Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (752) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1333) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8209) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1149) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Erlend Loes "Naiv.Super." og "Doppler"

Erlend Loes "Naiv.Super." og "Doppler"

Fordypningsoppgave i norsk om bøkene "Naiv.Super." og "Doppler" av Erlend Loe.

Sjanger
Særemne
Språkform
Bokmål
Lastet opp
01.12.2011

Innholdsfortegnelse

Innledning  

- Problemstilling

- Forfatterbiografi

Hoveddel:

- Handlingsforløp av NAIV. SUPER.

- Handlingsforløp av Doppler

- Sammenligning

- Analyse av NAIV. SUPER.

- Analyse av Dopper

Avslutning:

- Konklusjon

- Kildeliste

- Refleksjonsnotat

<bilde>

Innledning

Etter mye om og men om hva jeg skulle skrive om på denne fordypningsoppgaven valgte jeg å ta for meg dette emnet fordi jeg er veldig interessert i Erlend Loes - bøker. Siden jeg har lest flere av Erlend Loes bøker falt det meg naturlig å velge - de to bøkene jeg likte best, NAIV. SUPER og Doppler som - min primærlitteratur.

 

I denne oppgaven skal jeg gjøre rede for hvordan meningen med livet fremkommer i Erlends Loes - romaner NAIV. SUPER. og Doppler.  Erlend Loe beskriver mellom linjene hva han mener - er viktig i livet. Derfor vil jeg særlig fokusere på hvordan de enkle funksjonene skaper mening i livet - til hovedpersonen i bøkene.

 

I oppgaven vil jeg også se denne problemstillingen i forhold til hver av bøkene.

 

Forfatterbiografi

Erlend Loe, født i 1969 - i Trondheim, bosatt i Oslo. Erlend Loe debuterte med romanen ”Tatt av kvinnen” i 1993, men fikk sitt store - gjennombrudd med ”Naiv. Super” i 1996. Han har også skrevet de populære barnebøkene om - truckføreren Kurt. Erlend Loe er også utdannet manuskriptforfatter fra den Danske - Filmskole i København. 

 

Den populære - filmen ”Detektor” (2000) var skrevet av Erlend Loe og er også hans siste verk. Han har spilt teater og arbeidet med film og video, lagd småfilmer og musikkvideo. Var en stund anmelder - i Arbeideravisa, jobbet på psykiatrisk sykehus og vært lærervikar. Ble i 1997 tildelt - Cappelen prisen.

 

NAIV. SUPER. handlingsforløp

NAIV. SUPER. handler om en ung mann som på sin 25-årsdag plutselig innser at livet ikke har noen - mening. Boken begynner med at - hovedkarakteren spiller crocket med sin eldre bror, og taper. Men dette tapet er - ikke alt, det er bare begynnelsen, for det handler om noe langt - mer alvorlig.  

 

Han slutter på universitetet, selger det meste han har og flytter inn i brorens leilighet, mot at han må videresende fakser som kommer til broren - til et faksnummer som han har fått oppgitt.

 

Mens han oppholder seg i sin brors leilighet, bruker han tiden med å lese - og filosofere rundt tidens relativitet. Han skriver også en hel del lister hvor han blant - annet kommer inn på hva han har og hva han ikke - har i livet. I tillegg kjøper han et bankebrett fra Brio som han jevnt og trutt - banker på. Gjennom hele romanen prøver - også hovedpersonen å finne seg selv.

 

Utenfor leiligheten hans blir - hovedpersonen kjent med en liten gutt på 4-5 år, Børre. De to kommer godt overens, og vennskapet blir stadig tettere mellom - dem. I romanen lengter han også spesielt etter en kjæreste og lurer - på hvorfor han ikke har en. Lengre ut i romanen reiser han til New York for - å besøke sin bror. Det er først der han begynner å få svar på noen av spørsmålene i sin personlige søken - etter meningen med livet.

 

Doppler handlingsforløp

Doppler handler om - en middelaldrende mann, Andreas Doppler, som bor i et telt for seg selv i skogen etter å ha flyttet fra sin kone - og sine to barn. Vedkommende er på jakt og dreper en elg for å få seg - noe å spise. Elgen har en kalv som Doppler døper Bongo, og disse to knytter et veldig sterkt - bånd til hverandre.

 

Litt senere i fortellingen møter Doppler sin kone i matbutikken og hun forteller ham at hun er gravid med - hans barn. Hun forteller han at hvis han ikke kommer hjem før barnet er født så er det slutt mellom - dem. Han bryr seg ikke noe nevneverdig om dette og forsetter å bo i teltet sammen med sin - nære venn Bongo.

 

I romanen blir Doppler inspirert - av herr Düsseldorf, sønnen til en tysk soldat, til å hedre sin avdøde far. Dette gjør han ved å hogge ut en diger totempæl for å hedre faren. Han får senere besøk av sønnen sin, Gregus, som trives veldig - godt ute i skogen, og som blir hos ham i flere måneder. Vi møter - også hovedpersonens “høyremann” som han selv kaller han, Bosse. Han ser på Doppler som et forbilde - og en helt og flytter derfor ut i skogen med ham. Romanen ender med at - hovedpersonen, sønnen og Bongo drar ut i skogen og videre etter nye steder for å finne - deres egen mening med livet.

 

Sammenligning

 Fellesnevneren til disse to bøkene er at hovedpersonen får livet sitt - snudd på hodet. Begge hovedpersonene går - gjennom noe i livet som fører til at de får et helt nytt syn på hva som er viktig og hva som - er mindre viktig. Loe bruker stor grad av hyperbol ved mange av poengene sine for at man - lettere skal forstå dem. Det er jo ikke akkurat helt normalt å selge alt man eier og slutte på universitet eller flytte ut - i skogen for å finne meningen med livet.

 

Gjennom NAIV. SUPER. får vi ett inntrykk at hovedpersonen er - den typiske einstøingen. Dette blir sterkt - understreket av at han leker med leker som fascinerer små barn og at bestevennen hans, Børre, kun er fem år gammel, mens man i Doppler møter hovedpersonen, Andreas Doppler som tar avstand fra hele samfunnet ved å flytte ut i skogen - og blir venn med elgkalven Bongo. I tillegg til - dette er han kjempeglad i melk og drikker minst en liter melk hver dag.

 

Noe jeg synes kommer - veldig tydelig frem av bøkene, er at spørsmålet om livets mening er en veldig - individuell ting. I begge bøkene ser - vi altså at hovedpersonen får en helt ny start og at hovedpersonene lever i en verden for seg selv.

 

Erlend Loe er opptatt av kjærlighet. I NAIV. SUPER. treffer hovedpersonen en jente han finner kjærligheten - i, mens i Doppler rømmer hovedpersonen fra jenta han allerede har funnet kjærligheten hos.

 

Analyse av NAIV.SUPER

Etter tapet i crocket får hovedpersonen enda større motvilje mot sin bror og får også et lite mentalt sammenbrudd. Noe av det første han - gjør er å si opp leiligheten sin, slutte på universitetet og selge - nesten alle sine eiendeler, utenom de aller viktigste tingene.

 

Dette sier litt om skjønnheten ved det - enkle og ukompliserte (Skretting 2006 s. 1). Hovedpersonen kvitter seg med ting som anses for å være nødvendige, men angrer likevel ikke. Han har det, tvert imot, helt flott uten tingene. Loe prøver - å få frem at vi lever for materialistiske liv. Vi trenger å gjøre - noe helt annerledes for å finne frem til våre egne liv. Vi trenger for all del ikke å gjøre som alle andre for å ha det bra.

 

Det at hovedpersonen har forenklet livet - og hverdagen sin, resulterer i at han har skaffet seg noen få vaner som betyr mye for han. Det er i hovedsak tre ting: han kaster ball, banker på et bankebrett og skriver lister om ting han - har og ikke har. Alle disse tre tingene er helt avgjørende for at han skal komme seg gjennom hverdagen. Det å kaste ball og banke på et bankebrett assosieres med det å være barn. Det å skrive lister - for å få orden på tingene sier noe om at han ikke helt har kommet dit i livet han ønsker. Han har altså - ikke nok orden til at livet går på skinner.

 

Loe skriver at det å kaste ball gjør - hovedpersonen glad. Det får ham til å glemme tiden. Tiden er noe som skremmer ham, og derfor er det greit å gjøre noe som får ham til å glemme den. I en travel hverdag er det greit å gjøre noe som - får en til å glemme tiden, noe som gjør en glad. Ballen blir her et symbol på avkobling og det å slappe av.

 

Bankebrettet har en litt - annen funksjon. Hovedpersonen vil skaffe seg et bankebrett for å kunne banke ut all aggresjon inni seg (Hverven 2006, s. 4). Bankebrettet får ham rett og slett til å få ut sinne og aggresjon han av og til har inni seg, slik at - han kan bli ferdig med det. Dette sier noe om at ingen mennesker kan leve et lykkelig liv hvis aggresjon og sinne ligger under overflaten og tikker som - en bombe. Det er viktig å bli ferdig med det.

 

I løpet av boken skriver han flere lister - for å få orden på ting.  Han lister opp så å si alt: Ting han har, ting han mangler, ting han har sett, det som gjør han glad, ting som gjorde han begeistret da han - var liten, ting han vet mye om osv. Man får et stort innblikk i hva som har preget og hva som fortsatt preger livet hans. Loe prøver tydeligvis å få frem at man selv vet hvor man er i livet, hva man - mangler og, viktigst av alt, hva man har. Listene endrer seg utover i boken, noe hans oppfattelse av livet også gjør. Det er viktig å vite hvor man var før for å kunne gå videre i livet.

 

Utenom dette har hovedpersonen fra begynnelsen - av en god og en dårlig venn, men ingen kjæreste. Dette plager han enormt. Han vil veldig gjerne ha seg en kjæreste, men vet ikke hvordan han skal skaffe seg en. Utover i boken møter han en fem år gammel gutt, Børre, som blir en ny god venn, og ei jente, Lise, som blir hans - lenge etterlengtede kjæreste. Vennene og kjæresten hans betyr mye for ham, og det peker på noe av det viktigste et menneske trenger for å ha et - meningsfylt liv; noen som bryr seg. Hans eldre bror er også en veldig viktig person for ham, og disse menneskene hjelper ham til å finne tilbake til livets mening. Den dårlige vennen hjelper til på sitt vis ved - at hovedpersonen hele tiden føler at han er god fordi den dårlige vennen er så dårlig.

 

Jeg tror Erlend Loe, gjennom - denne boken, prøver å få frem at det av og til kan være greit å starte på “null” for å finne den egentlige meningen med tilværelsen, slik at man er sikker på at man er hva man er, og gjør - det man gjør fordi man selv har kommet frem til at det er riktig, og ikke fordi alle andre gjør det.

 

Analyse av Doppler

Doppler skiller seg ut litt ut fra NAIV. SUPER. og andre bøker - av Loe med sin veldig spesielle humor. Boken handler om en ung mann kalt Andreas Doppler som når et nullpunkt i livet der hans “flinkhet” har blitt hans fiende (Gabrielsen 2006,s. 1). Han har hele tiden vært såpass “flink” at han har fått et bra yrke, en flink - kone og to flinke barn. Men så skjer det at faren hans dør og flinkheten hans må vike plass for hans plutselige trang til å finne en større mening. Dette - fører til at han like godt bare flytter ut i skogen og lever av elgkjøtt og skummet melk.

 

Igjen kommer det fram at - Loe mener at vi bør stoppe opp litt og ta oss tid til å tenke gjennom hva vi egentlig gjør, for ikke å snakke om hva vi burde gjøre. Doppler er rett og slett lei av å være flink. Det gir mening til en viss grad, men etter det måtte han finne på noe helt nytt for å ha et meningsfylt liv. Han bor aldeles ikke alene i skogen der han utvikler seg en barokk og merkelig hverdag (Gabrielsen 2006,s. 1). Her - bor han sammen med kalven til elgen han drepte for å få mat. Kalven som han har døpt Bongo blir et symbol på hvor viktig det er for et menneske å ha en - venn i livet. Vennskapet deres er veldig tett slik at han ufrivillig blir Bongos fosterfar. Doppler sier at han ikke liker folk, det de gjør, det de er og det de sier, men han har fremdeles behov - for en venn, som i dette tilfellet er en elg.

 

En ting som gir ham veldig - stor mening midt i skogen, er hans arbeid på en totempæl. Dette monumentet bygger han for å hedre sin avdøde far, som han følte han ikke kjente. Totempælen avbilder faren, sønnen Gregus, Bongo og ham selv, altså tre generasjoner med Doppler og en elg. Doppler - føler ikke fred før monumentet er reist og han vet at faren hviler i fred. Med dette understreker Loe at man er nødt til å gjøre seg - ferdig med ting, før man kan gå videre. For å finne mening med livet er man nødt til å ta den tiden man trenger.

 

Gjennom hele boken blir Doppler - fremstilt som en mann som er veldig lei av hvordan tingene fungerer og måten individet er bygd opp på, altså hele tiden på konstant jakt etter “flinkhet”. Han er lei av at folk oppfører seg som om de blir styrt av høyere makter, uten en egen fornuft. Men han finner - stadig en mening i skogen, altså tilbake til det enkle livet. Med dette understreker Loe et poeng som er veldig viktig: “ Det enkle kan ofte være det beste”. Det er ikke nødvendigvis slik at man - har det best hvis man lever et liv der det skjer mye, eller et liv med mye mas. Av og til, eller kanskje veldig ofte, trenger man å gå tilbake til det man finner glede i. Det trenger ikke - være noe stort, bare noe man synes godt om.

 

Denne boken handler litt om det å tørre å skille seg ut og finne ut av - ting på sin egen måte. Det er ikke sikkert at det alle andre gjør, også fungerer for en selv. Man er nødt - til å stole på at valgene man tar i livet, er med på å forme hvem man er og hva man vil. Boken får også veldig fint fram at man - ikke nødvendigvis er lykkelig fordi man har alt, og det man har, er kanskje det man bør kvitte seg med.

 

Konklusjon

Jeg har i denne oppgaven sett - på hvordan de ulike gjenstandene skaper en mening i livet for hovedpersonen. Vi møter to forskjellige mennesker som i ulike faser av livet sitt opplever noe som forandrer dem, og de finner - mening og håp i helt forskjellige funksjoner.

 

Selv synes jeg at NAIV.SUPER. var genial, den underfundige humoren og ironien gjorde boka til en opplevelse å lese, det eneste minuset med boka var varigheten. For min del kunne boka ha vært dobbelt så lang. For måten Loe har - skrevet boka på synes jeg at han skal bli genierklært, supert. Boka anbefales på - det varmeste og den er en fryd å lese. Jeg er ikke akkurat en det som kalles en bokorm, men dette er helt klart den største litterære opplevelsen jeg har hatt.

 

Min forståelse av bøkene til Erlend Loe er - at mennesker er ulike og finner meningen i ulike ting. Det viktigste er ikke hva vi finner - mening i, men at vi finner en mening. Hvis man ikke har funnet den enda, skal man fortsette - sin personlige søken, for den finnes der et sted.

 

 

Kildeliste

- Loe, Erlend; Doppler, Cappelen forlag, 1996, Oslo

- Loe, Erlend;  NAIV. SUPER. Cappelen forlag, 2005, 1.utg, Oslo

- Holte, Paul Anders, “Analyse av Naiv. Super”, hentet 10.11.2011 fra: http://www.home.no/pauli/loe_analyse_naiv.htm

- Wikipedia artikkel om NAIV. SUPER. Hentet 10.11.2011 fra:

http://no.wikipedia.org/wiki/Naiv.Super.

- Wikipedia artikkel om Doppler, hentet 15.11.2011 fra:

http://no.wikipedia.org/wiki/Doppler_(roman)

- Anonym, “”Doppler” av Erlend Loe”, hentet 20.11.2011

http://www.daria.no/skole/?tekst=7411

- Bilde i innholdsfortegnelse hentet 26.11.2011 fra:

http://www.dagbladet.no/kultur/2007/06/11/503225.html

 

Refleksjonsnotat

Når det gjelder denne oppgaven, så var arbeidsprosessen veldig langsom i starten. Arbeidsprosessen tok seg derimot - betraktelig opp jo nærmere vi kom tidsfristen. Jeg valgte en sekundærlitteratur - ganske tidlig i prosessen, men arbeidet ikke like jevnt og trutt med den.

 

Problemstillingen min har gjennom - prosessen blitt svært spisset og ikke for bred. Jeg mener jeg besvarer problemstillingen min så presist som mulig, samtidig som jeg har en logisk oppbygning som drøfter tekstene, momentene og er godt utdypet. Sekundærlitteraturen min tar jeg i bruk for å underbygge påstandene mine - som igjen fører til at det forsterker tolkningene og forklaringene mine. Jeg har gjennom fordypningsoppgaven også brukt emnesetninger og en logisk - strukturert modell gjennom hele teksten. I oppgaven min har jeg også prøvd å variere tekstoppbygningen min.

 

Selv er jeg fornøyd med oppgaven - ettersom jeg har lært at små ting lett forandrer hverdagen til enkeltmennesket. Selv om jeg visste en del om Erlend Loes bøker har jeg nå blitt enda mer kunnskapsrik - i dette emnet.

 

Jeg har som sagt lært veldig mye om disse bøkene, men på en annen side har jeg også lært mye om meg selv og - arbeidsvanene mine. Jeg har rent kunnskapsmessig blitt bedre innenfor tolkning av bøker og tenke mellom - linjene i det som står i bøkene, samtidig som jeg har innsett at det faktisk lønner seg å jobbe - jevnt når man har en stor og viktig innlevering som man skal skrive. Jeg fikk dessuten - erfare at det lønner seg å spørre om tilbakemeldinger av faglærerne gjennom - skriveprosessen, slik at man kan sørge for å holde seg på riktig spor gjennom hele prosessen.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil