Depresjon

En kort tekst om depresjon.
Sjanger
Artikkel
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2011.05.22

Noen har depressive perioder som varer flere uker, mens andre lider livslange. Mennesker med depresjon har kortere forventet levealder enn personer uten depresjon, pga høyere risiko for somatiske sykdommer og selvmord. Det påvirker i stor grad relasjonene til familie og venner, går ut over arbeidet eller skolegang, søvn og apetitt og helsen. Det forekommer ofte sammen med fysiske lidelser som hjerneslag og hjerte og karsykdommer.

 

Ulike aspekter ved personligheten og hvordan man tenker. Selv om det finnes en sterk sammenheng mellom depressive og belastende livshendelser, kan personers innstilling bestemme motstandskraften mot depresjon.

En depressiv episode varer vanligvis minst 2 uker. Det kan være snakk om en episode eller flere tilbakevendende. Studier har vist at 80 % av alle som har hatt en depressiv periode får minst en til i løpet av livet, med et gjennomsnitt på 4 episoder i livet.

 

Mennesker har størst sannsynlighet for å få depressive episoder mellom 30 og 40 års alderen og 50 og 60 år. Trolig får minst 25 % av alle kvinner og 15 % av menn en depresjon som trenger en behandling i løpet av livet.

 

Det er sosiale, psykiske og biologiske årsaker til depresjon. Langvarig bruk av alkohol og narkotika. Arvelighet 40 % kvinner 30 % menn. Kan være relatert til avvik i døgnrytmen. Lite av hormonet østrogen.

 

Lav selvfølelse, lavt stemningsleie, tapt interesse, psykose, tretthet, hodepine, fordøyelsen, apetitt, nedsatt konsentrasjon og hukommelse, tanker om døden og selvmord.. Tar skylda, ikke æren. 80 % søvnproblemer, hypersomni 15 %.

 

Vitamin D og vitamin B12 kan også hjelpe mot depresjon, men det er viktig å ikke ha for lite av de andre vitaminene heller for å holde kroppen i balanse.

 

I årene 2006-2008 tok rundt 360 menn og rundt 150 kvinner selvmord per år. Det er 4000-6000 selvmordsforsøk hvert år og det er ca 3 ganger flere kvinner som gjør selvmordsforsøk. Rundt 15 % av alle dødsfall i aldersgruppen 25-35 skyldes selvmord. Hver 40 sekunder er det noen som tar selvmord et eller annet sted i verden og det er over en million mennesker hvert år som tar selvmord.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst