Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (752) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1333) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8209) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1149) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Den katolske og den ortodokse kirke

Den katolske og den ortodokse kirke

Oppgave skrevet i RLE som omhandler den ortodokse og den katolske kirke.

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
06.02.2012

Denne artikkelen har en hensikt om å sammenligne den Katolske og den Ortodokse Kirken ved å finne likheter og ulikheter mellom de to grenene av den kristne tro. Jeg vil begynne med å skrive litt om historien og oppbyggingen til hver av trosretningene.

 

Grunnleggende informasjon om den Katolske Kirke:

Den katolske kirken har hovedsete i Roma og styres av Paven og Kardinalene. Katolsk betyr “Universelt, eller for alle.” noe som beskriver også Katolismens utbredelse, Den Katolske Kirke har ca. 1,3 milliarder medlemmer og har menigheter rundt omkring i hele verden. I følge den katolske tro ble kirken grunnlagt av Jesus Kristus, og Paven regnes som apostelen Peters etterkommer.

 

Jomfru Maria, Helgenene og de sju sakramentene er sentrale i katolismen. De sju sakramentene er dåp, konfirmasjon, nattverd, skriftemål, ekteskap, presteinnvielse og salvingen av syke. Helgener er hellige personer, ofte martyrer som har blitt kanonisert og fått opprettet helgenstatus av kardinalene og Paven

 

Paven:

Navnet ”Pave” kommer fra latin og betyr ”Far” eller ”Fader”. Paven er den øverste lederen i den Katolske Kirken. Under ham ligger i nedstigende rekkefølge: Kardinalene, Erkebiskopene, Biskopene, Prestene og Munkene/Nonnene. Den nåværende paven heter Pave Benedikt XVI (den 16.). han har navnet den 16. fordi 15 andre paver før ham har hatt det samme navnet. Når en pave dør velges en ny ved at alle kardinalene går inn i et rom i Peterskirken der de holder et valg som kalles et Konklav. Hvis de ikke klarer å velge en ny pave etter den første avstemningen sendes svart røyk opp fra en liten pipe, dette gjentas etter hver avstemning som ikke leder til at en Pave blir valgt. Dersom de klarer å velge en pave kommer det hvit røyk opp og folkemassene samler seg utenfor Peterskirken for å se den nye paven komme ut på balkongen for å hilse sine tilhengere.

 

Paveembetet har i tidligere år vært dominert av Italienere, og det har også vært et stort flertall Italienere blant Kardinalene. Dette har nå blitt endret på, Pave Benedikt XVI er opprinnelig fra byen Bayern i Tyskland så det viser hvor mye kirken har forandret seg på de siste hundre årene.

 

Grunnleggende informasjon om Den Ortodokse Kirke:

Den Ortodokse kirken er det nest største kirkesamfunnet i verden. Den har ca. 300 millioner tilhengere. Den Ortodokse Kirken ble Grunnlagt i Konstantinopel (dagens Istanbul) etter det store skismaet i 1054 der den Katolske og den Ortodokse Kirken ble separert på grunn av krangler om dype teologiske spørsmål. Navnet ”Ortodoks” betyr Østlig og kommer trolig fra at den ble grunnlagt i Konstantinopel som var hovedstaden i det Øst - Romerske riket.

 

Navnet; den Ortodokse Kirke er egentlig ikke en treffende analogi siden det er flere ortodokse kirker som f. eks. den Russisk - Ortodokse Kirke, den Gresk – Ortodokse Kirke og Den Serbisk – Ortodokse Kirke. Jeg har derfor tenkt å skrive om de tradisjonene og sakramentene de har felles.

 

De 7 sakramentene er viktige også i den Ortodokse tro, men jeg tør påstå at helgener er enda viktigere i den Ortodokse tro, for som en del messen vises flere helgener på bilder kalt ikoner ved alteret. Alle musikkinstrumenter er forbudt i kirken og korsang er det eneste som tolereres av musikk der.

 

Patriarkene:

Det var opprinnelig 4 regjerende patriarker i den Ortodokse kirken. Disse hadde hovedsete i Konstantinopel, Jerusalem, Antiokia og Alexandria. Men senere har antallet steget til 9. De nye tilskuddene er; Patriarken av Bulgaria, Patriarken av Georgia, Patriarken av Serbia, Patriarken av Moskva og Patriarken av Romania. I tillegg til disse 9 er det mange flere Patriarker som ikke er anerkjent, for eksempel Patriarken av Tyrkia.

 

Patriarkene styrer hver sin del av verden, åpenbart har de fleste landene der Ortodoks Kristendom er sterkt utbredt sin egen patriark, men de som ikke har det blir vanligvis underlagt en av de fire første Patriarkene.

 

Likheter mellom den Katolske og den Ortodokse Kirke:

Begge kirkene har et sterkt forhold til tradisjoner, slik som de 7 sakramentene. De har også begge et nært forhold til helgener. De har et strengt klosterliv der mange til og med ikke får lov til snakke.

 

Gud er himmelens og jordens skaper, han er treenig, noe som betyr at han åpenbares i tre skikkelser. Disse er Gud, Jesus og Den Hellige Ånd, eller Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Det meste grunnleggende er veldig likt, dette har jo en bakgrunn i at de var en kirke for mange år siden.

 

Ulikheter mellom den Katolske og den Ortodokse Kirke:

Ettersom den katolske kirken har blitt modernisert av de to Vatikankonsilene har mange av de dominerende ulikhetene forsvunnet, men noen er fortsatt igjen, som for eksempel at den katolske kirke har én total leder kalt Paven mens den Ortodokse kirken har 9+ Patriarker verden rundt. Grunnen til det store skismaet var at katolikkene mente at både Gud og Jesus hadde den hellige ånd i seg mens de Ortodokse mente bare Gud hadde den i seg, dette vil jeg da med stor overbevisning si er en veldig grunnleggende forskjell.

 

Den Katolske kirken anser seg også som autoritær og nærmest totalitær. Den Ortodokse kirke legger mer vekt på å få frem dypere forståelse av guds ord og det andre innholdet i bibelen.

 

De Ortodokse har også vært mer passive politisk mens Paven og Kardinalene styrte nærmest hele Italia i flere tidsperioder, dette gjorde at de fikk mange fiender, og til og med Paver ble myrdet for at de skulle stoppes fra å få total kontroll. Bestikkelser og snikmord ble vanlige både på den geistlige siden og den adelige siden i Italia på den tiden. for eksempel fikk Pave Alexander VI flere adelige myrdet, dette begynte med hans innsettelse i 1492 og fortsatte til hans død under mystiske omstendigheter i 1503.

 

Sammenligning av de to grenene av Kristendommen:

- Den Ortodokse kirken har vært mer adskilt fra politikk og kriger enn den Katolske.

- Begge mener at Gud er Treenig, men de er uenige i spørsmålet om hvem som innehar Den Hellige Ånd.

- Katolikkene har én leder mens de Ortodokse har 9++.

- De dominerer Europa fra hver sin side, den Katolske i nord og vest og den Ortodokse i sør og øst.

 

Alt i alt er de ganske like, og jeg mener at det bare var en liten tilfeldighet at det store skismaet fant sted. Siden den eneste grunnen jeg kunne finne var en krangel om hvem som hadde Den Hellige Ånd boende i seg, Gud og Jesus eller bare Gud.

 

Jeg håper artikkelen har vært opplysende og at den som leser den nå har en større forståelse for den Katolske og den Ortodokse kirke og likhetene og ulikhetene mellom dem.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil