Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Evolusjonsteorien

Evolusjonsteorien

Noen stikkord om evolusjonsteorien

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
04.02.2002
Tema
Evolusjon


Evolusjonsteorien:

Mange egenskaper (form, farge, osv..) til et organisme er arvelig og kan overføres til avkommet. Grunnlaget for evolusjonsteorien er variasjon oppstått ved mutasjon i arvestoffet. Darwin observerte at ingen individer av samme art er helt like. Det er alltid en viss variasjon. Samspillet mellom mutasjon og seleksjon fører til at organismene er tilpasset sitt miljø. Evolusjon er genetisk sett et spørsmål om forandring av genfrekvenser i populasjoner av organismer.

Charles Darwin (1809 – 1882) var britisk biolog. Han gjorde observasjoner innenfor flere forskjellige vitenskapelige felt, han gjennomførte med båten ”Beagle” i 1831 – 1836. Studie under denne jordomseilingen la grunnlaget for hans epokegjørende teori om artenes utvikling. Han la frem teorien om utviklingen av artene gjennom naturlige utvalg i 1859. Det vil si at de best tilpassningsdyktige individene vil overleve. Mange gir Darwin æren for utviklingsteorien, men skal ikke ha all æren. Folk før han studerte og forsket på evolusjon.


Mikroevolusjonen:

Mikroevolusjonen er den prosessen som er ansvarlig for de mange variasjonene mellom arter. Den går over kortere tid og gir nødvendigvis ikke noen nye arter. Artene tilpasser seg bedre og det ser vi rundt oss. Mikroevolusjonen kan best forklares når mutasjoner fører til større eller mindre forandringer av allerede eksisterende strukturer. Den skyldes ikke bare mutasjon, men også naturlig seleksjon, genetisk drift (i små populasjoner), genflyt (mellom populasjoner) og ikke-tilfeldig krysning (f. eks. innavl). Bibelske kreasjonister er enig med at mikroevolusjonen har inntruffet. Ved å være enig med mikroevolusjonen forklarer de at alle menneskearter har utviklet seg fra Noa.

Makroevolusjonen:

Makroevolusjonen er når nye arter oppstår når en art blir skilt i to og de to nye gruppene utvikler seg så forskjellig at de til slutt ikke kan pare seg med hverandre. Da har vi fått to nye arter. Man mener at nye arter oppstår av mutasjoner. 99% av mutasjonene er negative, men en mutasjon må være positiv for at det skal være en utvikling og en ny art skal oppstå. Det er derfor man ikke kan se noen nye arter i dag.

Sannhet?

Det er sannhet til det motsatte er bevist. Evolusjonistene tror at alt er sannhet før noen kan motbevise det.

Utvikling:

Utviklingen har gått så sakte at man må se på fossilene for å se forandringene. De sterkeste og best tilpassende vil overleve og få størst avkom. Egenskapene til en art vil forandre seg fra generasjon til generasjon for å tilpasse miljøet de lever i.

Hvordan:

Mutasjon er grunnlaget for all evolusjon.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil