Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > "Ung manns land" av Wilbur Smith

"Ung manns land" av Wilbur Smith

En kort bokanmeldelse av Wilbur Smiths "Ung manns land" på både bokmål og nynorsk.

Sjanger
Anmeldelse (bok, film...)
Språkform
Bokmål
Lastet opp
29.04.2013


"Ung manns land" av Wilbur Smith

Bokens handling foreløper I sørafrika, med tvillingene Sean og Garrick Courteney. De er barn av en rik mann som driver med kveg. Boken starter med at brødrene jakter, og dreper en fugl med kastekjepper. På vei hjem igjen med byttet ser de en stor geit, som de bestemmer seg for å jakte på. De stjeler geværet til faren sin, og drar for å skyte geiten. Garrick, den minst atletiske av tvillingene må jage den opp fra hjemmestedet sitt, mens Sean skyter den. Planen går som planlagt, men når Sean kommer ned til Garrick mister han geværet I bakken, som skyter ett skudd og treffer garrick I benet. Det ender opp med at han må amputere beinet.

 

Denne hendelsen er kilden til en uenighet mellom brødrene som skulle vare lenge. Gjennom oppveksten er Sean den populære blant de andre barna, og Garrick er taperen. Sean har kjæreste, det har ikke Garrick.

 

Når de blir eldre skal Sean, Garrick og faren ut I krig mot de innfødte I Afrika. Krigen går hardt for seg, og nesten alle på deres side dør. Garrick overlever, og tror han er den eneste av de tre som gjør det. Han drar hjem alene, og finner ut at kjæresten til Sean er gravid. På den tiden boken er fortalt er det veldig alvorlig å ikke være gift når man er gravid, så hun vil gifte seg med garrick med det samme, selvom hun hater han.


 

Garrick blir far til broren sin unge, men plutselig en dag kommer sean tilbake. Sean og Garrick slåss, og det ender opp med at Sean tar med alt han eier og drar ut for å finne nye beitemarker. Etter et par dagers ritt kommer Sean til en by, hvor han møter ingeniøren Duff. De to sammen bestemmer seg for å dra til Johannesburg for å bli gullgravere.

 

Siden de er nesten alene om å ha startkapital, tar de fort over gullåren, og blir de rikeste mennene i byen. Det er en annen finansgigant i byen, som de stadig konkurerer med. Etter et par år, et misslykket bryllup og mye mer, blir Duff og Sean lurt av fienden, og mister alt de eier.

 

De bestemmer seg for å dra på jakt på afrika sine lange sletter, for å jakte elefant og starte et nytt liv. Også her skjer det masse som jeg ikke skal røpe.

 

Jeg likte boken veldig godt. Det er en ekstremt handlingsrik bok, med utrolig mye ting som skjer og er vanskelig å forklare. Dette er bare et kort sammendrag av hele den innholdsrike boken. Forfatteren, Will Smith har skrevet mange bøker, og selvom denne er den første, er den kanskje den beste boken jeg har lest. Det er ikke mye lange og kjedelige kildringer, bare action, spennende og fristende å lese vidre side på side. Utrolig bra bok, absolutt anbefaling å lese denne.

 

---------------------

 

"Ung mann sin land" av Wilbur Smith

Handlinga til boka foreløper I sørafrika, med tvillingane Sean og Garrick Courteney. Dei er born av ein rik mann som driv med kveg. Boka startar med at brørne jaktar, og drep ein fugl med kastekjeppar. På veg heim igjen med bytet ser dei ein stor geit, som dei avgjer seg for å jakte på. De stjeler geværet til faren sin, og dreg for å skyte geiten. Garrick, den minst atletiske av tvillingane må jage han opp frå hjemmestedet sitt, medan Sean skyt han. Planen går som planlagt, men når Sean komer ned til Garrick mistar han geværet I bakken, som skyt éit skot og treffer garrick I beinet. Det endar opp med at han må amputere beinet.

 

Denne hendinga er kjelda til ei usemje mellom brørne som skulle vare lengje. Gjennom oppveksten er Sean den populære blant dei andre borna, og Garrick er taperen. Sean har kjærast, det har ikkje Garrick.

 

Når dei blir eldre skal Sean, Garrick og faren ut i krig mot dei innfødde I Afrika. Krigen går hardt for seg, og nesten alle på deira side døyr. Garrick overlever, og trur han er han einaste av dei tre som gjer det. Han dreg heim åleine, og finn ut at kjærasten til Sean er gravid. På den tida boka er fortalt er det veldig alvorleg å ikkje vere gift når ein er gravid, såg ho vil gifte seg med garrick med det same, selvom ho hatar han.

 

Garrick blir far til broren sin unge, men plutseleg ein dag kjem sean tilbake. Sean og Garrick slåst, og det endar opp med at Sean tek med alt han eige og dreg ut for å finne nye beitemarker. Etter eit par dagars ritt kjem Sean til ein by, der han møter ingeniøren Duff. Dei to saman avgjer seg for å dra til Johannesburg for å bli gullgravere.

 

Sidan dei er nestan åleine om å ha startkapital, tek dei fort over gullåren, og blir dei rikaste mennene i byen. Det er ein annan finansgigant i byen, som dei stadig konkurerer med. Etter eit par år, eit misslykket bryllaup og mykje meir, blir Duff og Sean lurt av fienden, og mistar alt dei eiga.

 

Dei avgjer seg for å dra på jakt på afrika dei lange slettene sine, for å jakte elefant og starte eit nytt liv. Òg her skjer det massen som eg ikkje skal røpe.

 

Eg likte boka veldig godt. Det er ein ekstremt handlingsrik bok, med utruleg mykje ting som skjer og er vanskeleg å forklare. Dette er berre eit kort sammendrag av heile den innholdsrike boka. Forfattaren, Will Smith har skrive mange bøkar, og selvom denne er den første, er han kanskje den beste boka eg har lese. Det er ikkje mykje lange og kjedelege kildringer, berre action, spennande og freistande å lese vidre side på side. Utruleg bra bok, absolutt anbefaling å lese denne.


Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil