Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Humanisme

Humanisme

Stikkord om humanismen og beskrivelse av sentrale humanister gjennom historien.

Sjanger
Annet
Språkform
Bokmål
Lastet opp
24.11.2011
Tema
Humanisme


- Humanisme som tradisjon finner man ofte hos filosofer. Kjent for hvordan du styrer et samfunn. F.eks: Gamle Hellas, Indianerkultur og kinesisk kultur osv...
- Hvordan du velger å leve ut humanismen i deg. Hvordan du lar humanismen påvirke deg og omstendighetene dine.

- Hvordan du ser på humanismen. Hvordan du velger å se på mennesker. Hvordan du velger å se verdien i andre mennesker og deg selv. Troen på mennesket.

 

- Naturett er rettpositivisme. Alle mennesker er født med visse grunnleggende og umistelige rettigheter. T.o.m folk som har stridet imot humanisme skal bli behandlet etter naturett.
F.eks: Naturett ble ikke tatt hensyn til å oppgjøret i Nurnberg mot Nazistene.

Sokrates.
Født 470 f.kr. - 399 f.kr.
Han la grunnlaget for vestens filosofiske tenking.
Også la han det store grunnlaget for humanisme.

Det er ikke let å sette seg inn i Sokrates egne syn og meninger var.
Men det store bilde av Sokrates filosofi omtaler:
- Det var mennesket og dets problemer som stod i sentrum.


- Moralsk forkastelige handlinger skylder uvitenhet og var altså ufrivellige.
- Rett handling fører til lykke.

 

Betydningen var:

- Begrepskunnskap

- Klare definisjoner som godhet, rettferdig osv...

- Viktigste poenget - For å kunne handle rettferdig må man vite hva rettferdig egentlig er, å ikke bare at den handling er rettferdig.

 

Jesus.

Du skal gjøre gode handlinger.
Men også ta konsekvenser for de dårlige.

 

Erasmus fra Rotterdam.
Født 1466 – 1536.
En av renesansen mest berømte menn.

Han utfoldet en forbausende rik litterær virksomhet, særlig som tekstutgiver og kommentator.
Han rettet skarpe angrep mot skoastisk teologi mens han samtidig utviklet sine positive idealer.

- Klassisk dannelse og tilbakevending til Det nye testamentet og de gamle fedre, bort fra skolastikkens ufruktbare spissfindigheter og den vulgære fromhets overtro.
- Han hadde stor virksomhet og interesse for Luthers syn på kristendommen.

- Negativ til Luthers viljefriheten som stred mot Erasmus sitt pedagogiske fromhet.

- Han var uenig med Luther om viljens frihet.

 

Voltaire

Født 1649 – 1778.
Fransk forfatter som fikk innflytelse langt utover sin samtid.

Han satte seg inn i naturvitenskapen og moderne erfaringsfilosofi.

Når han kom tilbake til Paris, ble han hyllet av folket. En mann med stor betydning.

- Økonomi

- Jordbruk

- Steder og kikker

- Dikting

- Vitenskap

 

Hans filosofiske verker har gjerne polimisk form.
Hans verker kan også bli sett på som filosofiske fortellinger.

 

- Troen på at man ved fornuftens hjelp kan skape en harmonisk og lykkelig verden.

- Kjempet for toleranse og frihet i et undertrykket samfunn.

 

Marie Olympe de Gouges

Født 1748 - 1793.

Fransk forfatter skrev en rekke skuespill.

- Angriper slaveriet.

- Kvinners rettigheter.

 

Hun var en av de få som under revolusjonen som arbeidet for menneskerettighetene som også skulle innebære kvinner.


Ble henrettet i 1793 fordi hun hadde forsvart Ludvig 16. og angrepet robespierre.

 

Nikolai Frederik Severin Grundtvig.
Født 1783 - 1872

Dansk teolog og dikter.

 

Han fikk et nytt syn på kristendommen og historien som han gav utrykk i dikt og i en del arbeider om den nørronske mytologi, etter at han var vendt tilbake København for å drive vitenskapelige studier og ofre seg for litterært arbeid.

 

- Det folk som skal bli seg sitt særpreg bevisst å fortsette sine beste tradisjoner å gå tilbake til sin egen historie.

- Forfatterskapet handlet om to poler: Kristendommen og historien.

Han fikk en stor betydning for humanismen innenfor kristendommen.

 

Kristian Schjelderup.

Født 1894 - 1980.

Teolog og religionspsykolog.

- Radikalt kirkekritisk teolog.

- Gikk an å være kristen uten å gå på intellektuell akkord.

- Liberal teologi

- religionspsykologi

- psykoanalyse

- fredsak

- humanisme

 

Han var militærnekter. Han nærmet seg allmen humanisme.
Han var sterk anti – nazist.
Fra 1936 tok han sammen med Anders Wyller opp arbeidet for et humanistisk akademi for ungdom.
Nasensen skolen på lillehammer åpnet 1939 men ble stengt av tyskerne 1940.

Han satt på grini.


Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil