Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Regnskogen i Amazonas

Regnskogen i Amazonas

En stil om regnskogen i Amazonas, og om urfolket som bor der.

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
05.05.2011
Innledning:
 • Regnskogen
 • Hva er en regnskog??
 • Hvorfor er det så lite regnskog i verden??
 • Verdens apotek
 • Regnskogen er truet
 • Urfolket i Amazonas
 • Amazonas
 • Yanomamiene
 • Yanomamiene er i fare
 • Feiring og begravelser
 • Kildehenvisning
<bilde>

Her er regnskogen i Amazonas.

 

Regnskog

De regnskogene som finnes på jorda, ligger i et belte rundt ekvator. Bare om lag seks prosent av jordas overflate er dekket av regnskogen. Likevel inneholder regnskogen mellom 50 og 90 prosent av alle jordas levende arter! Om du ser regnskogen fra lufta, ser du at trærne danner et tett tak av blader som nesten ikke slipper inn sollys. Den største regnskogen i verden er Amazonas og den ligger i Sør-Amerika, Brasil. Lengden er ca 6400 km. Insekter, aper og fugler jakter på mat i det tette løvverket. På bakken lever arter som ikke er så avhengig av sollys. I regnskogen regner det kraftig, nesten hver dag hele året. Fram til nå har forskerne registrert omkring 40000 forskjellige planter, 3000 fiskeslag og 1300 fuglerater i området. Det er alltid varmt og fuktig, mellom 27 og 35 grader. Vis Amazonas var et land ville det være det niende største landet i verden. I de tropiske områdene er bakgrunnen for regnskogene en annen: På grunn av et kraftig termisk lavtrykk suger den fuktige luften hurtige til værs. Når den fuktige luften er kommet et stykke opp, avkjøles den og fuktigheten faller ned som regn. Denne syklusen gjentas hvert døgn, og er mange steder så regelmessig at regnet faller på samme tid av døgnet i månedsvis. Regnskogen i Amazonas dekker et område på over 400 mil. km².

 

Hva er en regnskog?

En regnskog er en skog med høy årlig nedbør, minst 2000 mm. Definisjonen av regnskog er kanskje uklart. Det er alltid varmt og fuktig, mellom 27 og 35 grader. Dette er under halvparten av hva arealet har vært før. Kjennetegnene for regnskogen er at den er ekstremt artsrik. Over halvparten av verdens dyr og planter lever der, og mange av artene lever bare der.

 

Hvorfor er det så lite regnskog i verden?

Mennesker hugger ned trærne. Regnskogen er tilsvarende halve Norges areal – forsvunnet årlig på grunn av menn. delinger. Fordi regnskogen minsker, utryddes omkring 150 arter, hver dag. Der det har skjedd avskoging av regnskogen er det begrensinger for hvilke avlinger som kan dyrkes, og i hvor lang tid. Men ny skog kan plantes, og slikt arbeid foregår mange steder i verden. Regnskogfondet er den ledende organisasjonen i Europa som arbeider for å bevare regnskogen for framtidige generasjoner. På 1990-tallet forsvant det – på verdensbasis – regnskog tilsvarende fem ganger Norges areal. Amazonas er verdens største sammenhengende regnskog, og det er ingen umiddelbar fare for at den skal forsvinne. I fattige land er det høye priser på tømmer en tristelse. Lokalbefolkningen feller trær om natten og trekker dem til elvebredden.

 

Verdens apotek

Regnskogen blir ofte kalt ”verdens apotek”. Gjennom tusenvis av år har indianerne i Amazonas utviklet kunnskap om hvordan ulike planter kan lege sykdommer og plager. En del av denne kunnskapen har også den moderne legevitenskapen tatt i bruk. For eksempel er medisiner som brukes i behandling av astma og leddgikt, lagd av stoffer fra planter som vokser i regnskogen.

 

Urfolket i Amazonas

I Amazonas finnes det mellom 400 og 500 forskjellige urfolk, fordelt på alle de ni landene som regnskogen strekker seg over. Til sammen dreier det seg om en befolkningen på mellom 500 000 og 1 million mennesker. Alle disse folkene har sine særegne kulturer og samfunnsorganisering, og snakker omtrent 300 ulike språk. I dag bor de fleste urfolkene i Amazonas langs sideelvene i små samfunn der størrelsen varierer fra en eneste familie og opp til noen hundre medlemmer. 100 år etter europeernes ankomst til Amazonas, var 90 prosent av urbefolkningen utryddet.

 

Amazonas

Amazonas utgjør halvparten av verdens regnskoger. Den strekk seg over ni land i Sør-Amerika og dekker et område på 5,7 millioner kvadratmeter – det er 19 ganger så stort som Norge. Vannføringen i Amazonas-bekkenet er verdens største og inneholder 20 prosent av klodens rennende ferskvann. 60 prosent av regnskogen i Amazonas ligger i Brasil. Resten ligger i Bolivia, Peru, Ecuador, Venezuela, Colombia, Guyana, Surinam og Fransk Guyana. Det finnes ca 800.000 indianere fordelt på over 350 urfolksgrupper. Regnskogen har utviklet seg de siste 15 millioner år – mens vegetasjonen i Norge har vokst frem siden siste istid, en periode på omtrent 10.000 år. Regnskogen er verdens mest frodige og artsrike vegetasjonstype. Bare i den brasilske delen av Amazonas finnes en sjettedel av klodens plante- og dyreliv. Presset for å utnytte naturressursene er hoveddrivkraften bak ødeleggelsen av regnskogen – et av vår tids største miljøproblemer. Årlig ødelegges 40-50.000 kvadratkilometer regnskog i Amazonas. Den økende energietterspørselen og de høye prisene globalt til at stadig større områder av Amazonas åpnes opp for utvinning av olje og gass.

 

<bilde>

Her er et yaimo (huset der yanomamiene bor).

 

Yanomamiene

Yanomamiene bor i flere hundre landsbyer. De ligger spredt rundt omkring i regnskogen. I hver landsby bor det fra 40 til 150 personer. Yanomamiene er en folkegruppe som lever i Sør-Amerika. Ordet ”Yanomami” betyr ”menneske”. Yanomamifolket har holdt til i regnskogen i mange tusen år. Yanomamifolket bor langt inne i regnskogen. De kaller skogen for urihi betyr ganske enkelt ”regnskog”. Alt de trenger kommer fra regnskogen. Alle i landsbyen har sine spesielle oppgaver. Noen bygger og reparerer hus eller går på jakt. Andre dyrker frukt og grønsaker. I dag foregår det en viss handel mellom yanomiene og folk fra andre kulturer. På denne måten får landsbyens innbyggere innbyggere tilgang til moderne varer, for eksempel armbåndsur og kokekar av metall. Yanomamifolket har levd i regnskogen i mange tusen år. De har lært hvordan de skal bruke skogens ressurser uten å skade naturen. Men i dag blir skogens ødelagt. Dette skader planter og dyr som yanomamiene er avhengige av.

 

Yanomamienes språk

Yanomamiene snakker flere forskjellige språk. Det avhenger av hvor i område de bor. Språket er ganske like, så folk kan forstå hverandre selv om det er noen forskjeller. Her er noen ord og uttrykk som du kan prøve deg på!!!!!

 

Ja

Awe

( Ao-eh )

 

Nei

Ma

( Mah )

 

Papegøye

Ara

( Ah-rah )

 

Beltedyr

Waka

( Wah-kah )

 

Brøleape

Oshe

( Osh-he )

 

Yanomamiene er i fare

Noe produkter fra regnskogen er svært verdifulle. I 1980-årene ble det oppdaget gull i yanomamienes landområde. Mange tusen gullgravere reiser inn i jungelen i Amazonas for å grave etter gullet og selge det. Gruvearbeiderne drepte mange dyr. De forgiftet elva med farlige kjemikalier. De bygget veier og ødela store områder av skogen. Mange yanomamier ble skutt og drept, og flere tusen døde av sykdommer, som influensa og medisiner. Det var gullgraverne som smittet yanomamiene med disse sykdommene.

 

Feiring og begravelser

 

Feiring

Noen ganger inviterer yanomamiene folk fra andre landsbyer til en spesiell fest. Området i midten av yanoen blir ryddet og gjort klar til sang og dans. Kvinnene tilbeder spesiell mat. De koker små bananer og steiker kjøtt.

 

<bilde>

Her er noen yanomamier som danser.

 

Begravelser

Når noen dør, holdes det en seremoni som kalles yaimo. Denne seremonien varer i mange dager. Det hele starter med sang og dans. Alle har med riklig med både mat og drikke. En viktig del av denne markingen er å handle varer med folk fra andre landsbyer. Etter gammel tradisjon bruker ikke yanomamiene penger. De bytter heller varer med hverandre. Ei øks og noen fiskekroker kan eks bytte mot en ny pil og bue.

 

Når en yanomami dør, blir kroppen til den avdøde brent på et bål. Asken samles sammen og legges i en beholder, gjerne et uthulte gresskar. Under samlingen etterpå, yaimoen, vil sjamanen blande aske med banansaft. Familien til den avdøde drikker denne blandingen. Yanomamiene tror at ånden til den døde personen da vil fortsette å leve i familien.

 

Kildehenvisning:

- http://no.wikipedia.org/wiki/Amazonas#

- http://no.wikipedia.org/wiki/Regnskog

- Slik lever de i regnskogen i Amazonas (bok)

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil