Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (752) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1333) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8209) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1149) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Evangeliene i Bibelen

Evangeliene i Bibelen

Et manus til en lærerik presentasjon om evangeliene.

Karakter: 6 (9. klasse)

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
15.02.2012
Tema
Kristendom


Da jeg først fikk den oppgaven her, var det viktig for meg at jeg valgte noe som interessert i. jeg ville ikke snakke om det samme som de andre, så jeg og siden jeg syns det var litt interessant det at det var enkeltindivider som valgte ut hvilke evangelier som skulle inn i bibelen.

 

Hvordan jeg skal bygge opp denne presentasjonen; jeg skal starte med å fortelle litt generelt om bibelen, så skal jeg forklare litt om hvordan bibelen ble bygd opp, til slutt skal jeg ta for meg de evangeliene som ikke ble valgt samt de som ble valgt under kirkemøtet.

 

Min problemstilling:
Hvordan bibelen hadde vært i dag hvis alle evangeliene hadde blitt med.

 

Bibelen:
Bibelen er kristendommens samling av hellige skrifter. Som dere sikkert vet er kristendommen en av verdens største religioner. Så det er vel bare og forvente at ikke alle har samme syn på sin religion. Det finnes blant annet forskjellige måter å tolke bibelen på. Du kan tolke den, Fundamentalistisk bibelsyn, liberalt bibelsyn og konservativt bibelsyn.


 

  • Fundamentalistisk bibelsyn baserer seg hovedsakelig på det at bibelen er består av direkte siteringer fra gud/ Jesus, altså slik at alt blir tatt bokstavelig.
  • Liberalt bibelsyn baserer seg på at guds ord er gjort mot mennesker og at de menneskene har på best mulig måte prøvd å skildre dette. Det vil si at det som står i bibelen er rett, men at detaljer ikke er fullkomne.
  • Konservativt bibelsyn baserer seg på at det som står i bibelen ikke er guds ord, men at det er budskapet som ligger i fortellingene som gud prøver å formidle til oss mennesker.

Bibelen er bygd opp av 66 tekster fordelt over to testamenter. Det gamle testamentet er nesten identisk med jødenes hellig skrift; Tanakh. Som handler mest om pakten mellom gud og folket av Israel, og tiden før Messias, Messias er frelseren.. Gamle testamentet består hovedsakelig av mosebøker, krønikebøker, samuelsbøker og kongebøker. Det nye testamentet handler derimot om tiden etter Messias, eller Jesus som vi best kjenner ham. Det nye testamentet er oppbygd av evangelier, apostlenes tekster, Johannes åpenbaring, og en haug brev.

 

Jeg skal hovedsakelig fokusere på det nye testamentet. Altså, det nye testamentet kom med en banebrytende teori om at den gresk-romerske hedenskapen, ikke var den ene sanne religion. På det tidspunktet var Konstantin keiser i Roma, som livslang hedning, møtte han stor motstand i den nyoppreiste kristne troen. Det brøt ut en krig mellom hedningene, og de kristne. Krigen truet med å splitte Roma i to. og som den smartingen Konstantin var, så bestemte han seg for å forene Roma under en religion; Kristendommen.

 

Kirkemøtet i Nikea:
Keiser Konstantin samlet biskoper og prester til et stort møte i Nikea hvor de bestemte hva som skulle være i bibelen, alt fra evangelier, til datoen av påske. Måten de valgte ut evangelier på, var ved å sette opp en liste med kriterier som evangeliene måtte oppfylle.

 

Utkastede evangelier:
nå skal jeg ta for meg tre evangelier som ble avvist på møtet i Nikea, alle disse er gnostiske evangelier:

 

Thomasevangeliet.

Thomasevangeliet er et av de evangeliene som ble avist på møtet i Nikea. Det består hovedsakelig av sitater fra Jesus, samtidig som den følger Jesus gjennom hans liv. Det er ingen bekreftelse av Jesus’ guddommelighet i dette evangeliet, og det vil dere kjenne igjen i alle disse avviste evangeliene. Men samtidig står det at Jesus ikke ble født som et vanlig menneske (altså at han ikke hadde en ”normal menneskefødsel”) dermed motsier den seg selv, og regnes som vranglære. Den ble funnet sammen med Nag Hammadi-skriftene I 1945.

 

Maria magdalenas evangelium:

Dere har sikkert hørt mye rart om denne Maria, ifølge bibelen var hun en prostituert som Jesus frelste, mens i mange berømte konspirasjonsteorier er hun Jesus’ hustru. Og hun, som mange andre av Jesus’ desipler, skrev også et evangelium. Evangeliet er bare delvis funnet og bevart, det vil si at ikke hele evangeliet er kjent for oss. Men i den lille delen vi har funnet står det om apostlenes engstelse når de får beskjed av Jesus å spre guds budskap. Ellers står det om en samtale hun og Jesus hadde, som endte i at hun fikk ansvaret for å føre kirken videre.  Delene ble funnet under en ekspedisjon til Egypt i 1896.

 

Filipevangelium:

Filipevangeliet består ikke av detaljerte tekster om Jesus’ liv, men derimot korte og mystiske setninger om hans handlinger. Den består av mange korte notater, som egentlig minner om et manus som eventuelt skulle brukes til en muntlig fremstilling. Den inneholder mye relatert til dåp, og kunne derfor vært stikkord til en dåp som skulle fremføres. Det finns også teorier om at dette var notater til vielsen av Jesus og Maria Magdalena. Den ble også funnet blant Nag Hammadi-skriftene i 1945.

 

Svar på problemstilling:
For å kunne svare på problemstillingen må jeg kunne blande inn mine personlige meninger; jeg mener at hvis kirken hadde latt alle evangeliene vært med, hadde den ikke hatt på langt nær så stor makt som den har i dag. Den hadde også vært enda mer splittet enn det den er i dag. Så det hadde vel vært flere kirker i tillegg til den katolske, ortodokse og protestantiske kirken. Bibelen hadde altså vært altfor lite spesifikk, og folk som søker svar i den, vil egentlig bare ende opp med flere spørsmål.


Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil