Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Tørr vi å risikere dette?

Tørr vi å risikere dette?

Debattartikkel om oljeboring i Lofoten.

Skrevet i 10. klasse.

Sjanger
Artikkel
Språkform
Bokmål
Lastet opp
19.03.2013

Lofoten er mye omtalt i disse dager, dette er pga. det er diskusjoner om vi skal bore etter olje der.

 

Det å bore etter olje i Lofoten vil være en stor inntekts kilde, og det vil skape flere arbeidsplasser. Da  vil det komme behov for mer arbeidskraft i Lofoten, som deretter vil det føre til at det blir mer attraktivt å bo der. Som igjen vil skape ringefekter og flere vil da både hit og til resten av Nord-Norge.

 

Nord-Norge har slitt med mye fraflytting, det å skape nye arbeidsplasser der kan forhindre dette. Vi vil trenge flere utdannede personer, dette kan dekkes ved at man bygger flere høyskoler og universiteter i Nord-Norge. Flere skoler vil igjen føre til at det blir mer attraktivt å flytte dit, da spesielt for studenter.

 

En annen ukjent sak, er at de som bor i Nord-Norge har lett tilgang til lokal mat, denne maten er miljøvennlig. Maten der er miljøvennlig siden den er kortreist (den må ikke fraktes langt) og fersk. Det trengs liten frakt for å få fisk, kjøtt, grønnsaker og annen lokalmat inn på butikkene, og når flere personer utnytter denne kilden vil det føre til økt salg og satsning på dette området som igjen medfører til at det totale utslippet for denne regionen minskes.

 

Norge er et olje rikt land og det er en av grunnene til den gode økonomien vi har. Siden  begynnelsen av 70 tallet har Norge tjent mye penger på olje og gass industrien, noe som har ført til at vi kan leve så godt som vi gjør i dag.

 

Norge tjener ikke bare bra på olje, vi får også inn store beløp via fiskeindustrien. Lofoten er det viktigste stedet vi har i Norge for torskefiske, ved å sette opp oljerigger i Lofoten kan man risikere deler av denne inntektskilden. Utslipp fra oljeriggene kan skade torsken og annen fisk i Lofoten, Er dette noe vi tørr å risikere ? Fisk er en fornybar resurs det er ikke olje.

Det er ikke bare fiske livet vi risikerer vi risikerer også naturen der. Mange kommer til Nord-Norge for å oppleve nordlyset Og naturen der. Nord-Norge er det eneste stedet man finner nordlyset. Oljeriggene som vi setter opp er både stygge og vil være med på å ødelegge natur og sjøliv i Lofoten.

 

Er det riktig at vi borer opp mye olje bare på grunn av at vi kan det? Mange mener at oljen er miljøets største trussel når det gjelder klimaendringer. Det er riktig at vi tjener mye penger på dette og det er bra, men er det rett oven for jorden vi lever på ?

 

Vi opplever temperatur endringer, og lager mål om hvor mye co2 (karbondioksid) hvert land skal slippe ut hvert år. Er det da rett at vi pumper opp mer og mer olje da? Dette vil bare slå tilbake på oss seinere, eller i hvert fall generasjonene etter oss. Vi snakker om en bærekraftig utvikling, lønner det seg da å selge mye olje som seinere vil bli brukt?

Bruk av mer olje kan også gi positive effekter, vi blir da nødt til å forske på dette. Forsker vi på olje kan vi finne måter hvor vi utnytter energien vi produserer bedre enn vi gjør per dags dato.

 

Norge er blant de landene som er best innen vannkraft, er det da nødvendig å bruke mer tid på å finne flere steder å bore etter olje? Når vi heller kan bruke mer tid og penger på å videre utvikle de fornybare energi kildene vi har? Vi har i tillegg store potensialer innen vindkraft, og bør heller bruke mer tid på denne miljøvennlige energikilden .Dette vil være både lønnsomt og miljøvennlig dersom vi spiller kortene våre riktig.

  

Så jeg vil gi dere noe å tenke på: vil vi risikere Lofoten ved å plassere oljerigger der? Nå når olje alderen kan være forbi hvert øyeblikk og en ny alder starter? Oljen varer jo ikke evig!

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil