Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Den katolske kirkens forhold til nazismen.

Den katolske kirkens forhold til nazismen.

Et foredrag om den katolske kirken, og nazismen.

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
03.02.2002


· Nasjonalsosialisme = nazisme
· Et hyrdebrev er en erklæring på vegne av kirken.
· SA og SS var Hitlers egne soldater, også før han kom til makten. Senere ble de elitetropper i hæren.
· Rikskansler tilsvarer statsminister i andre land.
· Quislinger var fascister som tok makten i landet sitt med hjelp fra Hitler.
· Fascister er omtrent det samme som nazister. (I noen land , f.eks Tyskland og Norge hadde de nazister, i andre land, som Italia og Spania, hadde de fascister).
· Vatikanstaten er pavens egen stat, den ligger i Roma.

Under valget i Tyskland i 1933 fikk ikke nazistene flertall, men de fikk nok stemmer til å danne regjering. Etter at de dannet regjering begynte de å arrestere komunister og sendte dem til konsentrasjonsleirer, (senere skjedde det samme med alle slags politiske motstandere)
En ledende katolikk som het Franz von Papen ble rikskansler i 1932, (før Hitler kom til makten.) Han opphevet forbudet mot Hitlers tropper SA og SS, SA ble det slutt på da Hitler drepte en hel del av dem i 1934, mens SS ble de verste krigsforbryterne under 2. Verdenskrig.

Franz von Papen sørget også for at Hitler fikk støtte fra paven, mot at Hitler skulle utslette kommunist-partiet og sosialist-partiet. Vatikanstaten var det første landet som anerkjente nazistenes regjering.
Det var også Franz von Papen som foreslo at Hitler skulle overta som rikskansler i januar 1933.

Fra 1934-1938 var Franz von Papen tysk sendemann i Wien i Østerrike.
Der forberedte han Hitlers innmars som skjedde i mars 1938, etter dette var Østerrike en del av Tyskland fram til 1945.
Alt et par uker etter at Hitler tok Østerriket skrev alle biskoppene, erkebiskoppene og kardinalen i Østerrike under på: (sitat) "Av den innerste overbevisning og fri vilje erklærer vi at vi erkjenner med glede at den nasjonalsosialistiske bevegelse har gjort og fortsatt gjør en fremragende innsats for den nasjonale og økonomiske oppbygning ......" (sitat slutt). Denne erklæringen ble lest opp i alle katolske kirker i Østerrike.
Det var et høyere prosenttall i Østerrike som var nazister enn i Tyskland, så det var ikke så vansklig for nazistene å overta makten. (Hitler kom egentlig fra Østerrike).


Nå hopper jeg tilbake til 1933 igjen:
I juni 1933 skrev alle tyske kardinaler, biskopper og erkebiskopper under på et hyrdebrev som støttet Hitler og ønsket ham og nazistene velkommen.
I juli 1933 sørget paven for at det katolske sentrum-partiet i Tyskland oppløste seg selv. Dette var det eldste katolske partiet i Europa. Dermed hjalp paven Hitler til å få all makt.
Fram til 1933 hadde den katolske kirke nektet katolikkene å være med i nazi-partiet, men nå hadde de oppløst sitt eget parti og fra nå av støttet den katolske kirken nazistene helt fram til slutten av andre verdenskrig, som varte fra 1939-1945.
Før krigen protesterte de av og til mot Hitler, men bare når han ikke holdt løftene sine til kirken.
De protesterte aldri når Hitler forfulgte politiske motstandere i sitt eget land.
Mot jødeforfølgelsen protesterte de heller ikke.
Hitler overfalt Tsjekkoslovakia, Polen, Danmark, Norge, Belgia, Nederland og Frankrike, de protesterte ikke da heller.
Ikke nok med det, men de støttet til og med Hitler aktivt da han overfalt disse landene!

Den andre verdenskrig begynte med at Hitler gikk til angrep mot Polen i 1939.
Da skrev de tyske biskoppene et nytt hyrdebrev. Der stod det blant annet:
"I denne avgjørende stund oppmuntrer og formaner vi våre katolske soldater til å gjøre sin plikt og være klar til å ofre hele sin person av lydighet til føreren." (Sitat slutt)
Og i kirkene måtte prestene lese en bønn som var skrevet av biskop von Galen.
Den lød blant annet: "Allmektige evige gud......... Hold din hånd over alle som tjener vårt forsvar og gi styrke til dem som kjemper." (Sitat slutt) (Med dem som kjemper mente han selvfølgelig de tyske soldatene som drepte jøder og katolikker i Polen.)

Midt under krigen i 1941 ba alle de tyske biskoppene soldatene om tappert å holde ut og å fortsette å kjempe.
Det samme gjorde de i 1942 og 43, først mot slutten av krigen var de ikke like ivrige lenger.

I mellomtiden var det kommet en ny pave (i 1939) Pius XII.
Han protesterte heller ikke da Hitler gikk til angrep på land etter land.
Derimot protesterte paven da Hitler gjorde en avtale med Stalin om at han ikke skulle angripe ham.

Paven syns at Hitler skulle angripe Stalin, og det gjorde han senere.
Paven støttet quislingene f. eks. i Frankrike og til og med i Kroatia. (quislinger var altså nazister og fascister som tok makten i landet sitt med hjelp fra Hitler.)
I Kroatia drepte de katolske fascistene 750.000 serbere, mens 240.000 reddet livet fordi de omvendte seg til å bli katolikker. (Serberne er egentlig gresk ortodokse)
Katolikkene i Kroatia var så brutale at selv nazistene reagerte, men paven reagerte ikke, enda han visste godt hva som foregikk.

Etter krigen skrev en tysk biskop en bok som het kors og hakekors, den regnes som et såkalt standardverk om Den katolske kirken og nazismen.
Hyrdebrevet fra 1933 ble tatt med i denne boka, men delene som støttet Hitler ble ikke tatt med. Den katolske kirken prøvde altså å forfalske sin egen historie og at de hadde støttet Hitler.
En mann som undersøkte alt det katolikkene hadde skrevet om sitt forhold til nazismen, kom til at de fleste av disse bøkene på samme måte hadde prøvd å "pynte" på historien.
Skoleboka gjør også dette, f. eks. når den forteller om biskopp grev Galen, han som vi nettopp hørte om, som ba Gud hjelpe Hitler da han angrep Polen og startet 2. Verdenskrig.
Men skoleboka forteller bare om en gang han protesterte mot Hitler (da Hitler ville drepe alle åndssvake mennesker.)
Skoleboka forteller ikke om all den støtten han ga til Hitler både før og under krigen.
Han protesterte riktignok flere ganger, men det var når Hitler arresterte munker og nonner og beslagla kirkens eiendom. Men han støttet den krigen Hitler satte i gang og han sa at "De kristne vil gjøre sin plikt og kjempe og dø for Tyskland."
Det var jo ikke så rart at han sa dette under krigen, for i 1938 hadde han godkjent en ed som tyske soldater måtte si.
Der stod det blant annet: "Jeg sverger ved Gud denne hellige ed at jeg vil vise uinnskrenket lydighet overfor Det tyske rikes og folks fører, Adolf Hitler, forsvarsmaktens øverstkommanderende og som tapper soldat vil være forberedt på å gi mitt liv for denne ed til enhver tid."

Stoffet har jeg hentet fra 2 bøker av en tysker som heter Karlheinz Deschner,
de heter: Og hanen galte annen gang og Med gud og fascistene.
Jeg har også fått noe stoff fra en bok som heter Blasfemi, som er lagd av faren min, Ronnie Johanson.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil