Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (752) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1333) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8209) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1149) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Afghanistan og Spania

Afghanistan og Spania

Sammenligning av et u-land og et i-land med forskjellige fakta.

Skrevet i 10. klasse.

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
03.06.2012

Innledning

 

<bilde>
Afghanistan

Afghanistan er et land som ligger i Asia, hovedstaden er Kabul. Landet er totalt 647 500 km², og det lever 30,419,928 mennesker i landet. Afghanistan er et Islamsk republikk og den blir kalt Den Islamiske Republikken Afghanistan. Landet styres av et president som har blitt valgt gjennom et valg. Som sagt Afghanistan ligger i asia, og den ligger slik at den er på grensen mellom Sentral-Asia og Sør-Asia. Landet har grenser til Usbekistan, Pakistan, Turkmenistan, Iran, Folkerepublikken Kina og Tadsjikistan. Landet består av masse fjellområder og tre fjerdedeler av landet er fjellområder. Med 30 millioners mennesker på et 647 500 km² blir folketettheten 43,5. Landets offisielle språk er dari eller pashto det er ikke veldig stor forksjell mellom de. Men uansett i landet brukes det ca 49 talespråk og over 200 ulike dialekter. Afghanistan er et muslimsk land, og befolkningen består av 80% sunni muslimer, 19% shia muslimer og den ene prosenten som er igjen er alle de andre religionene. Landet har et valuta som heter Afghani. Landets penger valuta er verd slik: 1 amerikans doller = 49.50 afghani penger.

 

Spania

<bilde>
Spania er et land i Sør-Europa og er i dag kjent med sin fotball stjerner. Man kan også si at Spania ligger i Den iberiske halvøy. Den iberiske halvøy eller den andre navnet som er Pyrenéhalvøya er et halvøy som omfatter områdene  der Spania, Andorra, Gibraltar og Portugal er nå. Hovedstaden er Madrid og Spania har 47,042,984 inbyggere og landets befolkningsvekst er 0,045%. Landets areal er 504 782km². Landet har grenser tli Andorra , Frankrike, Gibraltar, Middelhavet, og Portugal. Landets grense i vest er mot Portugal, i nord har landet grense med Andorra og Frankrike og i sør med Gibraltar og kysten i sør mot Middelhavet. Spania er et monarki akkurat som Norge. Kongen heter Juan Carlos l. Landets offisell språk er Spansk men det brukes også katalansk, galisisk, baskisk, valensiansk og aragonesisk i noen regioner i landet. Det er altså 20 språk i landet. Landets valuta er Euro.

 

Afghanistan

 

Historie

Afghanistan har vært gjennom mange erobreringer, i oldtiden ble den kjent som Ariana eller Bactria, og i middelalderen som khorasan. Khorasan var et område i øst og nordøst Iran. Khorasan har et mening som betyr «hvor solen ankommer fra». Dagens Afghanistan har vært deler av mange land som sagt har den vært erobrert flere ganger. Først og fremst var Afghanistan en del av Perserrikket som var veldig sterk i sin tid som ingen kunne stå i mot. Videre har landet blitt erobrert av Aleksander den store, Djengis Khan, Det britiske imperiet og Sovjetunionen.

 

Afghanistan oppstod i 1746 med Ahmad Shah Durrani. Men landet var blitt styrt av dagens Strobritania og på en måte Russland. Landet var et buffersone mellom Storbritania og Russland helt til 1919. Storbritania og Russland ville ha landet som et koloni for å kontrollere mer i Sentral-Asia. Men i 1919 kom nye kongen Amanullah på tronen og landet ble mer selvstendig. Afghanerne hadde hadde gått sammen med Russland hvis Storbritania ikke ville gå med forhandlingene om Afghanistans uavhengighet skulle Russland kjempe med Afghanistan mot Storbritania. Til slutt i 8. august 1919 ble Afghanistan en suveren, selvstendig, og uavhengig stat av Storbritania etter 60 år med britisk styre. Afghanistan mistet en stor del av område som Storbritania brukte til Britisk India. Den delen av Afghanistan fikk Pakistan. Videre med Mohammed Zahir Shah i spissen var Afghanistan et konstitusjonelt monarki fra 1933 til 1973. Når det ble innført konstitusjonelt monarki fikk landet fordeling av makten mellom lovgivende og dømmende organer.

 

Afghanistan ble medlem av FN i 1946 og i 1973 måtte landet bli en republikk pga. kongens svoger som het Mohammed Daoud Khan. Han gjennomførte et kupp. Men til slutt ble han og hele familien han drept i 1978 og da kom kommunistene til makten i samme år. På en måte det var et borgerkrig i landet og den ble værre med Sovjetunionens invasjon. Da ble borgerkrigen større i 1979, og da var det den afghansk-sovjetiske krig, mellom den sovjetiske okkupasjonsmakten og Mujahedin støttet av USA, Pakistan, Saudi-Arabia og noen andre land. Krigen endte med at sovjetiske tropper trakk seg tilbake i 1989. I 1989 hadde sovjetunionen fått en ny president som het Mikhael Gorbatsjov. Gorbatsjov ville ha det beste for alle, landene som sovjetunioen hadde bestemt over i Europa ble selvstendige og Afghanistan var et av de landene som fikk sitt uavhengighet. Men siden det gikk dårlig i Sovjetunionen begynte folk å protostere mot han og han gikk av til slutt. Men han ble veldig populær i Asia. Når Sovjet unionen hadde gått ut av Afghanistan ble det borgerkrig og i 1996 falt Kabul hovedstaten. Videre i 2000 hadde Taliban kontrollen over hele landet. Gruppen Taliban styrte landet med de islamiske lovene og i 11.september 2001 angrep de USA. Siden 11. september har det vært urolig i landet og USA og de allierte har angrepet Afghanistan for å finne lederen og utslette Taliban operasjonen ble kalt for Operasjon Enduring Freedom.  

 

Geografai, klima og miljø

 Afghanistan har et areal på 647 500 km² og det er dobbelt så stor som Norge. Landet grenser til Kina(76km), Iran(936km), Pakistan(2430km), Tajikistan(1206km), TurkmenistaN(744) og Uzbekistan(137km). Landet består av mye fjellområder og dype daler. Det høyeste fjellet heter Noshaq, og er 7492 meter høyt og det laveste stede i Afghanistan er et elv som er 258m. Afghanistan har et kontinentalklima som er sterke og det veldig kalde vintre med veldig varme somre. Landet ligger på et tørt område og har lite skog. Men landet har ikke mangel på vann, men det eneste problemet med vannet er at det er ikke fulstendig rent vann. Landet har ikke de beste veiene og siden stor del av befolkningen bor i landsbyer er det ikke mye bruk av bil som kan utslippe CO2 gass. Men landet har uansett et CO2 utslipp og det slippet er bare 0.1% av verdens CO2 utslipp. Landet har et CO2 utslipp på 693 per 1000 tonn og er nummerert som 163 i tabellen mellom landene som har mest CO2 utslipp. I dag er det 0,03 utslipp av CO2 per inbygger i Afghanistan.

 

Samfunn og styreform

Gjennom sitt historie har Afghanistan vært preget av mange konflikter som borgerkrig og ytre konflikter. På grunnen av dette er landet nå et av de fattigste landene i verden i dag. Afghanistans befolkning består av muslimer i stor grad og da Taliban kom til makten flyktet folket som hadde en annen religion pga at Taliban drepte alle som ikke var muslilmer. Gamle Buddha-statuer ble sprengt av Taliban. Da Taliban styrte i landet var det helt forbudt med at kvinner kunne gå på skole. I dag består befolkning av muslimer også og de er veldig strenge, og ordrette foreksempel de setter stor forksjell mellom kvinner og menn. Man kan også se denne forskjellen som står mellom kvinner og menn på utdanningen til og med i dag blir kvinner utsatt for utdanning. Men uanset utviklingen av utdanningen i landet er veldig dårlig pga borgerkrigene som har vært i landet, og det er dårlig utdanningsystem. I dag er det mange eller de fleste afghanske barn og ungdommer har ikke tilgang til utdanning i Afghanistan. Pga de gamle borgerkrigene og sovjetunionens invasjon er det veldig mangen som ikke kan lese eller skrive blant voksene, barn og ungdommer. Det er ca 70% analfabetisme i landet og det er veldig høy prosent. Det er også pga at man ikke hadde tilgang til utdanning i sin tid. Pga av landets dårlig sikkerhet og foreksempel Talibans ødeleggelser har gjort de slik at ca 700 skoler blitt stengt.

 

Afghanistan har vært gjennom mange styrform blant annet som et monarki, en republikk, et teokrati og en kommuniststat. Landet var monarki som alle land på starten av sitt historie, så ble den republikk og under sovjet unionen et kommuniststat. Men etter 2002 da Taliban ble på en måte avskaffet av makten fikk lande grunnlovgivende forsamling som ble kalt for Loya jirga. Afghanistan hadde sin gamle grunnlov fra 1964 men i 2004 ble den omstrukturert til at den islamske republikken skulle dele makten som utøvende, lovgivende og dømmende makt. Afghanistans grunnlov er på en måte den mest demokratiske grunnloven mellom de landene som har et islamsk styre. Den er demokratisk for likestilling av folk tilhørende alle religioner og etniske grupper, samt mellom kjønn. Grunnloven som ble omstrukturert i 2004 hadde   også fått noe nytt om at det skal velges president etter hvert 5. år og to vise presidenter. For at man kan bli en president kandidat må personen først og fremst være muslim, være over 40 år og må ha afghansk statsborgerskap. De to visepresidentene som blir valgt med presidenten må ha blitt nominert av presidentkanditaten. Presidenten styrer mest parten av landet og har et stor makt presidenten er både stats- og regjeringsoverhode, samt øverstkommanderende for landets væpnede styrker. Han har også makt til å bestemme over sin regjering, samt tildeling av stillinger i militæret, politiet og provinsielle regjeringer med samtykke fra parlamentet. I dag er presidenten Hamid Karzai. Landet har et flerpartisystem det vil si at ingen av partiene kan ha all makten alene.

 

Økonomi og næringsliv

Afghanistan er av et de fattigste landene som sagt og landet har veldig dårlig økonomi og har hatt problemer med næringslivet pga tørke tider og krigene landet har vært gjennom. Siden landet har vært gjennom borgerkrig og invasjon er den veldig lite utviklet og landet er avhengig av dyrking og husdyrhold. To tredjedeler av befolkningen lever på mindre enn to amerikanske dollar om dagen. Landet hadde det bra på en måte i 1970-tallet. Men med den sovjetiske invasjonen ble det veldig dårlig i landet matproduksjonen var redusert til halvparten av det som ble produsert før. Økonomien i landet ble bare værre da sovjet unionen invaderte Afghanistan. Men etterhvert videre i 2002 forbedred landets næringsliv og det var på grunn av tilførsel av flere milliarder amerikanske dollar gjennom internasjonal bistand og investeringer, samt migrantoverføringer (flere type penge overføringer som å tjene penger i et land også komme tilbake til landet sitt og bruke det der osv...) fra afghanere i utlandet. En annen grunn for at det ble bedre næringsliv i landet var at den tørke tiden var over. Det var et periode der det var veldig tør i landet og det gjore jordbruksproduksjonen veldig dårlig. Men det var også jordbruksområder som var minelagt og områder som ble brukt til å produserer opium. Folk tjente mye på det og det var et stor transport av opium til utlandet og innenfor landet. Videre ble det bedre fordi det var flyktninger som kom til landet og mange afghanere kom tilbake til landet sitt. Andre land kom og bygde fabrikker der og folket fikk job.

 

Etter Talibans fall ble økonomien i landet litt bedre. Landets dårlig næringsliv gjør økonomien vanskligere til å få den på fote igjen. Landets bruttonasjonalprodukt er 17 243 112 604 amerikansk dollar i dag og det blir 457 dollar BNP per innbyggere.Det er veldig lavt vi i Norge har 78 674 amerikansk doller per inbyggere så vi er på en måte konge hvis vi sammenligner med Afghanistans BNP per inbyggere. Arbeidsledigheten i Afghanistan er 40%. Som sagt har landet veldig dårlig tilgang til vann, medisiner og et dårlig helsetilbud, mangel på elektrisitet og disse gjør økonomien bare dårligere. Landet har veldig mye naturessurser som kull, jernmalm, kobber og en del olje og naturgass. Men de klarer ikke utnytte disse ressursene på en bra måte, grunnen til det er at landet har masse fjeller og det er ikke veier eller bra transport i landet. Det gjør at naturressursene kommer ikke frem og blir brukt. 80% av befolkningen jobber med jordbruk. Landet er i dag helt avhengig av internasjonal bistand, og det internasjonale samfunnet har lovet mer enn 67 milliarder USD i støtte til Afghanistan. Men pga av høykriminalitet, væpnet konflikter, korrupsjon klarer ikke landet å komme seg på fote igjen.

 

Helsevesen

Siden Afghanistan er et av de fattigste landene i verden har de veldig dårlig helsetilbud til befolkningen. Det er som sagt pga av borgerkrigene og uroe som landet har hatt gjennom tiden. Det er også pga av klimaet og det tøffe arbeidsforholdene. Det er veldig kort levealder i gjennomsnitte i landets befolkning. Den gjennomsnitlige levealderen for kvinner er 43.8 år og for men er det 43,9 år. Det er så dårlig tilstand i landet til å leve er det slik at i gjennomsnitte dør en afghansk kvinne og 14 barn hver halvtime pga en annen type tuberkulose sykdom. Men landets befolkning øker med 2.22%.

 

Afghanistan er nå det verste landet der barn kan bli født i. Fordi landet har den høyeste bernedødeligheten i verden som er 257 dødsfall per 1 000 levendefødte pluss at 70% av befolkningen mangler tilgang til rent vann. Det er ikke mange som bor i byene i Afghanistan det er nesten flere som bor på landsbyene enn i byene. Men de som bor i byene har tilgang til 78% av rent vann mens det er bare 39% i landsbyene. Totalt er det slik at 48% av landets befolkning har tilgang til rent vann mens resten som er 52% har ikke tilgang til det rene vannet. Pga mange forksjellige sykdommer og infeksjoner dør en av fem barn før de har flyt fem år og det skjer mest i landlige områder. Det er også slik at folket som bor i byene har tilgang til bedre helsetilbud men det er veldig stor forksjell mellom helsetilbudet som gis i byene enn i landsbyene, forksjellen er 40%. Altså det er 60% som får et greit helsetilbud i byene mens det er bare 40% i landsbyene.

 

<bilde>

 

Spania

 

Historie

Spanias har vært gjennom mange borgerkriger og store konflikter. Noen av disse er før kristus som Romerne og videre Araberne fra 696 til 1492 som regjerte i Spania. Men i 1942 de katolske kongene og Alfonso den tiende kriger og får landet sitt tilbake fra araberne. Spania var et selvstendig land videre til 1812 og da styrte Napoleon landet. 1812 kom det også den første spanske grunnloven. Videre i 1868 blir Spania for første gang et republikk. Republikken var ikke godtatt av befolkningen eller kirken. Det var uro i hæren, det var press fra kirken og mye krangel mellom ledere og kuppforsøk. General Manuel Pavía oppløste parlamentet. Han ønsket bred samlingsregjering, men da ble få partier med i å samarbeide med ham. Videre blir Francisco Serrono utpetk til president. Han var en veldig rik man med mye makt før han ble president. Det ble værre folket var helt klar til å starte en borgerkrig. Isabellas sønn i 1874 Alfonso ble konge i landet.

 

I 1876 fikk landet en ny grunnlov og Spania ble et konstitusjonelt monarki. I denne tiden var det bare 2 partier i landet et av dem var liberal og den andre konservativ. Andre partier ble tatt ut av valget med juks. Spania gikk i krig mot de forente statene og Spania tapte og mistet koloniene sine folke ble misfornøyde. Videre i 1921 ble det økonomisk krise og da kongen og diktaturen general Miguel Primo de Rivera styrte landet. Økonomien ble bare værre og kongen måtte flykte og general måtte gå av. Spania ble et republikk igjen for andre gang. Den nye spanske republikken var svært progressiv altså utviklende og man kunne se det når kvinne fikk full stemmerett , de hadde rett til skilsmisse, full deling av stat og kirke altså staten var de som styrte mens kirken fikk ikke rett til å blande seg og folke fikk ytringsfrihet. Videre i 1936 ved hjelp av Hitler fra Tyskland og Mussolini fra Italia gjore et kupp med Fransico Franco og tok makten i Spania. I 1941 Franco ville takke Hitler og Mussolini ved å hjelpe dem i 2.verdenskrig men Spania var fattig og det var mangen som ikke likte Franco og derfor kunne han ikke bli med på krigen. Når Franco dør i 1975 tar Kong Juan Carlos hans etterkommer makten. Franco trodde at han ville styre landet som han selv. Men Carlos hadde planer om å avskaffe diktatur og gjøre Spania til et monarki. Videre i 1978 får Spania sitt første statsminister Adolf Suarez. Suarez og Carlos innfører Spanias første monarki med en vedtatt grunnlov. Men landet er ikke fornøyd og vil ha diktaturet tilbake i 1982 ville millitæret starte et nyt borgerkrig. Men til slutt forhandlet Carlos med millitæret og det bli ikke borgerkrig. Samme år blir Spania medlem av NATO. Pga konfliktene Spania hadde var landet fattig men etterhvert fikk landet seg opp på fote igjen.

 

Geografai, klima og miljø

Landet har grenser til Frankrike og Androrra i nord, i vest har landet grense mot Portugal og Gibraltar og Middelahavet i sør. Spania er et land med mye fjell områder og det gjør landet til en av de mest fjellrike landene i Europa. Landet har noe kjente fjeller som ligger i nordøst og sør som heter Sierra Nevada, Pyreneene og den høyeste fjellen er et vulkansk fjell og den er 3717m høy. Det finnes også veldig høye fjeller som er 2500meter over havet og disse fjellene heter kantabriske fjeller. Mye av landet er også høylandplatå uten trær. Høylandplatåen har dårlig jordsmonn og det er tøff klima i landet. Landet har en femdel av sitt land som beiteland. Vi kan dele klimaet i landet på tre hovedgrupper som atlantisk klima, kontinentalt klima og middelhavs klima. Landet har atlantisk klima langst kysten i nord, og klimaet blir altså veldig jevt og mildt med høyårsnedbør. Middelhavs klima har landet langs østkysten og sørkysten og klimaet blir til tørre varme somre med nedbørsrike vinter som er milde. Den siste klimatypen lande har er kontinentalklima (innenlandsklima) som det i navnet er denne type klima er i innlandet. Den kontinentalklimaet er varme somre og kalde vinter med snø. Klimaet i landet blir litt påvirket av CO2 utslippet, landet ligger på 16. plass i verdens rangering som utslipper CO2 gass. Landet ligger på 16. plass med et utslipp av CO2 gass på 330,497tonn og det er 1,2% av verdens utslipp av CO2 gass. Landets CO2   utslipp per inbygger er 7,40 er et normal tall for landets befolkning pga. av det er 42millioner inbyggere.

 

Samfunn og styreform

Dagens Spania er et parlamentarisk demokrati som har monark altså konge som statens overhode. Denne styreformen ble valgt i 1978 gjennom et folkeavstemming. Landets offiselt navn er Kongeriket Spania. I dag er kongen Juan Carlos I som har vært konge nå i 37 år altså fra 1975. Landets regjering(Consejo de Ministros) blir ledet av regjeringspresident man kan også kalle det for en statsminister. I Spania er det kongen som utnevner regjeringspresidenter. Parlamentet som kalles for Cortes Generales har Senatet med 259 medlemmer og siden det er 2 kamre i parlamentet er det 350 medlemmer i Congreso de los Diputado. Landet  er delt i 50 provinser, 17 autunome regioner og 2 autonome byer som har i stor grad selvråderett. Disse to autunome byene heter Melilla og Cauta. To av provonsene har en annen skattesystem.

 

Landets befolkning består av middelhavet og nordisk typer. I nord bor det ca. 2.7 millioner baskerne som har baskisk språk. Landet har til og med sigøynerbefolkning som er noen hundre tusen. Man kan dele dem i to undergrupper en av dem er gitanos de bor mest i sør og den andre er hungaros holder seg mes til i nord. Religionen i landet er romerks katolsk og 6% noen andre. Landet har 94% katolikker det er et høy prosent og mange av katolikkene er veldig troende. Men de er ikke så troende slik at de setter forksjell mellom kvinnene og menn. Kvinnen i landet har stemmeret og det har vært slik at kvinnebevegelsen og likestillingskampene har ikke vært så sterk og uanset har de fått stemmeret og likestilling. Skolene i landet er gratis for barn fra 6 til 16 år gammel. Men det er forsatt en del som går på private skoler og det er ca.30% prosent. Meste parten av disse skolene blir styrt av den katolske kirken.

 

Økonomi og næringsliv

Spania har gjennom historien sin har hatt dårlig økonomi og et fattig jordbruksland i 1980-tallet. Men landet har utviklet seg i stor grad og er et land som har en bra økonomi i dag. Landet tjener mest penger på turister som besøker landet. Som sagt har landet et bra klima og har et kyst som trekker mye turister til landet. Spania har flere hundre tusen turister som besøker landet årlig. Landet har bra produksjon på jordbruksprodukter, maskiner, transportustyr, og olje. Landet er også en bra handelspartner som klarer å transportere varene sine og har Italia, Frankrike og Tyskland som viktige handelspartnere. Siden landet har mye fjellområder bruker staten mye penger på vannkraft. Landet har utviklet sitt energi produksjon og i dag produserer de ca. 28% av det energiet landet bruker selv. Landet har også naturressurser som kobber, bly, sink, lignite, uranium, potash, tungsten, pyrites, fluorspar, hyrdropower og dyrket mark. Landet har også vin som en næringsliv, det produseres mye vin og som skrevet er en femdel av landet beiteland.

 

Som jeg har skrevet landet har hatt dårlig økonomi men den er bra nå. Spania har er bruttonasjonalprodukt på 1 407 410 000 000 amerikanske dollar. Tallet viser at landet har et bra økonomi nå og bruttonasjonalproduktet per inbygger er på 32 605 amerikansk dollar. Det er my mindre enn Norges BNP per inbygger. Men landet tjener veldig godt på turismen, de tjener 58 773 000 000 USD det er 50 millioner dollar mer enn det Norge tjener på turisme. Spania har også et arbeidsledighet prosent på 18% det er litt høyt men også normalt.

 

Helsevesen

Spania er et land som ikke er fattig og derfor har befolkningen i Spania tilgang til et bra helsevesen. Det er nesten ikke noe sykdommer i landet og når folk skal reise dit trenger de ikke ta masse av vaksiner. Landet har 5 døde barn per 1000 levendefødte det er ikke mye og det viser hvor bra helsevesenet er. Spedsbarndødeligheten i landet er 4 barn antall per 1000 levendefødte. Spedsbarndødeligheten og barnedødeligheten er ikke høy. Landet har også ikke noe problem med rent vann. Innbyggerne i landet har tilgang til rent vann på 100%. Landets befolknings vekst er 0,045% det er lavt men det har ikke noe med at det er flere som dør enn de som blir født. Landet har 1600 personer som dør av AIDS mellom de som dør vært år og utbredelsen av HIV mellom 15-49 åringer har en økning på 0.4%. Landet har 55% dyrket mark og det kan bety at de produserer mye som er bra for helsa.

 

<bilde>

 

Sammenligning av Afghanistan og Spania

Afghanistan ligger i Asia kontinenten og Spania i Europa. Landene har mye fjellområder men Afghanistan har en trefjerdeler av fjellområder. Spania har forskjellige klimaer pga. kysten, den har atlantisk klima, kontinentalt klima og middelhavs klima. Afghanistan har kontinental klima som er sterke og det veldig kalde vintre med veldig varme somre. Som religion har landene stor forskjellige mellom religonene. Afghanistan har 99% muslimer mens det er 94% katolikker i Spania. Landene har mange forksjellige folke grupper og språk. Foreksempel det er ca 49 talespråk og over 200 ulike dialekter i Afghanistan og det er 20 forksjellige språk i Spania.

 

Afghanistan har gjennom historien vært erobret mye av andre land. Mens Spania har vært erobret lite men har hatt problemer i innlandet som borgerkrig. Men begge landene er i dag et demokratisk land. Det er slik at i Spania har man et monarki med konge mens i Afghanistan er det president som blir valgt. Presidenten har mye makt. Økonimien i Spania har vært veldig dårlig før, men i dag har økonomien forbedret seg veldig mye og landet er ikke fattig mer. Afghanistan er ennå et av de fattigste landene i verden. Det er pga Taliban som har hatt makten i 2000 årene. Spania har mange type ressurser som turismen først og fremst, produksjon på jordbruksprodukter, maskiner, transportustyr, og olje. Afghanistan har også nokså ressurser som olje og naturgass men landet er ikke nok utviklet til å kunne bruke disse ressursene helt perfekt. Det er veldig stor forskjell i økonomien mellom Spania og Afghanistan. BNP i Spania er 1 407 410 000 000 dollar og i Afghanistan er det 17 243 112 604 dollar. Det er veldig stor forksjell og BNP per inbygger i Spania er 32 605 dollar mens det er bare 457 dollar i Afghanistan. Statiskene viser hvor bedre Spania er til å leve i enn Afghanistan. Mellom disse landene har Spania 17 millioner inbyggere mer enn Afghanistan og lande har mye bedre BNP per inbygger. Som jeg har skrevet har begge landene vært gjennom krig, uro og borgerkriger, men Afghanistan har ikke klart å få seg på fote igjen og gjøre økoniem bedre. Det kan også være fordi Afghanistan har hatt det mye vanskeligere enn Spania. Siden Talibans angrep på USA har de allierte vært i Afghanistan og det har blitt vanskeligere for staten på å få landet et bra økonomi.

 

Leveforholdene i Spania og Afghanistan har også et veldig stor forskjell. Spania er et land som har et godt helsevesen som har bra helsetilbud til alle inbyggerne sine i landet. Mens i Afghanistan er det veldig dårlig helsevesen og det er ikke alle som har tilgang til helsetilbudet landet gir. Mest parten av befolkning bor i landsbyene og de får ikke bra helsetilbud i landet er slik at 60% av inbyggerne får et bra helsetilbud mens det er 60% som ikke får noe helsetilbud i landsbyene. Landet har kort levealder gjennomsnitlig er det 43.8 år for kvinner og 43.9 for men. I Spania er levealderen for kvinner er 84 år og for men 77 år. Helsetilbud kan gjøre veldig stor forskjell på disse tallene. Afghanistan er også et av de landene som har veldig høy spedsbarndødelig og barndødelighet. Spedsbarndødeligheten i Afghanistan er 103 og barnedødeligheten er 149 per 1000 levendefødte barn. Disse tallene er veldig høye men i Spania er det bare 4 på spedsbarndødelighet og 5 på barnedødeligheten. Som miljø er landene på en måte like. Fordi det er slik at Spania har 100% rent vann til alle inbyggerne sine i  landet men de er rangert som den 16. som utslipper mest CO2 gass. Mens i Afghanistan er det helt motsatt. Landet har bare 48% prosent rent van til sine inbyggere og resten er ikke rent vann men landet er rangert som 169 for utslipp av CO2 gass.

 

Landene er veldig forskjellige og den største forskjellen er at Spania er et I-land og Afghanistan et u-land. I-land betyr industriland, industrinasjon eller utviklet land og landet må ha et bra økonomi som gir også et bra levestandart. Alle disse punktene et land trenger for å bli et I-land har Spania. Landet har hatt den industrielle revolusjonen i 1848 og siden da har landet utviklet seg mer og mer. Gjennom historien har landet ikke hatt veldig dårlig økonomi og landets ressurser har blitt handlet godt med. Denne gode handlingen med resussursene har tjent Spania mye og staten har klart å bruke pengene riktig og styrt landet på en måte slik at alt har utviklet seg bra og det er bra levestandart i landet nå. Afghanistan er et u-land som ikke har bra økonomi nå. Landet har gjennom sin historie har hatt mange invasjoner som sovjetunionen. Sovjetunionen hadde lande fra 1970-tallet til 1989 det er litt lang periode. Siden sovjetunionen var kommunistisk ble Afghanistans økonomi værre da sovjetunionen invaderte landet. Etter det var det veldig mye uro i Afghanistan og mange var etter makten. Det var slik at man ikke kunne tenke på å forbedre utdaningen i landet, forbedre helsevesenet eller økonomien. Det eneste alle tenskte på var makten. Derfor er Afghanistan veldig lite utviklet. Videre kom Taliban til makten og da var det bare terrorister i Afghanistan når de mistet makten måtte staten tenke på å finne disse terroristen. Samme tid var landet må en måte angrepet av de allierte og USA. Så Afghanistan har ikke hatt sjanse til å kunne forbedre sin helsevesen, industri eller økonomiet i landet fordi det har vært uro og man har på en måte løpt etter terrorister og mange har stjålet fra folket for å få mere makt.

 

I et land så henger all ting sammen som hvis man har bra økonomi kan man forbedre foreksempel helsevesenet og forsette sånn til landet blir til et I-land. Men får å få denne økonomien må landet har bra industri og styreform. Jeg synes at hvis et land skal bli I-land må landet ha bra økonomi for å få det må industrien være bra. Men hvis landet bruker litt mer av penger for industri foreksempel, eller tjene mere penger så kan de bruke de på ting landet trenger og kan gjøre den til et I-land. Afghanistan har ikke klart det fordi landet har hatt uro nå også og det er slik at de må bruke mere penger på forsvaret landet har og bruke penger for å få kriminaliteten mindre. Afghanistan har vært styrt av feil personer. Spania har ikke hatt store problemer som terrorister i landet foreksempel, og derfor har landet klart å stå bra og er et bra land nå som I-land hvis man sammenligner problemene i begge disselandene.

 

Konklusjon

Spania er et I-land og Afghanistan et u-land. Det er veldig store forskjeller mellom disse landene. En av dem har klart å bli et bra land og nå har et bra økonomi og et bra levestandart det er Spania. Mens den andre som er Afghanistan er ennå et av de mest fattigste landene i verden. Landet har dårlig helsevesen, inbyggerne har ikke så bra tilgang til rent vann og det er uro i landet nå fortiden også. Spania har hatt den industrielle revolusjonen og landet har utviklet seg mye fra da. Landet har vært gjennom mange konflikter men disse har gått over og landet har klart å holde seg på bra. Landet har hatt dårlig økonomi før men ikke nå. Mens Afghanistan har dårlig økonomi nå også landet har også vært gjennom mange konflikter og problemer. Afghanistan har hat uro fortiden, altså for noen år siden også. Landets stor problem er terrorister og det er mange land som har kommet og gjort uroen større men de vil ende dette med terroristene. Staten har ikke hatt sjanse til å få landet et bra økonomi og levestandart pga av de som har styrtlandet som Taliban og nå som de er på fjellene og lager ennå uro. Det jeg vil fram til og vise at den store forskjellen mellom disse to landene er at Afghanistan har ikke klart å bli et i-land fordi landet har ikke hatt tid til å fike problemer som helsevenset eller økonomien og det har vært slik veldig lenge også nå. De vil først få landet et bra sikkerhet.

 

Kilder

http://no.wikipedia.org/wiki/Afghanistan

http://www.globalis.no/Land/Afghanistan

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sp.html

http://no.wikipedia.org/wiki/Spanias_historie

http://spaniafakta.blogg.no/1269015825_spanias_historie__en_.html

http://www.novasol.no/reisemal/spania/fakta.html

http://www.meromferie.no

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil