Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > India - Fattigdom

India - Fattigdom

En artikkel om fattigdommen i India.

Sjanger
Artikkel
Språkform
Bokmål
Lastet opp
08.03.2012

I denne artikkelen skal jeg skrive om India. Jeg skal skrive om hvorfor landet er fattig og hva man kan gjøre for å komme seg ut av fattigdommen. Under kan du se flagget deres og et kart over India og landene det grenser til.

 

<bilde>

 

<bilde>

 

 

India er et fattig land og har nest størst befolkning i verden. I tillegg til at de har nest størst befolkning i verden er de også det største landet i hele Sør-Asia.

 

Økonomi, samfunn og sammenligning

Befolkningsveksten i India har økt kraftig de siste 50 årene, men selv om befolkningen i India har økt har det blitt færre fattige enn før i følge verdensbanken.

 

I 2005 var det hele 41,6 % mennesker som levde for under 6 kroner hver dag i India og hele 32,1 % som levde i slummen (http://globalis.no). Nedgangene til disse tallene er ikke så store som man skulle ønsket. I 1994 var det 49,4 % som levde i ekstrem fattigdom i India. Dette betyr at nedgangen kun har vært på 7,8 % (http://globalis.no). Selv om antall fattige i India er så høyt er det fremdeles noen som er ekstremt rike. Dette skaper selvfølgelig en stor økonomisk ubalanse i landet. Ifølge en statlig rapport som kom i 2005 var de 36 rikeste menneskene i India gode for over 1146 milliarder kroner. Om du sammenligner de rikeste i India med de fattigste som lever for under 3 kroner hver dag er det ikke vanskelig å se at det er en stor økonomisk ubalanse blant folket der.

 

Ifølge verdensbanken var India nesten dobbelt så rikt som nabolandet Kina i 1980, men i 1992 ble India tatt igjen av Kina. I dag er Kina mer en dobbelt så rikt som India. Dette viser at India egentlig ikke har en stor utvikling når det gjelder økonomi og begrensning av fattigdom. I tillegg til at Kina har tatt igjen India når det gjelder økonomi har det også tatt det igjen når det gjelder begrensning av andel fattige i landet. Kina har begrenset landets fattigdom med hele 600 millioner mennesker eller 75 % fra 1981 til 2005 (http://hvorhenderdet.nupi.no). Den store nedgangen av fattige i Kina mener verdensbanken er ''en historisk formidabel nedgang''. India derimot har bare hatt en nedgang på 24 % fra 1981 til 2005 (http://hvorhenderdet.nupi.no).

 

Selv om India ikke er et av verdens fattigste land fikk de en bistand i 2006 på hele 1 378,92 amerikanske dollar (http://globalis.no). Disse pengene hjelper selvfølgelig til med utviklingen av landet deres og begrensning av fattigdommen.

 

Helse

I Norge har vi tilgang til rent vann, helsetjenester, medisiner og alt annet av sanitære forhold i motsetning til mange av de som lever i India. Det er hele 5 % mennesker i India som lever uten rent vann av de som bor i byforhold, og det er kun 79 % mennesker som lever med rent vann i distriktsområder (http://aftenposten.no). I hele India er det hele 17 % mennesker som lever uten trygt drikkevann (http://aftenposten.no). Den store mangelen på rent vann fører selvfølgelig til at et stort antall mennesker i India dør av diaré. Hele 25 % av barnedødeligheten (under 5 år) i hele verden skjer i India, og et stort antall av disse dødsfallene skyldes diaré og mageproblemer (http://www.unicef.org/). Dette påvirker de aller minste også. Spedbarnsdødeligheten (under 1 år) var på ca. 41 spedbarn per 1000 spedbarn, men synker for hvert år som går. I tillegg til mangel på rent vann er det også mange som må leve uten ordentlige sykehus i noen deler av India. Dette kan gjøre det vanskeligere å oppdage og behandle sykdommer som HIV/aids og malaria. I 2008 var det 190 000 som døde av aids, men allerede et år senere synker aids-dødsfallene med hele 20 000 dødsfall (http://globalis.no). Den gjennomsnittlige levealderen i India var 64,35 år da de nyeste beregningene ble gjort i 2005 (http://no.wikipedia.org).

 

Utdanning

I India er det et lite antall mennesker som ikke har råd til utdanning. Når det er færre antall mennesker som ikke har nok penger til en ordentlig utdanning blir det også færre som ikke har en ordentlig jobb. Siden det blir færre som kan jobbe som for eksempel leger, sykepleiere, politimenn, brannmenn og lærere får India et lite problem særlig siden de har en så stor befolkning. Et av de største problemene når det gjelder utdanning er at et stort antall elever aldri fullfører grunnskolen. Det siste rapporterte året var det kun 68,5 % skolebarn som fullførte grunnskolen (http://globalis.no). Ifølge http://globalis.no var det hele 96,9 % av alle barna i India som gikk på grunnskole det sist rapporterte året. Om du ser på flere av målingene på http://globalis.no legger du raskt merke til at likestillingen blant kvinner og menn er ganske lik i grunnskolen, men innenfor videregående kole og arbeidslivet er det langt færre kvinner enn menn.

I India er det veldig få som kan lese og skrive. Beregninger fra 2003 viser at hele 40,5 % av de som er over 15 år ikke kan lese eller skrive (http://globalis.no). Analfabetisme er og har vært et stort problem i India i flere år nå, men tallene blir mindre og mindre for hvert år som går.

 

Veier ut av fattigdommen

India utvikler seg litt hvert år, men er fremdeles et stykke unna før de oppnår god stabilitet. India er nødt til å passe på at alle har en sjanse til å få en god utdanning så det blir mindre analfabetisme i landet. Om India fokuserer på at alle barn skal fullføre grunnskolen er det en større sjanse for at de får mindre arbeidsledighet. Når det er mindre arbeidsledighet og flere som har en sjanse til en god utdanning resulterer det i at landet får flere leger, politimenn, brannmenn og ikke minst lærere som kan fortsette å opplære den neste generasjonen. I tillegg til utdanningen må India passe på at alle har tilgang til rent vann og ikke minst sykehus og leger. Det er flere land i verden som gir bistand til India, men bistanden er kanskje ikke alltid nok for alle målene deres selv om de er på god vei. FN mener at det er flere veier ut av fattigdommen. Noen av disse veiene kan være for eksempel tusenårsmålene som FN har satt opp. Alle blir kanskje ikke fullført, men vi kan prøve så godt vi kan.

 

Oppsummering

Nå skal jeg skrive om litt av det jeg har lært av å skrive denne artikkelen, og noen av mine egne meninger innenfor temaet. Jeg fant raskt ut at India er et land under utvikling. India har spesielt utviklet seg innenfor økonomi, befolkning, utdanning, helse, likestilling og ikke minst teknologi de siste årene. India er et land som har mangel på en del viktige ting som rent drikkevann og god hygiene. Jeg tror at om India hadde fokusert på å skaffe alle rent drikkevann hadde barnedødeligheten mest sannsynlig sunket. Selv om de ikke har en like rask utvikling som det Kina har hatt, så går de framover. Kanskje det hadde vært lettere for India å utvikle seg om det hadde vært lov til bare å ha et barn sånn som det er i Kina? Jeg tror det beste vi kan gjøre for å hjelpe utviklingen deres er å gi dem pengebistand.

 

 

Kilder

http://www.bistandsaktuelt.no/nyheter-og-reportasjer/arkiv-nyheter-og-reportasjer/india-verdens-mest-sultne-nasjon

http://hvorhenderdet.nupi.no/Artikler/2010-2011/Fattigdom-vekst-og-ulikhet-i-Kina-og-India/(part)/2

http://globalis.no/Land/India/

http://www.aftenposten.no/fakta/article749216.ece

http://no.wikipedia.org/wiki/India

http://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_land_etter_forventa_levealder

http://www.unicef.org/india/health_491.htm

Kosmos 10

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil