nye planer før han hadde reist fra Norge, og han stoppet ikke i noen havn opp til destinasjonen. På denne måten kunne han forsikre seg om at ingen kunne stoppe han. En annen ting han gjorde, var å starte alt for tidlig, i sprengkulden. Dette førte til at Hjalmar Johansen, en av mannskapet hans, fikk frostskader, og måtte forlate prosjektet. Hjalmar og Amundsen ble uvenner og flere bar nag mot Amundsen for dette. Roald taklet slik motgang dårlig og var ganske hevngjerrig i slike situasjoner. Senere tok Hjalmar selvmord på bakgrunn av behandlingen han fikk av Amundsen. Mange briter kritiserte Amundsen for at han ikke gjorde undersøkelser eller kartleggelser på sin ferd mot polen, men heller bare kjørte så fort han kunne til og fra. På tross av dette hylles han av det norske folk.

 

Det er flere faktorer her som har spilt en rolle i hans heltestatus. På Amundsens tid var Norge veldig fattig, mens Storbritannia var rikt. Amundsens motstander Robert Falcon Scott, var brite, og hadde derfor mye større ressurser enn hva Amundsen hadde. I tillegg hadde Scott en fordel i at Storbritannia hadde mye lengre tradisjoner med utforskning av polområder enn det Norge hadde. Scott ble også hyllet som en helt i Storbritannia, på tross av at han tapte kappløpet. I Norge blir han ofte sett på som en taper, selv om mange også anser han som en helt. Storbritannia hyller han på grunn av hans tapre forsøk på å komme først, og at han og hans mannskap ofret sine liv i sin søken etter seier. I tillegg Samlet Scott mye informasjon og kartla nye områder underveis, noe som har vært viktig informasjon i ettertid. Samtidig ser britene Amundsen som en taper, på grunn av hans manglende dokumentasjon underveis. Begge to er helter etter Salomonsens definisjon, i og med at begge gikk inn med stort mot og styrke og satte sine liv på spill for en stor sak.

 

Jarle Andhøy er også en dristig utforsker og polfarer, men han har på langt nær ikke nådd Amundsens høyde hva gjelder helte-status. I 2011 kom den triste nyheten om at skuta «Berserk» hadde forlist, og hele mannskapet, unntatt én, døde. Den overlevende var Jarle Andhøy. Da han kom hjem igjen ble han møtt med tonnevis av kritikk og nedsettelse. I februar 2012, publiserte Morgenbladet en kronikk med overskriften: «Uansvarlige ekspedisjonsledere hylles så lenge de har suksess. Men hva når det går skikkelig dårlig, slik som for Jarle Andhøy i fjor?» (http://morgenbladet.no/, 22.5.13) Den uansvarlige ekspedisjonslederen det vises til her, er Roald Amundsen. De mener han opptrådte uansvarlig under ekspedisjonen, men at folk mener det ikke betyr noe så lenge de kom levende hjem alle sammen. Jarle Andhøy opptrådte på lik linje med Amundsen, litt uansvarlig. Men når det ender i katastrofe, er alt han får kritikk. Videre skriver de: «En nasjon som hyller Roald Amundsen som helt bør tenke seg om før den kritiserer Jarle Andhøy.» (http://morgenbladet.no/, 22.5.13) Mye av kritikken mot Andhøy besto i hans manglende papirarbeid. Amundsens papirarbeid, kan ikke ha vært stort bedre. Han valgte plutselig å legge om planene fullstendig, uten å si det til noen. Det er mye som tyder på at folk flest bestemmer seg for om man skal hylle eller kritisere en ekspedisjonsleder etter utfallet på ekspedisjonen i tillegg til at Andhøy lever i dag, mens Amundsen levde for hundre år siden. Dette blir galt, veldig galt. Spesielt i Andhøys tilfelle blir det feil å kritisere han på grunn av utfallet, når han nettopp har mistet tre nære venner på grunnlag av hans feil.

 

Om man er en helt ikke kan ofte endre seg mye avhengig av hvem som ser. For eksempel i Scott og Amundsens tilfelle som er reflektert over ovenfor, hvor Norge så på Amundsen som en helt, men ikke Scott, og Storbritannia så på Scott som en helt, men ikke Amundsen. Andre kjente eksempler på dette kan være Hitler. Hitler ble sett på som en stor helt og en å beundre av hans tilhengere og medsammensvorne. Alle de andre, derimot, så han som et stort monster og en krigsforbryter. Selv i dag er det fortsatt folk som ser på Hitler som en helt og en rollemodell, selv om hans handlinger og tanker er strengt forbudt. Andre kan være terrorister. I de mest ortodokse og radikale muslimske miljøer blir vesten ansett som en stor fiende. De personer som gjør motstand eller angriper vesten, blir hyllet som helter i disse miljøene.

 

Selvmordsbombere er noe som er satt veldig høyt i de mest ekstreme miljøer. Personer gleder seg fra de er ganske unge til det øyeblikk de kan detonere bomben de bærer og drepe så mange vestlige som mulig. Alle folk som ikke er medlemmer av disse gruppene ser de personer som gjør slike handlinger som ikke noe annet enn usle terrorister. Den mest kjente hendelsen er vel Osama Bin Ladens angrep på tvilling-tårnene den 11. september. Her døde flere tusen mennesker fra USA, og de skyldige ble ansett som de største heltene i muslimsk historie, av deres tilhengere. Rett etter dette satte USA i gang en kraftig heksejakt på Osama og hans medsammensvorne, og like etter ble de tatt. Gjengis Khan, derimot er en person som anses som helt av langt flere personer, på tross av at hans tanker og handlinger lignet Hitlers på mange måter. For eksempel, drømte begge to om verdensherredømme, og var villige til å gjøre hva som helst for å få det til. I tillegg mente begge at deres folk var det viktigste og at deres handlinger ble rettferdiggjort av målet. Gjengis Khan Satte i gang mange kriger og drepte utallige personer som ikke tilhørte hans egen folkegruppe. Noen mener han blir sett på som en helt fordi det er så lenge siden, og derfor ser folk bort fra hans fæle handlinger og fokuserer mer på hans store handlinger. I tillegg spekulerer folk i om folk som Hitler eller Bin Laden kanskje ender opp på samme måte, bare lang nok tid passerer. Alle personer ovenfor er per definisjon helter, men hva som er en heltemodig handling og hva som er en stor sak, varierer mye ut ifra hvilken side man ser saken fra.


 

Hadde Rosa Parks levd i dag, ville hun ha fylt hundre år i år. Rosa Parks er verdenskjent for hennes oppgjør mot segregeringen i USA. Hun i samarbeid med andre aktivister klarte å sette en stopper for segregering mellom svarte og hvite på busser i 1956. Da vedtok høyesteretten i USA at segregering var grunnlovsstridig, og den ble forbudt. I forkant av dette hadde store mengder mørke personer fra USA demonstrert og boikottet busselskapene i 382 dager. Det hele startet med at Rosa nektet å gi fra seg bussetet sitt til en hvit amerikaner. Senere ble hun dømt og satt i fengsel for hennes lovbrudd. Rosa parks regnes som den som startet hele bevegelsen for å stoppe raseskillet i USA. I likhet med Parks har den australske aktivisten, Julian Assange, stått opp mot feil i samfunnet og møtt rettsaler og fengsel for det. Han er grunnleggeren av nettstedet WikiLeaks.org. Denne nettsiden har helt siden 2006 hatt som mål å publisere hemmeligstemplet informasjon som ofte korrupte regjeringer og bedrifter har hatt lyst til å holde hemmelig. I løpet av tiden siden WikiLeaks.org ble startet, har den publisert flere klassifiserte dokumenter enn alle verdens medier til sammen. Det er ganske utrolig, i og med at teamet til Assange består kun av fem personer. Noen av dokumentene de har publisert er materiale som dokumenterer ekstrajudisielle mord i Kenya, en rapport over dumping av giftig avfall langs kysten av Côte d'Ivoire, manualer fra scientologikirken, Guantánamo Bay arrestleir-metoder, videoer og bilder fra amerikanske flyangrep på Bagdad og dokumenter som omhandler store banker. Mange av disse dokumentene har vært ekstremt viktig å få ut til allmennheten. Noen dokumenter som ble publisert startet revolusjoner og styrtning av korrupte styresmakter. Ikke alle er like begeistret over Assanges aktiviteter. Da han begynte å publisere dokumenter som omhandlet det amerikanske forsvaret, ble USA lite glad. Nå er han siktet for å ha stjålet informasjon og å kommunisere med «fienden». Britene vil også ha tak i Assange, og han har derfor lenge gjemt seg i Ecuadors ambassade i England.

 

Rosa og Julian må begge kunne regnes som helter og forkjempere for viktige saker. De har vist stort mot og gjort det de mener er riktig på tross av at de har brutt lover i prosessen. Rosa brøyt lovene om bussplasser, og Julian om informasjon og publisering. På tross av deres heltemot, er det mange i dag som ser på Assange som en fiende, og kanskje mest USA. Selv om det han har gjort har vært for det beste for menneskeheten, er det vanskeligere for hans motstandere å godta han i dag enn det det hadde vært for hundre år siden. Slik som i Rosa Parks tilfelle. Hun ble sterk mislikt av de som kjempet mot segregeringen, men i det hun vant over de diskriminerende lovene, ble hun hyllet av de fleste.

 

Selv om kriteriene for å bli helt i dag og for hundre år siden, stort sett er de samme, har det utviklet seg forskjeller mellom hvem som blir ansett som en helt i dag og hvem som ble det i fortiden. I følge Salomonsens definisjon på en helt skulle mange av dagens personer blitt regnet som helter, men som av grunner ikke blir regnet som helter. Dette kan ofte skyldes at folk oppfatter helter på en annen måte i dag enn for lenge siden, og de setter pris på andre sider ved en person. Derfor kan polfarere og utforskere settes i vidt forskjellig lys ut ifra om de lever i dag eller ikke. Amundsen hylles, mens Andhøy kritiseres. Krigshelter for hundre år siden er av mye større viktighet enn dagens usyngelige krigshelter. Folk bryr seg mye mer når krigen foregår i hjemlandet. Men når krigen foregår langt der borte, kan den ofte virke uviktig. Krigsherrer og forbrytere oppfattes vidt forskjellig i dag og for over hundre år siden. Folk kan hylle og se opp til Gjengis Khan, men hate og fordømme Hitler og terrorister, når de i bunn og grunn var like fryktelige og står for de samme tingene. To forkjempere for rettferdighet og likhet, som begge opptrer med mot og styrke, blir tatt imot forskjellig. Rosa Parks blir fortsatt hyllet og roset for hennes heltemot. I motsetning til Rosa, blir Julian Assange gradvis mer og mer sett på som en skurk, selv om han har avslørt mye informasjon som har hjulpet verden i ettertid. Definisjonen på en helt har ikke forandret seg, men vårt syn og våre kriterier, derimot, har forandret seg.


 

Kildeliste:

Salomonsen. Konversationsleksikon. 1915.

http://no.wikipedia.org/wiki/Helt. Helt. 22.5.13.

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Hvorfor-kom-Amundsen-forst-6720206.html#.UZ2mZ9L0FqU. Hvorfor vant Amundsen? 22.5.13.

http://morgenbladet.no/ideer/2012/helt_eller_drittsekk_i_antarktis#.UZ2l49L0FqV. Helt eller drittsekk i Antarktis? 22.5.13.

http://www.fsmitha.com/h3/h11mon.htm. Gjengis Khan. 22.5.13.

http://snl.no/Rosa_Parks. Rosa Parks. 22.5.13.

http://en.wikipedia.org/wiki/Julian_Assange. Julian Assange. 22.5.13.

 


Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil