Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Velferdsstaten Norge

Velferdsstaten Norge

Samfunnsfagsoppgave med drøfting av velferdsstaten i Norge.

Sjanger
Resonnerende
Språkform
Bokmål
Lastet opp
23.01.2012


Kjernen i den norske velferdsstaten er myndighetenes makt som brukes til å gi innbyggerne trygghet i ulike områder. Dette gjelder i all hovedsak det sosiale, helsemessige og økonomiske.

 

I denne oppgaven ønsker jeg å drøfte situasjonen som Norge kan komme til å befinne seg i, om noen år. Hvordan vil velferdsstaten fungere om det blir flere eldre og færre unge? Jeg har valgt å avgrense denne oppgaven til eldrebølgen i forbindelse med velferdsstaten for å kunne holde meg til den ønskede lengden på oppgaven. I tillegg vil jeg ha muligheten til å gå grundigere inn i problemstillingen og besvarelsen. Flere politikere mener at det kan oppstå en slik eldrebølge som vil kunne medføre økonomisk ubalanse i Norge.

 

Det er et faktum at det blir født færre barn nå enn for flere tiår tilbake. På 1940-tallet ble det for eksempel født rundt 70 000 barn per år mens det på 1980-tallet ble født omtrent 50 000 barn i følge SSB.


 

Velferdssystemet vårt i Norge fungerer slik at mennesker som har jobb betaler inn i Statens Pensjonskasse så lenge de jobber. Slik betaler de inn pensjonspengene sine opp gjennom hele arbeidslivet slik at de får pensjon når de når 67-års alderen. Pengene som betales inn nå blir betalt ut i form av pensjon til de nåværende pensjonistene. Problemet oppstår først når det blir færre barn som blir født. Dette vil senere føre til mindre arbeidskraft og mindre mennesker som betaler inn i pensjonskassen. Om det blir færre arbeidstakere som betaler inn har pensjonskassen mindre penger som igjen fører til mindre pensjonspenger til de eldre som allerede har betalt inn i pensjonskassen. Nå kommer den egentlige utfordringen som Norge muligens vil stå ovenfor om noen tiår. Da kan det hende at det ikke er nok pensjonspenger til alle som er pensjonister. Grunnet i få som betaler inn og mange som det skal betales ut til.

 

Nå er det flere mulige løsningsforslag.

 

Løsninsforslag 1:

Et eksempel på det er å øke andelen av lønnen som går til pensjonskassen. Færre innbetalere vil si en høyere sum per arbeidstaker for å kunne betale ut lovet pensjon til alle over 67 år.

 

Løsningsforslag 2:

Senke pensjonspengene som pensjonistene får utbetalt. Det kan føre til økonomiske vanskeligheter for de eldre.

 

Løsningsforslag 3:

Bruke Oljefondet til å betale pensjonen til de eldre. Dette løsningsforslaget vil nok være det enkleste, men medfører minsking av oljepengene. Det var akkurat dette Samlingsregjeringen i etterkrigstiden var redd for. De var redde for at oljepengene ville brukes her og der til det ikke var noe igjen. Derfor opprettet Bortenregjeringen Statens Pensjonsfond Norge i 1967 som hadde som mål å dekke velstandstjenester i Norge.

 

Løsningsforslag 4:

En annen mulighet er å fjerne pensjon fra velferdstilbudet i Norge. Det vil være den dårligste løsningen for pensjonistene men økonomisk sett den mest effektive for det norske samfunnet. Da må en leve på egen oppspart kapital eller jobbe videre. Det vil da være likt som i USA. Selv om jeg mener at det blir vanskelig å gjennomføre en slik forandring for politikkerene.

 

Løsningsforslag 5:

En siste mulighet for løsning av dette problemet er å heve den generelle skatten i Norge eller gjøre om på bruken av skattepengene. Det er for eksempel mulig å gi mindre arbeidsledighetstrygd eller barnetrygd for å kunne yte full velferdsstandard til pensjonistene.

 

Konklusjon

Om antall fødte barn i Norge fortsetter å synke vil vi om noen tiår ha et reellt problem, som en ikke bør se bort fra. Det er vanskelig å gjøre noe med fødtselstallene, men det er mulig å gjøre om på fordelingen av offentlige resurser og penger. Etter dagens politikk å dømme anser jeg Løsningsforslag 3 og 4 som mindre realistisk. Det mest logiske og sannsynlige er antakelighvis forslag 5. Uten slike tiltak vil ikke velferdsstaten fungere på en solid måte om Norge rammes av eldrebølgen.

 

Kilder:

- http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/nouer/2007/nou-2007-4/5.html?id=467228

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil