Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Bibelen - Guds ord

Bibelen - Guds ord

Oppgaven inneholder fakta om bibelen og første mosebok.

Karakter: 5/4 (Manglet litt reflektering.)

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
01.02.2012
Tema
Kristendom


<bilde>

Den første bibelen i bokform.

 

I denne oppgaven skal du få lese om litt generelt om bibelen, hvordan den er bygd opp, hva som er hensikten med den og hvilke ulike sider som jeg syns er viktig med bibelen. Du skal også få lese litt om første mosebok og dens innhold.

 

<bilde>

 

Bibelen:

Selve ordet bibel kommer fra det greske ordet biblia som betyr «bøker». Bibelen inneholder 66 bøker, 39 av dem tilhører Det gamle testamentet (blir også kaldt Skriftene, Tanak eller den hebraiske bibel) og de andre 27 tilhører Det nye testamentet.

 

Bibelen er hovedsakelig skrevet på to språk: Det nye testamentet er skrevet på gresk og Det gamle testamentet er skrevet på hebraisk. Noen få tekster i Det gamle testamentet har et innslag av arameisk.( Arameisk er et språk som er i nær slekt med hebraisk.


 

De forskjellige skriftene i Bibelen er skrevet av forskjellige mennesker over lang tid. De eldste skriftene ble skrevet ned allerede 700 år f.kr og de yngste omtrent 120 år e.kr. Så de ble altså skrevet på en periode på over 800 år. Det vil si at skriftene i Bibelen er mellom to og tre tusen år gamle.

 

Bibelens oppbygning:

Bibelen er som sagt en bok med mange forskjellige skrifter i, men alle skriftene er ikke skrevet på samme måte. Vi kan dele skriftene inn i tre hovedgrupper: Historiebøkene, Erfaringsbøkene og Profetibøkene.

 

 

 

<bilde>

Dette er alle bøkene i Bibelen..

 

Historiebøkene:

Både Det nye og gamle testamentet starter med en historisk nedskrivelse som finner sted i de forskjellige tidsperiodene det står om. Der ingen av historiene er gjenfortalt som helt ferdige og helt korrekte historiske gjengivelser. Historiene legger vekt på det som er Guds frelsesplan i utvidet form.

 

De historiske bøkene i begge testamentene er grunnleggende for alt som kommer etter. Bibelen er en åpenbaring fra Gud til oss, og de historiske bøkene er inngangen til den kunnskapen. Mye av det som står i Bibelen er vanskelig å forstå vis vi ikke kjenner til de historiefortellingene og innholdet i dem først.  

 

Erfaringsbøkene:

Etter den historiske delen i begge testamentene kommer den andre delen av tekster som kalles Erfaringsbøkene. Hver og en av disse bøkene legger inn nye synsvinkler ved å legge inn et erfaringsmessig og personlig perspektiv i de forskjellige situasjonene. Disse bøkene er i hovedsak skrevet og uttrykt fra enkeltpersoners hjerte i deres forhold til Gud. På denne måten har bøkene kommet til nytte for mennesker i alle generasjoner oppigjennom historien. Og det er derfor de inneholder noen av de mest leste avsnittene i Bibelen.

 

De profetiske bøkene:

På slutten av hvert av testamentene kommer De profetiske bøkene. En profet er en budbringer som binger Guds ord til folket i de forskjellige historiske situasjonene som de befinner seg i. Disse bøkene hører til i forskjellige steder i bibelhistorien. Ofte ble profetenes ord oppfylt med en gang, men profetenes ord kunne også handle om fremtiden. For eksempel; det var mange profetier om Jesus død og oppstandelse som ble skrevet ned lenge før Jesus ble født. Vi finner de fleste av De profetiske bøkene i Det gamle testamentet. Det finnes bare en av disse bøkene i Det nye testamentet.

 

Det gamle testamentet på Jesu tid:

De hebraiske skriftene som ble brukt på Jesus tid inneholdt de samme 39 bøkene som vi kjenner til fra Bibelen i dag, men de var organisert på en annen måte. Det var blant annet noen av bøkene som var knyttet sammen slik at de 39 bøkene ble til 22 bøker. Dette kom blant annet av at de 12 profeti bøkene var en bok, og at våre ’’dobbelt bøker’’ (Samuelsbøkene, krønikebøkene og kongebøkene) også var slått sammen til enkelt bøker. De 22 bøkene ble delt inn i tre grupper:
- Loven eller Thoraen
- Profetene
- Skriftene

 

Den siste gruppen (skriftene) er erfaringsbøkene som også er kjent som visdomsbøkene eller de poetiske bøkene.

 

Første mosebok:

 

Skapelsen, Noahs ark og Abraham.

Første mosebok er historien om de første menneskene, universets begynnelse og starten på historien om forholdet mellom mennesker og Gud. Ble skrevet for mellom 2 300 og 2 500 år.

 

1. Mosebok er den første boken i Bibelen. Den skildrer perioden fra de første menneskene (Adam og Eva) til starten på staten Israel (Josef og brødrene hans). Boken handler om de første årene av menneskehistorien (4000- 1400 f.kr). I følge tradisjonene er det Moses selv som er forfatteren av boken, men det er lite trolig siden noen av mosebøkene ble skrevet etter moses’ død.

 

I boken finner vi historiene om Kain og Abel, Noahs ark, Adam og eva, Abraham og Sara, Isak og Rebekka, Jacob og rakel og Josef og brødrene hans. Historiene handler om at Gud velger seg ut noen som han åpenbarer seg for, og som etter hvert blir til en familie og nasjon som han ønsker og identifisere seg med.

 

Skapelsen og syndefallet:

I bibelen fortelles det om at Gud skapte verden på seks dager og at han hvilte på den sjuende. Det er mange forskjellige meninger om hvordan dagene skal forstås, om de skal forstås symbolisk eller bokstavlig. Men Bibelen er spesielt tydelig på at det er Gud som har skapt universet slik vi kjenner det. Mørket og lyset, himmelen og jorden, havet og landområdene, plantene og dyrene ble skapt i tur og orden. Adam og Eva var selve kronjuvelen i skapeverket.

 

Adam og Eva ble plassert i Edens hage. ( Edens hage er et sagnsted der Adam og Eva skulle ha bodd). Der skulle Gud gi dem det de trengte, samtidig som Gud forventet at de skulle gjøre som han sa. Men Adam og Eva sviktet ham, fordi at Djevelen, forkledd som en slange lurte dem, slik at de måtte forlate Edens hage og Guds velsignelse.

 

Ett utdrag fra bibelen om jordens skapelse:

 ” 1 I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.
    2 Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. 3 Da sa Gud: «Det skal bli lys!» Og det ble lys. 4 Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. 5 Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det ble kveld, og det ble morgen, første dag.
    6 Gud sa: «Det skal bli en hvelving midt i vannet! Den skal skille vann fra vann.» 7 Gud laget hvelvingen og skilte vannet som er under hvelvingen, fra vannet som er over hvelvingen. Og det ble slik. 8 Gud kalte hvelvingen himmel. Og det ble kveld, og det ble morgen, andre dag.
    9 Gud sa: «Vannet under himmelen skal samle seg på ett sted! Det tørre landet skal komme til syne.» Og det ble slik. 10 Gud kalte det tørre landet jord, og vannet som hadde samlet seg, kalte han hav. Og Gud så at det var godt.
   11 Gud sa: «Jorden skal bli grønn! Grønne vekster skal gro på jorden, planter som setter frø, og frukttrær som bærer frukt med frø i, av alle slag.» Og det ble slik. 12 Jorden bar fram grønne vekster, planter som setter frø, av alle slag, og trær som bærer frukt med frø i, av alle slag. Og Gud så at det var godt. 13 Og det ble kveld, og det ble morgen, tredje dag.
   14 Gud sa: «Det skal bli lys på himmelhvelvingen til å skille dag fra natt! De skal være tegn for høytider, dager og år. 15 De skal være lys på himmelhvelvingen og skinne over jorden.» Og det ble slik. 16 Gud laget de to store lysene, det største lyset til å herske over dagen og det minste lyset til å herske over natten, og stjernene. 17 Gud satte dem på himmelhvelvingen til å lyse over jorden, 18 til å herske over dagen og over natten og til å skille lyset fra mørket. Og Gud så at det var godt. 19 Og det ble kveld, og det ble morgen, fjerde dag.”


 

Noahs ark:

Etter som tiden gikk fikk Adam og Eva etterkommere som nesten ikke brydde seg om Gud. Da ble Gud veldig fortvilet og redd for at de få som brydde seg om han skulle bli overmannet av de som ikke gjorde det. Så derfor ba han Noah om å bygge en ark (en stor båt). I arken skulle han ta med seg familien sin og minimum to av hver dyre art. Vannflommen kom og skylte bort alle levende vesener unntatt de som var i arken. Flommen varte i omtrent ett år før arken strandet på Araratfjellet.

 

Abraham levde i tro:

Noahs etterkommere spredde seg over hele jorden. En av etterkommerne het Abraham som kom fra Ur i Kaldea (Irak). Abraham opplevde at Gud talte til ham om å forlate hjemlandets trygge omgivelser for å få et liv i Guds ledelse. Abraham havnet i området rundt Israel samens med Sara og tjenerne sine. Gud lovte Abraham mange etterkommere tiltross for at Abraham ikke hadde noen sønner med Sara. Men Abraham valgte og stole på gud, og etter en lang vente tid fikk Abraham og Sara en sønn da de var omtrent 100 og 90 år gamle. Abrahams tålmodighet i et liv i troen på Gud blir igjennom resten av bibelen brukt som et forbilde på hvordan man kan stole på Gud uansett situasjon.

 

Kjente historier:

- Skapelsen (Kap 1:1 - 2:3)
- Adam og Eva (Kap 2:3 - 25) 
- Syndefallet (Kap 3:1 - 24)
- Noah og syndefloden (Kap 6:1 - 9:17)
- Abrahams pakt med Gud (Kap 12:1 - 25:8)
- Fortellingen om Isak (Kap 21:3 - 28:6)
- Fortellingen om Jakob (Kap 25:26 - 37:1)

 

Bibelens hensikt:

Bibelen handler om hvordan menneskene og jorden ble til. Den forteller som en Gud\ Far som har skapt jorden og menneskene og han kontakt med menneskene. Mange av Bibelens bøker forteller om Guds plan for menneskene. I Det nye testamentet er hovedbudskapet at Gud sender sin eneste sønn ned på jorden for å ta straffen for menneskenes synd slik at de kan bli forenet med han og få evig liv.

 

Så hensikten med bibelen blir da å vise oss mennesker veien til Guds frelse.

 

Ulike/Viktigste sider ved bibelen:

De 10 bud: I bibelen hentent Moses de 10 bud på Sinaifjellet. Vis alle i verden hadde fulgt de 10 bud så ville nokk verden ha vært et bedre sted. Men det er ikke mulig å få det til.

 

De 10 Bud:

”1) Du skal ikke ha andre guder enn meg. 
2) Du skal ikke misbruke Guds navn.  
3) Du skal holde hviledagen hellig.  
4) Du skal ære din far og din mor.  
5) Du skal ikke slå i hjel.  
6) Du skal ikke bryte ekteskapet.  
7) Du skal ikke stjele.  
8) Du skal ikke tale usant om din neste.  
9) Du skal ikke begjære din nestes eiendom.  
10) Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste.”

 

Det er helt umulig fordi:

1) Det vil alltid være forskjellige religioner i verden.

2) Det vil alltid være noen som banner/ snakker stygt om Gud.

3) Det vil alltid være noen som jobber på hvile dagen. På sykehus, sykehjem, restauranter ect.

4) Det er ikke alltid like lett å ære din far og din mor. Hvordan kan du ære noen som slår/misshandler deg? Hvordan kan du ære en person som egentlig alltid skal være der for deg, men som ikke er det?

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil