Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Arbeidskravsanalyse for Freestyle / Jibbing (NTG)

Arbeidskravsanalyse for Freestyle / Jibbing (NTG)

Arbeidskravsanalyse og arbeidskravsprofil for freestyle/jibbing fra Norges Toppidrettsgymnas (NTG).

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
15.11.2011

Et høyt prestasjonsnivå i idrett er ofte et resultat av mange års hard og målrettet trening. Treningens primære mål er å få utøveren opp på et høyere prestasjonsnivå. For å få det til må trener og utøver planlegge og gjennomføre trening som er rettet mot arbeidskravene i konkurransen. En arbeidskravsanalyse kan defineres som en grundig analyse av de tekniske, fysiske, psykiske, taktiske og antropometriske kravene som idretten stiller i en bestemt idrett på et gitt mestrings- eller prestasjonsnivå.

 

Rammebetingelser og ytre faktorer som konkurranseforhold, utstyr, geografi, klima, konkurransetidspunkt, mm. er eksempler på andre faktorer som også kan påvirke prestasjonsevnen.

 

Arbeidskravsprofilen skal vise hvilke faktorer som har større eller mindre betydning for prestasjonsnivået en sikter til, men også i forhold til verdens beste på prestasjonsområdene.

 

Eksempel:

Verdens beste jibbere ligger på ca. 67 ml oksygenopptak, mens de beste utøverne i verden i utholdenhetsidretter ligger på ca. 95 ml. Dermed har faktor utholdenhet mindre betydning for å hevde seg i verdenstoppen i hopp enn for en toppsyklist eller -roer.

 

Derimot stilles det de aller høyeste krav til den prestasjonsbestemmende faktor innenfor koordinasjon, timing, til en jibber på lik linje med andre idretter, f. eks. ishockey eller tennis.

 


Arbeidskravsprofil for freestyle/ jibbing.
10      = verdens beste på egenskapene

1        = gjennomsnitts utrent 18-åring / nybegynner standard

turkis = standard/krav til verdens beste i freestyle/ jibbing.

NIVÅ

gen. fys. basis-egenskaper

idrettsspes. fysiske

egenskaper

teknikk

taktikk

psyke

antropo-metri

ytre faktorer

10 =

verdens beste

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

        

 

 

 

 

2

 

 

        

 

 

 

 

1 utrent,nybegynner

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    Fysiske basisegenskaper

 

10      = verdens beste på egenskapene

1        = gjennomsnitts utrent 18-åring / nybegynner standard

turkis = standard/krav til verdens beste jibber/ freestyle

gult   = krav til verden beste 16-årige jibber/ freestyle

 

POENG

utholdenhet

3000-m

utholdenhet

anaerob 400 m

maks. d. styrke

knebøy kr.v.

maks styrke

benkpress

spenst

stille-lengde

hurtighet

40 m

10

7’30”

43”

3 x kv

2,2 x kv

3,65 m

4,4

9

8’15”

 

 

 

 

 

8

9’00”

 

 

 

 

 

7

9’45”

 

 

 

3,00 m

5,2

6

10’30”

 

1,5 x kv

1 x kv

2,85 m

5,3

5

11’55”

1’05”

1,2 x kv

0,8 x kv

 

 

4

13’00”

1’15”

 

 

 

 

3

13’45”

 

 

 

 

 

2

14’00”

 

 

 

 

 

1

14’45”

1’20”

0,5 x kv

0,3 x kv

2,20 m

6,5”

 

 

 

2.    Idrettsspesifikke fysiske egenskaper

 

10      = verdens beste på egenskapene

1        = gjennomsnitts utrent 25-åring / nybegynner standard

turkis = standard/krav til verdens beste jibber/freestyle (topp 20)

gult   = krav til verden beste 16-årige jibber freestyle

 

POENG

bevegelighet

utholdende

spenst

 

Koordinasjon

 

 

10

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.    Hoppteknikk

 

Gjennom tekniske ferdigheter løser utøveren gitte bevegelsesoppgaver på en hensiktsmessig og effektiv måte.

 

10      = verdens beste på egenskapene

1        = gjennomsnitts utrent 18-åring / nybegynner standard

turkis = standard/krav til verdens beste jibber/ freestyle

gult   = standard/krav til verden beste 16-årige jibber/freestyle

 

POENG

Inrun

Sats

Kurve

Stil

Grab

Landing/

nedslag

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.    Koordinasjon

Koordinasjon er evnen til å samordne kroppsbevegelser i forhold til hverandre og til omgivelsene. Det er flere viktige betingelser for at denne samordningen skal kunne skje. Det er mange sanser som spiller inn på koordinasjonen. Ulike bevegelser man foretar seg stiller krav til sanseinntrykkene fra ulike sanseorganer (syns-, likevekts-, trykk- og ledd/muskelsansen) med arbeidet til musklene. Det er denne prosessen man kaller koordinasjon eller sansemotoriske prosesser. For å mestre nye bevegelsesutfordringer er man avhengig av å ha bred bevegelseserfaring. Treningen med å etablere disse bevegelsesminnene er trening av koordinasjon. De egenskapene man må trene på for å få gode koordinative egenskaper er: balanse, rytmefølelse, reaksjon, timing, romorientering, øye-hånd koordinasjon, øye-fot koordinasjon, tilpasset kraftinnsats og muskulær spenningsregulering. Gode koordinative egenskaper er en sentral prestasjonsbestemmende faktor, fordi handlingene må utføres under ekstrem tidspress og stor presisjon

 

10      = verdens beste på egenskapene

1        = gjennomsnitts utrent 18-åring / nybegynner standard

turkis = standard/krav til verdens beste i jibbing/ freestyle

 gult  = standard/krav til verden beste 16-årige jibber/ freestyle

 

POENG

balanse

rytme-følelse

reaksjon

Timing

romorien-tering

øye-hånd koordina-sjon

øye-fot koordina-sjon

tilpasset kraftinn-sats

muskulær spennings-regulering

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5. Taktikk

Taktikk er effektiv bruk av de egne fysiske, tekniske og psykiske egenskapene og evnene under konkurransen så vel som bruk av de teoretiske kunnskapene og praktiske erfaringene for å mestre arbeidsoppgavene i en konkurranse.

 

10      = verdens beste på egenskapene

1        = gjennomsnitts utrent 18-åring / nybegynner standard

turkis = standard/krav til verdens beste i jibber/freestyle

 gult  = standard/krav til verden beste 16-årige jibber/ freestyle

 

POENG

tilpasningsevne

utnytte egne styrker under ulike forhold

situativ handlings-evne

10

 

 

 

9

 

 

 

8

 

 

 

7

 

 

 

6

 

 

 

5

 

 

 

4

 

 

 

3

 

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 


 

6. Mentale egenskaper og ferdigheter

Mental trening kan defineres som: prosedyrer og øvelser som øker en utøvers evne til å bli mer effektiv og bedre forberedt mentalt når han eller hun forsøker å oppnå idrettsrelaterte mål

 

10      = verdens beste på egenskapene

1        = gjennomsnitts utrent 25-åring / nybegynner standard

turkis = standard/krav til verdens beste i jibber/ freestyle

gult   = standard/krav til verden beste 16-årige jibber/freestyle

 

POENG

Selvtillit

Motivasjon

Konsen-trasjon

Mestre stress

Avspenning

Visuali-sering

Målsetting

Indre dialog

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ytre faktorer

 

10      = verdens beste på egenskapene

1        = gjennomsnitts utrent 25-åring / nybegynner standard

turkis = standard/krav til verdens beste i jibbing/ freestyle

 gult  = standard/krav til verden beste 16-årige jibbing/ freestyle

 

POENG

trenings-fasiliteter

 

trenings-miljø

Trener

fysisk trener

mental trener

lege/fysio

sosiale situasjon

økonomi

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil