Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Lage Hockeypulver

Lage Hockeypulver

Kjemiforsøk som går ut på å lage hockeypulver på laben. Kom gjerne med tilbakemeldinger!

Sjanger
Rapport
Språkform
Bokmål
Lastet opp
11.09.2011


Innledning

I dette forsøket skal vi faktisk lage Hockeypulver, den såkalte “sure lakrisen” vi kan få kjøpt i butikken. Hensikten med dette forsøket er å få en noenlunde smak på hva faget kjemi handler om – det å blande forskjellige stoffer sammen, og se hva vi får. I forhold til forsøket, skal vi lage en reaksjonsligning av de stoffene vi bruker. Vi skal klare å “lese” ut i fra reaksjonsligningen – hva det er som skjer med stoffene vi blander. Og hvordan vi kan lage hockeypulver ved hjelp av stoffer vi finner i nesten hvilket som helst naturfagrom.

 

Problemstillingen vår er hvordan vi skal lage et godteri som tilsvarer Hockeypulver? Hvordan nøytralisere en blanding av syrer og baser?

<bilde>


kilde

 

Utstyrsliste

1x Morter
2x Plastpietter
1x Glasstav
1x Plastskje
1x pH – papir
1x porselensskål
1x stativ med trådnett, gassbrenner og fyrstikker
1x emballasje til hockeypulveret.

 

Reagenser

Saltsyre (HCl)
Ammoniakk (NH3)
Melis
Sukkerkulør

 

Sikkerhetsanmerkning

I dette forsøket skal vi smake på resultatet vi ender opp med. Så derfor er det ekstra viktig at vi er nøye med sikkerheten. Så første prioriteten i dette forsøket er at vi skal ha renset alle apparater og diverse mellomledd (som diverse skåler og beholdere), før vi begynner. Dette må vi gjøre med tanke på at de som har brukt utstyret før oss, kan ha hatt farlige stoffer i utstyret.

 

I dette forsøket har vi forskjellige stoffer vi skal bruke. Blant annet Saltsyre og Ammoniakk. Da er det viktig å sjekke opp databladet til disse stoffene, for så og se på “sikkerheten” til disse stoffene, for å se om disse stoffene er farlig.

 

Datablad - Saltsyre (HCl)

 

Vi leser av og finner ut at de tre viktigste faremomentene er etsende, irriterer og åndedrettsorgan.

 

Hvis man puster inn saltsyre, anbefales det å skylle neste og munn rikelig med vann. Får man det på huden skal man ta av tøy som har blitt påført stoffet, og skylle med vann her også. Får man saltsyre i øyet skal man skylle rikelig med vann i 10-15min, og dra til sykehus snarest. Derfor skal vi bruke sikkerhetsbriller under dette forsøket, med tanken på faren ved dette stoffet.

 

Datablad - Ammoniakk (HC3)

 

Dette er giftig ved innånding, er etsende og kan skade luftkanaler og øyner. Anbefales å bruke sikkerhetsbriller.

 

Gassbrenner

En annen ting er gassbrenner. I dette forsøket skal vi “koke” stoffene våre. Da er det viktig at vi vet hvordan vi skal tenne på en gassbrenner, slik at det ikke skjer et uhell på grunn av manglende informasjon om hvordan man tenner på en slik.

 

Man tenner på fyrstikken først, og deretter fører den rett over tuppen av brenneren – der gassen kommer ut. Deretter slipper man ut gass samtidig som man holder fyrstikken rett over. Når man kan se en blå gass på brenneren, betyr det at den er tent på. Under tuppen kan vi også finne en sylinder man kan skru på, som regulerer oksygentilførselen.

 

Apparatoppstilling

<bilde>

Kilde: Meg selv, vha. Paint

<bilde>

Kilde: Meg selv, vha. Paint

 

Fremgangsmåte

Del 1: Nøytralisering av en syre med en base

1) Vi henter ca. 40 mL saltsyre i det ene av de små begerglassene, og ca 40 mL ammoniakkløsning i det andre.

2) Vi heller halvparten av begge stoffene direkte ned i en porselensskål.

3) Deretter bruker vi en Glasstav, som vi dypper ned i skålen, får litt av stoffet på den, og drypper det ned på pH-papiret vi har liggende. Hvis pH-papiret farges rødt, er det overskudd av syre. Da må vi tilsette litt base. Hvis pH-papiret farges blått, er det overskudd av base – og da må vi tilsette litt syre. Vi rører med glasstaven etter hver tilsetting, og fortsetter slik inntil flekken på pH-papiret viser at pH er mellom 5 og 6.

 

Del 2: Inndamping og tillaging av hockeypulveret

4) Vi tenner opp gassbrenneren og varmer opp porselensskålene hvor vi har det nøytraliserte stoffet. Vi skal la væsken koke inntil omtrent alt vannet er fordampet. Deretter slukker vi gassbrenneren. Porselensskålen er da så varm at resten av vannet også vil fordampe. På den måten unngår vi at stoffet blir ødelagt på grunn av for høy temperatur.

5) På bunnen og på sidene i porselensskålen er det et hvitt stoff som ligger igjen. Vi skraper løs dette med en plastskje, og overfører saltet til en morter. Deretter tilsetter vi ca. 10g melis og en dråpe sukkerkulør. Vha. morten knuser og blander vi det hele godt!

6) Når vi få et jevnt stoff uten klumper og med en fin brunfarge, er hockeypulveret ferdig. Vi setter utbyttet over til emballasjen.

 

Observasjon/resultater

I begynnelsen hentet vi reagensene våre, saltsyre og ammoniakk. Vi merket med en gang at ammoniakken luktet veldig vondt – en skjærende lukt som satt igjen i nesen. Vi kom fram til at det luktet som salmiakk, et rensemiddel man kan finne i hjemmet. Men begge stoffene var derimot flytende, og bare ut ifra synet ville man trodd det var vann.

 

Når vi begynte å koke den nøytraliserte løsningen, begynte det å sprute fryktelig, mens vannet fordampet. Derfor var det godt at vi hadde på oss sikkerhetsbriller.

 

Når det begynte å bli lite løsning igjen i skålen, så vi at det ble liggende igjen et hvitt stoff som hang igjen på sidene og i bunnen av skålen. Vi luktet ikke på det, men det så veldig ut som havsalt.

 

Når vi tok oppi sukkerkuløren ble det hvite stoffet og melisen vi hadde lagt oppi morteren brun, og etter hvert som vi jevnet ut stoffene vi hadde, begynte vi å få et stoff som lignet på små, krystallskinnende og brune sandkorn. Dette var da sluttproduktet vårt – nemlig Hockeypulver!

 

Vi smakte på hockeypulveret. Først smakte det fryktelig surt, akkurat som salt, og deretter ble smaken søt – som melis. Slik hockeypulver smaker!

 

Svare på spørsmål:

 

Skriv formlene for saltsyre, ammoniakk og av ammoniumklorid.

 

Formelen for saltsyre er HCl. Men i dette forsøket brukte vi saltsyre oppløst i vann, dermed ble det (H3O+ + CL-).

 

Formelen for ammoniakk er NH3. Men også dette var oppløst i vann, som dermed var (NH4+ + OH-).

 

Så ved å blande saltsyre og ammoniakk fikk vi til slutt ammoniumklorid (NH4CL). Men siden vi hadde vann i både saltsyren og ammoniakken, satt vi igjen med ammoniumklorid, etter at vann hadde fordampet under kokeprosessen med brenneren. Denne ammoniumkloriden var da bygd opp av ioner.

 


Hele rx. Ligningen:

<bilde>
 

Det som skjer ovenfor her, er at saltsyre og ammoniakk (begge løst opp i vann) blandes godt sammen til et nøytralisert stoff. Under koking, skjer det en reaksjon. Vannet koker bort, og man sitter igjen med ammoniumklorid.

 

Studer databladet for ammoniumklorid og noen interessante opplysninger. Diskuter bruken av saltet i godterier:
Etter å ha sett på databladet til ammoniumklorid, viser det seg at det er helsefarlig. Med det menes det at det egentlig ikke skal svelges eller inntas på noen mulig måte. Det anbefales å bruke vernebriller når man er i kontakt med stoffet, nettopp fordi det kan skade øynene.

 

Så bruken av dette stoffet som salt i godteri viser jo at det egentlig ikke er bra for helsa.

 

Men en annen ting er at man får i seg hockeypulver i så små mengder, at det ikke vil påvirke helsa på noen drastisk måte. Men hvis man skulle finne på å helle i seg et tosifret antall pakker med hockeypulver, burde man kanskje revurdere inntaket.

 

Konklusjon

Som første ordentlige forsøk på laben i kjemi, må jeg konkludere at det har vært en fin introduksjon for hva dette faget vil bringe fremover. Gjennom dette forsøket gikk vi gjennom flere ting vi skal lære mer om innen kjemi. Vi lærte litt om stoffene saltsyre og ammoniakk. Disse stoffene er farligere for helsa enn ved første øyekast. Vi lærte å lage en nøytralisert løsning av syrer og baser – og også hvordan et pH-papir fungerer. Ved å vise en reaksjonsligning samtidig som man gjør reaksjonen i praksis, lærer vi å kunne forstå hva det er som skjer, bare ved å lese av rx. Ligningen. Og til slutt fikk vi også smake på resultatet, noe som vi aldri tidligere har fått gjort. Og da var det viktig at alt at utstyr og saker vi brukte var blitt grundig renset i forveien. Resultatet ble vellykket, vi lagde hockeypulver. Fargen på produktet vårt ble til et fint og brunt krystall-lignende stoff – som faktisk minnet om hockeypulveret man får kjøpt i butikken.

 

Det viser seg også at hockeypulver inneholder ammoniumklorid – et stoff som sjokkerende nok er farlig for helsa! Men derimot i små mengder, som i hockeypulver, ikke vil påvirke helsen vår stort. 

 

Feilkilder

I dette forsøket var det egentlig viktig å ikke gjøre store og åpenbare feil, med tanke på at vi skulle faktisk smake på resultatet vi fikk. Dette slik at vi ikke endte opp med å smake på et helt annet stoff enn det vi egentlig skulle.

 

En feilkilde kan være at vi ikke nøytraliserte løsningen vi skulle koke godt nok. Slik at det kanskje ble litt for basisk – eller syrisk.

 

En annen ting var når vi skulle koke løsningen vår. Det kunne hende at vi endte opp med å la løsningen koke for lenge, slik at stoffet vårt ble for varmt og ble svidd. Eller på den andre siden, at vi ikke lot det koke lenge nok, og vi fikk en litt for væskeaktig løsning.

 

Til slutt, noe som jeg tror faktisk en del grupper gjorde feil på, var å tilsette for mye melis eller sukkerkulør. Bare litt for mye melis, og hockeypulveret ville bli for søtt, og ikke dette “super saltet” vi egentlig skulle ha.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil