Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Livets kjemi

Livets kjemi

Et kompakt sammendrag om livets kjemi.

Sjanger
Sammendrag av pensum
Språkform
Bokmål
Lastet opp
23.04.2012


Livets byggesteiner - Det er byggesteinene som gjør at vi lever. Livet er helt avhengig av molekyler som inneholder karbon. Vi har milliarder av andre molekyler i kroppen. De aller fleste har en ting til felles, og det er at de inneholder karbonatomer.

 

HydrokarbonerEnkelte sorter plast osv... inneholder molekyler som bare består av hydrogen- og karbonatomer. Slike organiske forbindelser kalles hydrokarboner. Hydrokarboner er et molekyl som bare består av hydroatomer og karbonatomer. Hydrokarbon er gass form vis den har 1-4 C-atomer. Fast form vis den har 5-17 C-atomer og er fast vis den har 18 eller mer C-atomer.

 

Slik setter man navn på hydrokarbonene:

Tell hvor mange karbonatomer som ligger på rad etter hverandre i molekylet. Endelsen på navnet forteller om hva slags bindinger som finnes i molekylet.

Er alle karbonatomene i rekka bundet sammen med enkeltbindinger, slutter navnet på -an.


b)Hvis det finnes en eller flere dobbeltbindinger mellom karbonene i rekka, slutter navnet på -en.

c)Hvis det finnes en eller flere trippelbindinger mellom karbonene i rekka, slutter navnet på -yn.

 

Alkaner/-en/-yn

Alkan: enkeltbinding

Alken: dobbelt binding

Alkyn: trippelt binding.

 

-Alkaner er en gruppe med mettede hydrokarboner som ikke har en syklisk form. Alkanene består kun av karbon og hydrogen. Generell formel for alkaner er CnH2n+2. Den enkleste alkanen er metan med formel CH4. Den neste i rekka er etan med kjemisk formel C2H6. Slik fortsetter rekka nærmest i det uendelige.

Alkaner er også kjent under navnet parafiner.

 

-Alkener er en hydrokarbon-familie, som består av hydrogen og karbon.

De tre første alkenene er: eten, propen og buten. Formelen for alkener er: CnH2n eksempel: penten er: C5H10. Alkener ligner alkaner, men alkenene har dobbeltbindinger. Dobbeltbindinger binder to karbonatomer. Derfor eksisterer ikke meten (metan:alkaner), fordi metan kun består av ett karbonatom.

 

-Alkyner er stoffgruppenavnet til hydrokarboner med en trippelbinding mellom karbonatomene i molekylet. Et alkyn er følgelig en umettet organisk forbindelse, ettersom det ikke bare består av enkeltbindinger. Et alkyn består kun av karbon- og hydrogenatomer. Alkyner har endelsen -yn, og formelen CnH2n-2. Det enkleste alkynet har derfor formelen C2H2 og navnet Etyn, men er bedre kjent i dagligtale som acetylen.

Generell formel for alkaner: CnH2n+2 eks. pentan er C5H12.

Vi finner alkaner i atmosfæren vår her på jorda. Der finnes det ørsmå mengder av det aller enkleste alkanet, metan.

 

Hvorfor er det vanskelig å løse hydrokarboner i vann?

I hydrokarboner trekker karbonatomene og hydrogenatomene omtrent like sterkt på elektronene, slik at den elektriske ladningen er jevnt fordelt. Derfor er ikke hydrokarboner dipoler og kan ikke løses i vann.

 

Polar og upolare stoffer:

Polare stoffer kan løses i vann.

Ikke-polare stoffer løses ikke i ikke-polare løsemidler.

 

Alkohol - I organisk kjemi er alkoholer en fellesbetegnelse for stoffer som har en hydroksylgruppe. Alkohol er ikke navnet på en bestemt kjemisk forbindelse, men en hel gruppe organiske forbindelser. For å vise at stoffet vi snakker om er alkohol, setter vi på endingen -ol. Metanol er altså en alkohol. Alkoholer med korte karbonkjeder vil også være løselige i vann. Alkohol inneholder etanol (sprit).

 

Organiske syrer - En organisk syre er en organisk forbindelse som tidligere har vært et alkohol, men som har reagert med et oksygenatom.

 

En syre blir vanligvis beskrevet som et kjemikalie som frigjør H+-ioner når den løses i vann. En base frigjør OH—ioner. Hvis det er like mange H+-ioner som OH—ioner, er løsningen nøytral og har pH 7. Hvis det er overskudd av H+-ioner, er løsningen sur.

 

Karboksylgruppe består av et karbon, et hydrogen og et oksygenatom. Denne gruppen atomer kan feste seg på organiske stoffer og danne organiske syrer.

 

Navnsetting – Navnet bestemmes av de samme reglene som for alkoholer og hydrokarboner, bare at endelsen blir -syre.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil