Er lekser nødvendig?

Debattartikkel om lekser. Er lekser egentlig nødvendig?

Skrevet i 8. klasse.

Sjanger
Artikkel
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2013.02.21

Lekser er oppgaver som elever tar med seg hjem og gjør etter skolen. Det kan være alle mulige oppgaver, og det er som regel lærere som gir dem/den ut. Etter hvert som man blir eldre får man flere og vanskeligere lekser.

 

Trenger vi egentlig lekser? Bør lekser være en naturlig del av livet hjemme? Den norske skolen har alltid hatt lekser, og det har vært naturlig å ta med seg noe av skolearbeidet hjem. I det siste har derimot debatten om vi egentlig trenger lekser dukket opp i media, blant politikerne og skoleelever.

 

Hvorfor har vi lekser? -For å nå alle målene i læreplanen. -For å huske bedre det vi har lært på skolen. -For at lærerne skal teste at vi kan jobbe selvstendig. - For at vi skal bli smartere. -For at vi skal bli bedre forberedt til fremtidig jobb.

 

Lekser skaper angst!  Førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Tromsø, Odd Valdermo, mener at verdien av hjemmelekser er overdrevet, både i grunnskolen og videregående.

 

For det første øker lekser klasseskillet mellom elevene.

- Barn som kommer fra en familie med god økonomi, har er større mulighet til å få gode karakterer. Siden de da vil ha bedre mulighet til bøker og pc`er.

 

For det andre dreper leksene motivasjonen.

- De elevene som ikke er så flinke på skolen ehar et vanskelig valg hver gang de skal gjøre lekser for da må da enten velge å gjøre det, men da kan det hende at de sliter og gjør mye feil.

 

For det tredje stjeler lekser fritid.

- Om man gjør lekser stjeler det fritida vår. Jo større/vanskeligere lekser jo lengere tid tar det. Og det er ikke alle elever som får hjelp hjemme.

 

Mange barn opplever lekser så negativt at de «mister» læringslysten og det er god grunn til å stille kritiske spørsmål ved bruk av hjemmelekser.

 

Foreldre mener at det er viktigere at elevene hjelper til hjemme med husarbeid etter skoletid enn at de sitter med lekser utover kvelden. Det er lærerikt å være med på å ta ansvar for familien.

 

Lekser er også positivt. Det kan bringe barn og foreldre nærmere hverandre. Om ikke foreldre nødvendigvis kan hjelpe, er det å se på leksene sammen en situasjon der foreldre kan snakke med barnet om det som foregår på skolen og hva som kanskje oppleves vanskelig.

 

Mange foreldre er flinke til å sette av tid sammen med barnet, men en del foreldre mener at lekselesingen gjør dem et stort ansvar og at det tar mye tid. Tid som også skal brukes til venner, familie og fritidsaktiviteter.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst