Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > STCW Sikkerhetskurs

STCW Sikkerhetskurs

Dette forteller om STCWs historie. Fint og enkelt forklart.

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
11.09.2012

Innledning

STCW står for The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers. International Maritime Organization (IMO) er eieren av STCW. STCW er en organisasjon som sertifiserer sjøfolk. De har satt kvalifiseringskrav for skipsførere, offiserer og annet vaktgående personell på handelsfartøy. I 1978 var det en konferanse i IMO og STCW ble opprettet for å etablere minimumskrav for trening, sertifisering og vaktsystem for sjøfolk. I 1984, 6 år senere at STCW ble opprettet, ble regelverket tatt i bruk. Mange følte at dette regelverket var lite presist, og gav rom for ulik tolkning. Dermed var opplæringen ulik fra land til land.

 

I 1992 skjedde det en ulykke hvor den greske oljetankeren M/V AEGEAN SEA gikk på grunn utenfor Spania, og brakk i to og slapp ut 74000 tonn olje. Denne og flere liggende hendelser førte til at IMO bestemte seg på å se nærmere på det gjeldene regelverket som ble utarbeidet i 1978. IMO som i hovedsak hadde sett på regler av konstruksjon på skip, innså at de og måtte konsertere seg om opplæringen av mannskapet for å redusere faren for menneskelig feil. En gruppe spesialiser så på hvilke menneskelige feil som kan føre til ulykker. De tenkte igjennom alle feil som kunne gå galt til minste detalj. For eksempel, kan de slukke en liten brann på skipet? Regelverket ble sett nøye igjennom, og på bakgrunn av dette ble regelverket kraftig utvidet i 1995, og vi fikk et internasjonalt regelverk. 133 land har godtatt å bruke regelverket, og det utgjør 98 % av verdens handelsfartøyer.

 

Det som er mest interessant for oss i klassen er at vi må ta IMO 60 sertifikatet. IMO opererer med forskjellige nivåer for maritim sikkerhetskompetanse, hvor IMO 60 er det laveste. Alle som skal jobbe på sjøen må ha bestått kurset. Enkelte elevgrupper som matros, motormann, fiske og fangst tar vanligvis IMO 60 i løpet av skoleløpet sitt, og vi møter derfor ingen formelle hindringer ved inngåelse av lærekontrakt på skip.

 

Hvorfor må vi ta dette kurset?

Vi må ta dette kurset for å lære oss hva vi skal gjøre i nødsituasjoner. Det er veldig viktig å vite hvordan man håndterer en nødsituasjon før man drar til sjøs. Man blir kurset i brannvern, miljø og sikkerhet, beredskap, redningsmidler og førstehjelp. Dette hever standeren på sjøfolk, og det er betryggende for både sjøfolk, og de som ansetter sjølfolk å vite at de gjennomgått og bestått dette sikkerhetskurset. Rederiene kan heller ikke ansette mannskap som ikke har tatt dette kurset fordi det er minimumskrav.

 

Hva går IMO 60 utpå?

IMO 60 er et 60 timers kurs. kurset består av 50 % teori, og 50 % praktisk. Det blir klasserom undervisning, og en eksamen på slutten bestående av 50 spørsmål hvorav 75 % må være korrekt. Hovedmålet med kurset er å gi deltakerne kunnskap om ulike nødsituasjoner som kan oppstå på skip, og gjøre de i stand til å ivareta sin egen, sine kollegers og passasjerens sikkerhet. I den praktiske delen lærer vi maritim brannslukning og røykdykking. Vi lærer basisk førstehjelp i hovedsak; frie luftveier, stanse blødninger og utføre hjerte-lunge-redning (HRL). Alt dette er krav som STCW har satt, og et kurs hver eneste sjømann må ta.

 

OLF

Kurset er et 5 dagers (45 timers) grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs for offshorepersonell på plattform eller rigg/ borreskip og dekker kravene i Oljeindustriens Landsforening (OLF)'s fagplan inkludert helikopterevakuering med pustelunge.

 

Teoridelen gjennomføres som e-læring på internett med opptakstest ved kursstart. Også skriftlig sluttest må være bestått før kursbevis/OLF-sertifikat kan bli tildelt.

 

Ved forflytting av rigg, gjelder spesielle regler.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil