Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Venstre

Venstre

Her får du presentasjon av historien, politikk og fakta om ungdomsfløyen til det politiske partiet Venstre.

Karakter: 5

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
30.11.2011


<bilde>
Historie:

Venstre er det eldste politiske parti i Norge, og det ble grunnlagt den 28. januar 1884. Johan Sverdrup var Venstres første partileder og han ble statsminister i 1884. Johan Ludwig Mowinckel er den siste statsministeren venstre har hatt, og han gikk av i 1935. Venstre stod bak innføringen av parlamentarisme i Norge. Venstre er et sosialliberalt og borgerlig parti.

 

Etter den andre verdenskrig har Venstre vært i regjering fem ganger, i koalisjon med andre partier. Venstre var med i den borgerlige John Lyng-regjeringen, Per Borten-regjeringen og de har vært med i to Bondevik-regjeringer, først med KRF og SP og så med KRF og Høyre. Venstre hadde sitt beste stortingsvalg i 1906 da de fikk 45,4% av stemmene. Både i 1985 og i 1989 hadde ikke Venstre noen representanter på stortinget. I 1985 fikk Venstre 3,1% og i 1989 fikk de 3,2% av stemmene. Både i 2001 og 2009 falt Venstre under sperregrensen.


 

I 1972 ble det en splittelse i Venstre. Det ble en intern uenighet om man skulle bli med i EEC(Det Europeisk Fellesskap). Flest av medlemmene i Venstre ville at stortingsrepresentantene skulle binde seg til et nei-standpunkt, men da brøt de som var uenige med dem ut og startet Det Liberale Folkepartiet. I 1988 ble Venstre og Det Liberale Folkepartiet gjenforent. I 2005 hadde Venstre sitt beste valg siden 1969 og de fikk 10 representanter, men i 2009 gikk det ned igjen og da fikk de bare 2 representanter. Nå i 2011 på kommunevalget fikk Venstre 6,2 prosent av stemmene på landsbasis.

 

Unge Venstre

Unge Venstre er Venstres ungdomsparti. Unge Venstre har 1045 medlemmer. Lederen av Unge Venstre heter Sveinung Rotevatn. I år ble klarte Unge Venstre å skaffe Venstre fjerde mest stemmer under skolevalget. Venstre fikk 6.8% av stemmene under skolevalget.

 

<bilde>
Unge Venstres Ideologi: Unge Venstres ideologi bygger på liberalismen og tanken om at mennesket har en ukrenkelig frihet. Unge Venstre mener at hvert menneske har rett til å bestemme over sitt eget liv. Unge Venstre jobber også for at Venstre skal gå vekk ifra å være sosialliberale til å bare være liberale.

 

Unge Venstres meninger:

Unge Venstre mener at man skal få en bedre skole, og at man skal senke stemmeretten til 16 år. Unge Venstre mener at man skal få større muligheter til å velge hvilke fag man vil ha på skolen,  høyere faglige krav til lærere og frihet til å velge skole i et annet fylke. Unge Venstre mener at Norge skal bli en del av EU, og at man skal legge mindre vekt på nasjonalstater og mer vekt på europeisk folkestyre. Unge Venstre mener som Venstre at vi må være mer miljøvennlige og at miljøvennlig transport skal være den raskeste og rimeligste transportmåten. Unge Venstre vil legalisere fildeling.

 

Sentrale Politikere i Unge Venstre.

Sveinung Rotevatn, lederen i Unge Venstre.

Haakon Riekeles, 1. Nest leder i Unge Venstre.

Andreas Skjæret, internasjonal leder i Unge Venstre.

 

Forskjellene på liberalisme og sosialliberalisme.

Hovedskillet mellom liberalisme og sosialliberalismen er at i motsetning til liberalisme vil sosialliberalismen bruke reguleringer og omfordeling.

 

Politikk:

Venstre har en sosialliberal politikk.

Venstre har vært ”Miljø partiet” i Norge siden 1930-tallet.

Mottoet til Venstre er: Folk Først!

 

Venstre sine hovedsaker er:

 

Miljø: Venstre vil skape et klimavennlig samfunn, hvor det skal lønne seg både økonomisk og tidsmessig å bruke kollektivtransport.

 

Småbedrifter: Venstre mener at vi bør satse på nyskapende ideer og de støtter derfor små gründere.

 

Skole: Venstre vil ha en skole for kunnskap og like muligheter. Venstre vil gi alle lærere tid og ressurser til å tå etter- og videreutdanning, for å gi elevene en god skole.

 

Distriktspolitikk: Venstre mener at man må bygge ut infrastrukturen slik at man kan hente ut verdiskapings potensialet i distriktene.

 

Kultur: Kultur er grunnlaget for vår utvikling som et samfunn.

 

Lokaldemokrati: Venstre vil ha mer makt til lokaldemokratiet. Og de mener at politiske avgjørelser skal bli tatt så nær mulig der det gjelder.

 

Utenriks: Venstre vil fremme respekt for internasjonale lover, og at man skal få en mer rettferdig global fordeling.

 

Ideologi: Venstres ideologi er ”Frihet for alle”.

 

Innvandring: Venstre stiller seg positiv til innvandring så lenge innvandrerne ønsker integrering og respekterer norske lover.

 

Personvern: Med den økende bruken av IT blir det vanskeligere å sikre den enkeltes private rom. Derfor må vi gjøre mer for å sikre personvernet.

 

Mindre saker: Venstre vil at alkoholprodusenter skal få lov til å gi egenomtale om sine produkter. ”Loven er ikke i pakt med tiden og ødelegger for mindre, lokale bedrifter. Alkoholprodusenter må få en plattform hvor de kan informere om sine produkter.” sier Venstres generalsekretær Terje Breivik.

 

Venstre i Haugesund

I år hadde Venstre 843 velgere i Haugesund kommune som stemte på dem. Venstre fikk 3 representanter i bystyret. De som er Venstres representanter i bystyret i Haugesund nå er: May Britt Vihovde, Tore Nilsen og Marius W. Rønnevik. Venstre er det eneste liberale partiet i Haugesund.

 

Venstre I Haugesund sine politiske mål:

At Haugesund skal redusere sine utslipp av klimagasser med minst 30% innen 2020. At Haugesund kommune skal bli en klimanøytral kommune innen 2040. Venstre vill at Haugesund skal bli en ”sykkelby”, derfor vil øke antall sykkel parkeringsplasser og øke antall sykkelveier i Haugesund.

 

Venstres ordførere i Haugesund:

Einar Osland var ordfører i Haugesund for Venstre fra 1948 til 1949. Karl Sørensen var ordfører i 1950, 1952, 1954, 1956-1957 og fra 1960 til 1961. Jens Edvard Haugland var ordfører i periodene 1964 til 1965, 1968 til 1969 og fra 1972 til 1973.

 

Venstres hovedsaker i Haugesund:

Fremme meroffentlighet: Alle kommunale virksomheter skal være pliktet til å fremme meroffentlighet.

Åpne møter: Venstre vill at alle kommunale og interkommunale styremøter skal være åpne.

Bedre og gratis informasjon: Venstre mener at all informasjon som ikke er unntatt offentlighet skal være gratis tilgjengelig og lett å finne.

Overføring av alle møter på nett: Venstre vil at alle møter i bystyret og formannskapet skal ha lyd- og videooverføring.

Innføre lobby register: Venstre vil at alle som tar kontakt med kommunen skal bli registrert i et eget lobbyregister, så lenge dette ikke skjer som privatperson eller gjelder private forhold.

Innføre ungdomsråd: Venstre mener det er viktig at unge borgere får være med å forme sin egen fremtid, derfor vil de ha et ungdomsråd/ungdomsstyre.

Fremme innbyggerinitiativ: Venstre vil oppfordre til større innbyggerinitiativ.

Gi borgerne mulighet til å bli hørt: Venstre vil bruke åpne høringer når det er saker som gjelder en større del av befolkningen i Haugesund.

 

Sentrale politikere:

Trine Skei Grande: Trine Skei Grande er lederen i Venstre nå. Hun overtok for Lars Sponheim i 2010. Hun har vært stortingsrepresentant for Venstre siden 2001.


Helge Solum Larsen: Helge Solum Larsen er første nestleder i Venstre akkurat nå. Helge Solum Larsen leder også Venstres internasjonale utvalg.

Ola Elvestuen: Ola Elvestuen er andre nestleder i Venstre nå. Han er vara for Trine Skei Grande på Stortinget nå.

Lars Sponheim: Lars Sponheim er en av de mest kjente Venstre politikerne nå, han er nå fylkesmann i Hordaland. Lars Sponheim ble sett på som Venstres redningsmann da ha i ble valgt inn på stortinget i 1993. Lars Sponheim næring, handels og landbruksminister. Før valget i 1993 lovet Lars Sponheim at om han kom inn på stortinget skulle han gå fra Ulvik i Hardanger til stortinget i Oslo, han holdt det løftet.

 

Innflytelse:

Venstre har hatt seks statsministere, og alle var før 1935.

Her er en liste over statsministrene til Venstre:

Johan Sverdrup var statsminister fra 1884 til 1889.

Johannes Steen var statsminister fra 1891 til 1893 og fra 1898 til 1902.

Otto Blehr var statsminister fra 1902 til 1903 og fra 1921 til 1923.

Jørgen Løvland var statsminister fra 1907 til 1908.

Gunnar Knutsen var statsminister fra 1908 til 1910 og fra 1913 til 1920.

Johan Ludwig Mowinckel var statsminister fra 1924 til 1926, fra 1928 til 1931 og fra 1933 til 1935.

 

Mine meninger.

Etter å ha jobbet med prosjektet har jeg gjort meg opp noen meninger om partiet. Partiet er i mine øyne det mest liberale partiet og legger mer opp til at folk skal bestemme selv, og ha kontroll over seg selv. Jeg føler partiet har mange potensielle velgere under 18 år for tiden, dette er nok både som resultat av at Venstre vil senke stemmeretten til 16 år og at de tenker på fremtiden! Venstre fikk over 15% oppslutning på Skeisvang vgs.

 

Jeg er enig i mye av det Venstre mener, og jeg liker at de vil satse på bedre lærere for å forbedre elevenes utdanning. Jeg liker også det at de satser på en billigere og hyppigere kollektivtrafikk. Jeg er enig med Unge Venstre på de fleste punkter unntatt det med medlemskap i EU.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil