Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Sierra Leone

Sierra Leone

En kort fagtekst om Sierra Leones økonomi og hvorfor landet er så fattig som det er.

Karakter: 6 (10. klasse)

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
04.01.2012


Innholdsfortegnelse

Innledning

Hvorfor Sierra Leone er et fattig land

Kolonitid

Gruvedrift

Selvstendighet og borgerkrig

Avslutning

Kilder

 

Innledning

Sierra Leone er et relativt lite land på bare 71 000km2, og 5 millioner innbyggere. Landet ligger vest i Afrika som vist i Figur 1. Men Sierra Leone regnes som et av Afrikas fattigste og minst utviklede land, der ca. 53 % av befolkningen lever under ekstrem fattigdom, og forventet levealder er 47 år. Men hvorfor er det slik? Sierra Leone er en av verdens største diamant-leverandører, og har store forekomster av diamanter og delvis gull og titan. Sierra Leone har også mottatt over 2 milliarder kroner som bistand fra andre land. Så hvorfor Sierra Leone fortsatt er så fattig, skal jeg forklare gjennom fagteksten.


 

<bilde>

Figur 1: Kart som viser hvor Sierra Leone ligger i Afrika.

 

Hvorfor Sierra Leone er et fattig land

 

Kolonitid

Før man oppdaget store forekomster av diamanter, var det matvarer og andre metaller som var hovedinntekten til Sierra Leone. Så på 1800-tallet hadde ikke Storbritannia noen spesiell interesse i Sierra Leone, siden de ikke hadde noe de kunne tjene penger på. Men, det ble tatt en god del slaver fra Sierra Leone, som ble sendt til f.eks Amerika der de jobbet på plantasjer. Storbritannia hadde ikke satt opp noe fungerende administrerende styre i Sierra Leone siden de ikke var interessert i å gi pengestøtte til det. Dette fordi de hadde andre viktigere kolonier til å ta vare på. Men når Frankrike begynte å vise stor interesse for landet, tok Storbritannia kontroll over landet i 1896.

 

Gruvedrift

Det var ikke før i 1920 årene at det ble oppdaget store forekomster av diamanter og edle metaller i Sierra Leone, og det resulterte i at mange utenlandske selskaper strømmet til landet og ville tjene penger på gruvedrift. Siden det var de utenlandske selskapene som kom med all ekspertisen og utstyret, så gikk bare 5% av fortjenesten til Sierra Leone. Men, i perioden fra 1920 til 1930 økte gruvedriftens andel av eksportinntektene til Sierra Leone fra 5 % til 50 %, og i 1950 utgjorde gruveinntektene hele 87 % av landets eksportinntekter. Siden det var mange gruver, ble det også mange arbeidsplasser, så flere og flere gikk fra sine egne jordbruk til å jobbe i gruvene. Dette førte til en høy befolkningsvekst., og at nesten 70 % arbeidet i primærnæringen.

 

Sierra Leone hadde et godt skoletilbud fordi europeiske misjonærer kom og bygde skoler. Sierra Leone kunne se ut som et bra land, men faktum var at over halvparten av befolkningen levde i stor fattigdom. Og det mye p.g.a. at arbeiderne i gruvene fikk dårlig betalt. Inntektene fra diamantene gikk til de korrupte lederne, som brukte pengene for å finansiere krig og kjøpe våpen, og ble dermed ikke brukt til diverse goder til folket.

 

Selvstendighet og borgerkrig

Sierra Leone ble uavhengig fra Storbritannia i 1961, og Sir Milton Margani ble leder. Han ledet landet bra som statsminister. Men når han døde i 1964 tok hans bror over makten. Han stod for et mer korrupt styre. Så styresmaktene i Sierra Leone hadde trøbbel med å finne den beste måten å styre landet, og finne de beste lederne etter de ble frigjort fra Storbritannia. Dette påvirket økonomien i dårlig retning. Og det ble ikke stort bedre når det ble borgerkrig som varte fra 1992-2002. En gruppe kalt NPFL invaderte deler av Sierra Leone, og ødela mange skoler og veier. Og diamantene fra diamantgruvene ble bloddiamanter, som er diamanter som brukes til å finansiere krig.

 

I årene etter borgerkrigen har ikke Sierra Leone greid å bygge opp en bra industri. Dette p.g.a. mangel på skoler, som førte til at man ikke hadde tilgang på utdannede mennesker som kunne administrere og styre landet. Sierra Leones BNP[1] per innbygger er til dags dato 871 dollar, som er verdens 7. dårligste BNP per innbygger. Dette fører til at landets HDI[2] bare er på 0,317 (Norge har 0,938 og scorer best av alle land i verden), og rangeres da som det 11. dårligste land å leve i.

 

Avslutning

I denne fagteksten har jeg skrevet om hvordan Sierra Leone har blitt et fattig land. Jeg har fokusert på det som jeg mener er noen av de viktigste medvirkende faktorene til at Sierra Leone er så fattig: Et dårlig og korrupt styresett etter at de ble uavhengig fra Storbritannia, dårlig fordeling av goder til samfunnet, borgerkrig, og mangel på utdannede folk.

 

Kilder

http://en.wikipedia.org/wiki/Sierra_Leone#Law_enforcement (11.3.2011)              

http://www.globalis.no/Land/Sierra-Leone/(show)/mdg (11.3.2011)

http://www.globalis.no/Land/Sierra-Leone/(show)/indicators (11.3.2011)

http://www.globalis.no/Statistikk/BNI-per-innbygger#bars(12.3.2011)

http://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.state.gov/cms_images/sierraleone_map_2007-worldfactbook.jpg&imgrefurl=http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5475.htm&usg=__bjbSDN5iaDuiFCRbs3VfKwn-8B8=&h=322&w=300&sz=44&hl=no&start=0&sig2=uVxXY2Mswg9fOauEZprZ3g&zoom=1&tbnid=pdlke-VluYGcRM:&tbnh=118&tbnw=110&ei=ETJ9TdjuD9K08QPvy5HIBA&prev=/images%3Fq%3Dsierra%2Bleone%26um%3D1%26hl%3Dno%26safe%3Doff%26sa%3DN%26biw%3D1920%26bih%3D955%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=277&vpy=86&dur=938&hovh=233&hovw=217&tx=126&ty=117
&oei=ETJ9TdjuD9K08QPvy5HIBA&page=1&ndsp=69&ved=1t:429,r:1,s:0
(13.3.2011)

http://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.nationsonline.org/map_small/sierra_leone_small_map.jpg
&imgrefurl=http://www.nationsonline.org/oneworld/sierra_leone.htm
&usg=__fhUaWAkxW6pWgqlNZG6QYvvANSI=&h=251&w=234&sz=20&hl=no
&start=0&sig2=_hPZwDZKkq5nGXlJvFDYXg&zoom=1&tbnid=RsFF87p6EVCpGM:
&tbnh=118&tbnw=110&ei=ETJ9TdjuD9K08QPvy5HIBA&prev=/images%3Fq%3Dsierra%2Bleone%26um%3D1%26hl%3Dno%26safe%3Doff%26sa%3DN%26biw%3D1920%26bih%3D955%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=583&vpy=102&dur=2626&hovh=200&hovw=187&tx=57&ty=116
&oei=ETJ9TdjuD9K08QPvy5HIBA&page=1&ndsp=69&ved=1t:429,r:3,s:0
(13.3.2011)


http://hdr.undp.org/en/statistics/(12.3.2011)

http://www.skoleforum.com/stiler/biografi/det.aspx?id=3398 (12.3.2011)

http://www.snl.no/Sierra_Leone/n%C3%A6ringsliv (12.3.2011)

http://www.snl.no/bruttonasjonalprodukt (13.3.2011)

http://www.snl.no/Human_Development_Index (13.3.2011)

http://www.worldpress.org/Africa/352.cfm (11.3.2011)


[1] BNP (Brutto Nasjonalprodukt) er BNP, verdien av de varer og tjenester som er produsert i løpet av et år i et land.

[2] HDI (Human Development Index) er mål på et lands levestandard, samt sosiale og økonomiske utvikling

 

<bilde>

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil