Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (752) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1333) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8209) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1149) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Forebygging av HIV og AIDS i Norge

Forebygging av HIV og AIDS i Norge

En vitenskapelig artikkel om hvordan man skal forebygge spredning av HIV og AIDS i Norge.

Sjanger
Artikkel
Språkform
Bokmål
Lastet opp
10.10.2011
Tema
AIDS


I denne oppgaven skal jeg skrive om hvordan man kan forebygge at HIV og AIDS spres i Norge. Det er fordi det er mye fokus på HIV og AIDS smitter fra mor til barn via morsmelk den tredje verden. Bla foregår en stor verdenskampanje om at ingen barn skal fødes med HIV i 2015. Det er imidlertid lite informasjon om hvordan man kan bli smittet i den vestlige verden. Jeg skal først skrive litt fakta om temaet og redegjøre for begrepene HIV og AIDS, og hvordan disse er relatert til hverandre.

 

Begrepsavklaringer og forekomsttall

HIV eller humant immunsviktvirus er en virussykdom som forsaker AIDS. AIDS eller ervervet immunsviktsyndrom er en dødelig tilstand som gir svikt i immunforsvaret. Det er regnet ut at uten behandling vil 20 % av HIV positive få AIDS innen fire år. HIV smittes først og fremst gjennom blod, og deretter gjennom morsmelk og sæd. Det er mellom 40 og 50 millioner HIV smittede i verden og rundt 60 % av dem bor i Afrika sør for Sahara. I den tredje verden blir HIV vanligvis smittet gjennom morsmelk. I industriland er det mest vanlig gjennom ubeskyttet sex eller sprøyter som blir brukt av flere personer.


 

AIDS er et kompleks av sykdommer forsaket av HIV. HIV viruset bryter inn i immuncellene eller de hvite blodlegemer som vi har i blodet. Viruset kan ligge der i flere år men når immuncellene blir aktivert vil også viruset bli aktivert og dreper cellene det ligger i. Etter hvert blir antallet immunceller redusert og immunforsvaret svekket. Når immunforsvaret ikke fungerer lenger sier man at den HIV smittede har utviklet AIDS.

 

Forekomst i Norge

I 2009 ble det diagnostisert 282 nye HIV positive i Norge. 183 av dem var menn og 99 kvinner. Det totale antallet HIV positive i Norge var 4368. Vanlig smitte- vei blant menn er ubeskyttet sex mellom homofile menn eller heterofile innvandrere som har hatt ubeskyttet sex før de kom til Norge. En annen smitte- vei kan være usterile sprøyter.

 

Forebygging av HIV og AIDS

Nå vil jeg drøfte litt rundt hvordan informasjonen om HIV er i Norge i dag. Jeg vil si at den ikke er god nok. Hvis vi kan ta forebyggingspyramiden (se figur1) som er delt inn i ”Universell”, ”selektiv” og ”Indikert”.

<bilde>
 

 

 

 

 


Figur 1

 

Pyramiden skal vise hvem det er meningen at informasjonen skal komme frem til. Denne vil jeg bruke videre i artikkelen. ”Universell” betyr at den skal nå frem til i en befolkning. Det gis gjerne papirer på skolen. Man får skriv i posten eller det er plakater på legekontorene, reklame i massemedia som Tv, radio og Avis. Det er gjerne info om hvordan man generelt kan forebygge sykdommen.

 

Med ”selektivt” mener man utsatt grupper. Der skal informasjonen komme frem til en målgruppe man vet er i faresonen. I dette tilfellet homofile og sprøytenarkomane.

 

”Indikert” betyr de som er smittet eller har sykdommen. Da skal man best mulig gi informasjon om hvordan man kan bli kvitt sykdommen og hvordan man skal forhindre smitte til andre.

 

Drøfting

Den gruppen som kanskje er viktigst å gi informasjon til er den selektive. Det er kanskje der det også gis minst informasjon. På en annen side er den universelle gruppen også viktig av den grunn at folk skal vite hva det dreier seg om, hvem som kan bli smittet og hvordan. Et godt eksempel på hvor svak den universelle informasjonen er, er hvor vanskelig det var å finne nettsiden til Norges HIV forbund. Jeg måtte bruke de rette søkeordene og plutselig dukket den opp. Jeg tror ikke at informasjonen ikke finnes, men jeg tror at man må bli bedre til å formidle den. Hvordan kan en 15 åring i det hele tatt vite om han kan få HIV hvis han ikke vet noe om det eller hvordan det smitter. Hvis man glemmer å informere den universelle gruppen kan det gå utover den selektive.

 

Når det gjelder gruppen ”indikert” så finnes det faktisk en behandling slik at HIV viruset ikke blir dødelig. Det som skjer er at det infiserte viruset blir ”gjerdet” inne. Denne behandlingen varer livet ut, og krever at man tar medisin hver dag. Hvis HIV viruset har utviklet seg til AIDS går det nå an å behandle AIDS syke også. Det gjør man ved å reversere sykdommen og forsterke immunforsvaret. Den ”Indikerte” gruppen blir i dag tatt hånd om av Den Norske helsetjenesten.

 

Selv om det kan behandles så (som du ser) er det en tidkrevende prosess. Derfor mener jeg at vi må ta tak i problemet å finne løsninger. Fordi den selektive gruppen må vite hvordan de enklest mulig kan unngå å smitte eller å bli smittet. Enkleste og eneste veien for homofile er å bruke kondom. Men hvordan kan man gjøre kondom mer tilgjengelig for homofile? Skal man gi dem gratis på gaten eller skal man henge opp plakater med informasjon? Siden det ikke finnes noe register over hvem som er homofile i Norge går det ikke an å sende det som B-post heller til alle homofile. Kanskje det er lettere og nå frem hvis man gjør informasjonen tilgjengelig for alle? I følge Rolf Angeltvedt, faglig og administrativ leder i ”Helseutvalget sammen for bedre homohelse” er homofile klar over hvordan HIV smitter og hvordan de kan unngå det. Det er en minoritet som utøver ubeskyttet sex, og denne gruppen kan man finne på saunaer hvor det utøves tilfeldig sex. Selvfølgelig kan HIV smittes mellom heterofile også men det er ikke like vanlig siden skjeden til kvinnen er tykkere og mer motstandsdyktig mot rifter og sår under samleie.

 

Så over til de sprøytenarkomane. Her er ikke problemet med HIV smitte så stor i Norge men mest i Øst-Europa. Likevel er det viktig for sprøytenarkomane å ta visse forbehold. Utdeling av sprøyter er da kanskje et godt tiltak. For personer som må sette sprøyter hver dag for å overleve er det viktig med hygiene og ubrukte sprøyter.

 

Avslutning

Vi er vel alle enige om at verdenskampanjen for at ingen barn skal bli født med HIV i 2015 er bra. Jeg synes at vi skulle satt oss lignende mål i Norge. For eksempel at alle steder hvor homofile møtes burde dele ut kondomer, uavhengig om stedene var legale eller illegale. Et annet må kunne være gratis og tilgjengelig sprøyteutdeling for narkomane. I denne artikkelen har jeg funnet ut mer om HIV og AIDS. Jeg har lært hvordan det smitter, og hvem som kan få det. En ting som jeg kom frem til var det at homofile er påpasselige med å bruke kondom men i visse miljø kan de bli bedre.


Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil