Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Bulgaria

Bulgaria

Mye store hendelser og informasjon om Bulgaria.

Karakter: 5+

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
15.10.2012


Bulgaria er en republikk i det sørøstlige Europa. Den grenser til vestbredden av Svartehavet, til Romania i nord, til Tyrkia og Hellas i sør, og Makedonia og Serbia i vest.

 

<bilde>

Bulgarias flagg

 

- Innbyggere målt i 2010: 7,6 millioner

- Arealet av landet: 110 910 km²

- Den bulgarske valutaen er Lev, som er knyttet opp til euroen. 1 Lev = 4,55 NOK.

- Bulgarias viktigste næringer er utvinning av mineraler og produksjon av elektrisitet og gass.

- De tre største byene i Bulgaria: hovedstaten Sofia(1,2m), Plovdiv(345000) og Varna(300000)

- Høyeste fjellet: Musala 2925m.o.h    

- Største fjellkjede: Balkan, som deler Bulgaria i to.

- Lengste elv: Donau/Danube

- Største innsjø: Burgassjøen (Overflatearela:27,60 km²)

 

<bilde>


Kart over Bulgaria

 

Bulgaria er i dag en republikk, og de er medlem i både EU og NATO. Bulgaria var først et kristent land på 800-tallet, og da var det Den greskortodokse kirken som spilte størst rolle. Over 80 % av befolkningen tilhører den ortodokse kirken, og omtrent 12,2 % er muslimer.  Det er også en mellom-religion av de to religionene som heter pamakene.

 

Bulgaria deles inn i 28 oblaster, som tilsvarer de norske fylkene. Oblastene er så delt inn i kommuner.

 

Bulgarias historie

Bulgaria var i oldtiden en del av den romerske provinsen Moesia, og befolkningen var da trakerne.  Bulgaria ble oppkalt etter en folkegruppe som het bulgarer. Bulgarer var en blanding av slaverne og protobulgarere.

I 1396 ble Bulgaria erobret, og en del av det osmanske riket. Det osmanske riket var et tyrkisk keiserrike. Bulgaria var under de tyrkiske i mer enn 500 år.

<bilde>

Det lyse lilla er det osmanske riket.

 

Under det osmanske riket

Under det tyrkiske herredømmet varierte forholdene i Bulgaria. Det var hardest under og like etter erobringen, da store områder ble plyndret og brent, statsapparatet mistet makten og ble ødelagt, adelen ble fattige, og kirken mistet all selvstendighet. Mange kirker ble stengt, og en del emigrerte til islam. Det var ganske få tyrkere som slo seg ned i Bulgaria. Den kulturelle delen i landet ble fortsatt ivaretatt, bla. Bulgarsk folkediktning og skikker.

 

Selvstendige

Bulgaria erklærte seg som et uavhengig kongerike 5.okt.1908. De gjorde det i forbindelse med ungtyrkernes revolusjon, som var en politisk bevegelse dom jobbet for å holde det osmanske riket sammen, og senere fikk makten etter revolusjonen.

 

1. verdenskrig

I første verdenskrig var Bulgaria på sentralmaktenes side. I 1918 ble de okkupert av ententetropper. Når frenden kom i 1919, mistet Bulgaria mye land.

 

Mellomkrigstiden

Forholdene etter første verdenskrig var svært vanskelige. Det var lite penger, som førte til en trykkende finanskrise, ikke minst fordi landet måtte betale store krigsskadeerstatninger. Det radikale nasjonale bondepartiet under lederen Aleksandr Stambolijski vant valgene i 1920, og partiet gjennomførte betydelig demokratiske reformer.

<bilde>

Logoen til det radikale nasjonale bondepartiet, og Aleksandr Stambolijski. Logoen ligner litt på Senterpartiets logo, som også er et bondeparti, og står for litt av det samme.

 

9. juni 1923 styrtet hæren og konservative organisasjoner Aleksandr ved et kupp. Etter kuppet tok en som het Aleksandr Tsankov over, og styret ble både hardere og mer kommunistisk.

 

I 1935 gjennomførte kong Borris et kupp, fordi han var redd for å miste all politisk innflytelse. Bulgaria ble da diktatorisk.

 

2. verdenskrig

Under andre verdenskrig erklærte Bulgaria seg nøytrale, men de nærmet seg mer og mer aksemaktene (Tyskland, Italia, Japan). I 1940 fikk Bulgaria land av Tyskland, og da sluttet den bulgarske regjeringen seg til Tremaktspakten, som var pakten mellom Tyskland, Italia og Japan som gjorde at de ble Aksemaktene, eller allierte. 13. desember erklærer Bulgaria krig mot USA og Storbritannia. Kong Boris våget ikke å erklære krig mot Sovjetunionen, pga. press fra Tyskland.

 

Da kong Boris døde i 1943 ble tronen overtatt av sønnen Simeon og et regentskap. En regent er en midlertidig hersker, hvis monarken er fraværende, uskikkelig eller mindreårig. I dette tilfellet var Simeon mindreårig.

 

Da de sovjetiske styrkene nærmet seg Bulgaria i 1944, ble det dannet en ny regjering som bad de allierte om våpenhvile, men Sovjet erklærte i stedet krig mot Bulgaria. Dagen etter rykket Sovjetiske hærer inn i landet. Fedrelandsfronten dannet en regjering ledet av Kimon Georgiev, og den nye regjeringen erklærte krig mot Tyskland 28.okt.1944. da fikk Bulgaria våpenstillstand eller våpenhvile med Sovjetunionen.

 

I september 1946 ble det holdt folkeavstemning om monarkiet. 92 % stemte for republikk. Kommunistlederen Georgi Dimitrov ble statsminister.

 

Fredstraktaten lot Bulgaria beholde omerådene Tyskland hadde gitt dem, men de måtte igjen betale en krigsskadeerstatning, nå på 70 millioner dollar.

 

Folkerepublikken

Etter Stalins død i 1953 ble mindre strengt i bulgarsk politikk. 1954-1955 ble industrialiseringen bremset, og det ble mer satset på jordbruks- og forbruksvarer. Bulgaria var et av de mest trofaste medlemmer av den sovjetiske maktblokken. Bulgaria hadde nå et veldig dårlig forhold til naboene sine, både til Jugoslavia hvor forholdet hadde blitt svekket av kampen om Makedonia, og Italia da Bulgaria hadde deltatt i et attentat mot paven.

 

Den mest alvorlige konflikten i de siste årene med kommunistisk styre var knyttet til den tyrkiske befolkningen (ca.10%). I 1984 satte styresmaktene inn en stor assimileringskampanje(«gjøre alle like kampanje») mot tyrkerne. Det var bla. ikke lov å snakke tyrkisk offentlig, og tyrkiske måtte ta bulgarske navn. Tyrkisk ble bannlyst som undervisningsspråk. Noen av tiltakene kan minnes om de svartes rettigheter i Amerika i 1960-årene.

 

Republikken Bulgaria

I 1990 vedtok nasjonalforsamlingen å endre statens navn til republikken Bulgaria, og en ny demokratisk grunnlov ble lagd 13.juli 1991. Filip Dimitrov ble statsminister, men den politiske situasjonen var fremdeles ustabil i landet.

 

I 2001 gikk den tidligere kong Simeon Sakskoburggotski til valg, og ble statsminister.

 

EU og NATO

Bulgaria ble medlem av NATO i 2004, og 1. januar 2007 ble Bulgaria og Romania medlemmer av NATO. Bulgaria er en av EUs fattigste land.

 

Bulgaria i dag

Bulgarias leder i dag heter president Georgi Pãrvanov. Den mest populære sporten er fotball, og den beste fotball spilleren er Barcelona-stjernen Hristo Stoitsjkov.

Hristo Stoitsjkov er nå pensjonert.

 

<bilde>

Bulgarias nåværende president.


 

Bulgarias klima og geografi har medført at det satses mye på å tiltrekke utenlandske turister. Badeferie langs svartehavskysten og skiferie i fjellene er de viktigste satsingsområdene. I 2002 var det 3 millioner turister i Bulgaria.

 

Kilder

http://no.wikipedia.org/wiki/Bulgaria

http://no.wikipedia.org/wiki/Det_osmanske_riket

http://snl.no/Bulgaria

http://www.goldensands.bg/cultural/index-no.html

http://snl.no/Bulgaria/historie

http://snl.no/Bulgaria/n%C3%A6ringsliv

http://no.wikipedia.org/wiki/Det_f%C3%B8rste_bulgarske_riket

Bilder

http://www.google.no/imgres?q=georgi+dimitrov&um=1&hl=no&biw=1249&bih=596&tbm=isch&tbnid=J-kQwT1Cr-WkjM:&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/Georgi_Dimitrov&docid=KJRwqFuumUyb3M&imgurl=
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4d/Georgi_Dimitrov.jpg/220px-Georgi_Dimitrov.jpg&w=220&h=284&ei=xktfUPrEBsza4QSroIBo&zoom=1&iact=rc&dur=262
&sig=111636901136802502802&page=1&tbnh=131&tbnw=99&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:1,s:0,i:70
&tx=29&ty=32

http://www.google.no/imgres?q=bulgarias+flagg&um=1&hl=no&sa=N&biw=1366&bih=652&tbm=isch&tbnid=GjImQfzN2V8Y4M:
&imgrefurl=http://snl.no/Bulgaria&docid=-FtMMb6Di1WAvM&imgurl=http://media.snl.no/system/images/f/f-bulgar.gif&w=300&h=201&ei=BEdfUIKbBO774QTk8YHABg&zoom=1&iact=hc&vpx=371&vpy=166
&dur=1304&hovh=160&hovw=240&tx=139&ty=71&sig=111636901136802502802&page=1&tbnh=117&tbnw=174&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0,i:73

http://www.google.no/imgres?q=bulgaria&um=1&hl=no&sa=N&biw=1249&bih=596&tbm=isch&tbnid=q8JFbYHsxc6rjM:&imgrefurl=


http://12121.hostinguk.com/peacehavens2a.htm&docid=h6doTKw9gNLCBM&imgurl=http://12121.hostinguk.com/bulgaria-1.gif&w=504&h=350&ei=dEtfUOCYC5DZ4QTAmoAY&zoom=1&iact=hc&vpx=643&vpy=282&dur=652&
hovh=187&hovw=270&tx=151&ty=97&sig=111636901136802502802&page=1&tbnh=123&tbnw=177&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:3,s:0,i:164


Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil