Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Dukkehjemmet før og nå

Dukkehjemmet før og nå

En inntrengende analyse av kjønnsrollene og familiestruktuen i Ibsens "Et dukkehjem" fra 1879 og Faldbakkens "Kaldt produkt" fra 2006.

Sjanger
Særemne
Språkform
Bokmål
Lastet opp
28.04.2011

Innhold

Forord, problemstilling

Handlingsreferat: Et dukkehjem

Handlingsreferat: Kaldt produkt

Skildring av hovedpersonene

Forholdene nå og i Kaldt produkt

Grunner til endringer i familiestrukturen

Konklusjon

Kildeliste

 

Forord

Jeg har valgt å lese skuespillene Et dukkehjem av Henrik Ibsen, og den omskrevne ”moderne” versjonen -  Kaldt produkt av Matias Faldbakken. Et gjennomgående tema i verkene er det radikale frihetssynet som baserer seg på individuell utfoldelse, og begrepet ”frihet uten ansvar” kommer sterkt til uttrykk i begge skuespillene. Disse to verkene ble skrevet i veldig forskjellige tidsaldre, og det er 127 år med samfunnssosiale endringer som skiller dem. Ved å sammenligne to skuespill med såpass lik oppbygning, anvisninger, karakterer og handlingsramme, håper jeg å kunne se hvordan de sosiale endringene, både innad og utad av hjemmet, blir reflektert i hovedpersonene og deres handlingsmønster.

 

Problemstilling

Hvordan blir det endrede kjønnsrollemønstret og familiestruktuen fremstilt ved sammenligning av Henrik Ibsens Et dukkehjem fra 1879 og Matias Faldbakkens Kaldt Produkt fra 2006?

 

”For mig er frihet den højeste og første livsbetingelse”

- Henrik Ibsen

 

<bilde>

 

I Henrik Ibsens 3-akters skuespill ”Et Dukkehjem” møter vi Nora og Torvald, Noras Arbeidsledige vennine, Kristine Linde, Torvalds beste venn, dr. Rank og Torvalds medarbeider som han vil bli kvitt. Advokat Torvald Helmer bor i boligen sin med sin hustru Nora Helmer. Det lykkelige ekteparet har vært gift i åtte år og har tre barn sammen. Torvald har nylig blitt direktør i Aksjebanken og familien skal feire den første julen hvor de ikke trenger å spare. Torvald har tidligere slitt med overanstrengelse og ble dødelig syk som følge av den. Det eneste som legene sa til Nora at kunne redde ektemannens liv, var en tur til Syden, men de hadde familien slettes ikke råd til da. Nora måtte derfor skaffe pengene ved å forfalske et gjeldsbrev og ta opp et lån i farens navn, noe som var strengt forbudt. Dekkhistorien, den Torvald og omverdenen kjente til, gikk ut på at Nora fikk pengene fra faren sin til å betale for oppholdet i Spania. Det var en fasade Nora hadde holdt oppe i lang tid, men som nå stod truet av spøkelser fra fra fortiden.

 

I Aksjebanken jobbet Torvald sammen med sakfører Krogstad, en bekjent fra barndommen. Plottet begynner å tykne når Krogstad mistenker at Torvald vil ta fra ham den viktige jobben hans og heller ansette Noras arbeidsledige vennine Kristine Linde. Det var nemlig hos Krogstad at Nora hadde tatt opp lånet, og han hadde nå funnet ut at hun hadde forfalsket sin fars håndskrift. Krogstad utpresser Nora for å få henne til å bruke sin innflytelse til å sikre jobben hans. Nora vet hvor farlig avsløringen kan være for Torvalds ære, så hun gjør alt i sin makt for å hindre at Torvald får lest det avslørende brevet som Krogstad hadde sendt ham. Det til ingen nytte: Torvald får vite sannheten. Han lar sinnet gå utover henne og fordømmer hennes handlinger, til tross for hvor godmente de var. Kort tid etter mottar Torvald gjeldsbrevet - det eneste beviset, av Krogstad, som nå har som har funnet gleden med Kristine Linde.

 

Etter å ha sett reaksjonen til Torvald, uansett hvor beklagende han var etterpå, fikk Nora åpenbaringen om at hun trengte frihet til å kunne følge forpliktelsene mot seg selv. Hennes mann og hennes barn var en hindring for hennes egen frihet. Hun forlater mannen som har båret henne i sine hender som en dukke gjennom ekteskapet, men som allikevel har forblitt en fremmed.  

<bilde>

I Matias Faldbakkens 3-akters skuespill ”Kaldt produkt” møter vi Nora og Torvald, Noras arbeidsledige venninne, Kristine Linde, Torvalds beste venn, dr. Rank og Torvalds medarbeider som han vil bli kvitt. Virker det kjent? Vel, jurist Nora Helmer bor i boligen sin med sin samboer Torvald Johansen. Dette lykkelige kjæresteparet har vært samboere i åtte år og venter sitt første barn sammen. Torvald er en avdanket snowboardkjører som har levd et liv i glam med jenter, alkohol og kokain. Hans tidligere innblanding i lyssky miljøer, kombinert med dårlige avgjørelser gjorde han sykelig spillavhengig, og han pådro seg en en gjeld av uante proporsjoner.

 

Da oppgjørets time kom, var det Nora som tok ansvar for Torvalds feilgrep. Hun ofret kroppen sin og ble med til Syden som pokerhaien ”Frode med gullkjedet” sitt private sexleketøy. Dekkhistorien, den Torvald og omverdenen kjente til, gikk ut på at Nora fikk pengene fra faren sin til å betale pokerhaiene og at oppholdet i Syden egentlig bare var et avkoblingsopphold på hytta. Det var en fasade Nora hadde holdt oppe i lang tid, men som nå stod truet av spøkelser fra fra fortiden. Mens Nora selv visste bedre, trodde Torvald at det var han som på mirakuløst vis hadde gjort samboeren gravid, til tross for at han er steril.

 

Torvald jobber som redaktør i et lite snowboardmagasin kalt NOBORED, sammen med Frode Quale, en kjenning fra barndommen. Quale har snoket i legejournalen til Torvald og kjenner til hans manglende evne til å unnfange. Plottet begynner å tykne når Quale mistenker at Torvald vil ta fra ham den viktige jobben hans og heller ansette Noras arbeidsledige vennine Kristine Linde. Quale truer med å fortelle verden om Noras lille ”kjærlighetstur” til Spania hvis hun ikke bruker sin innflytelse til å sikre jobben hans. Nora vet hvor farlig avsløringen kan være for Torvalds ære, så hun gjør alt i sin makt for å hindre at Torvald får lest den avslørende SMSen som Quale hadde sendt ham.

 

Oppi det hele kommer også tiden Nora skulle føde sitt barn. Når de kommer hjem igjen fra sykehuset med sitt nyfødte barn skjer den endelige avsløringen som Nora hadde fryktet: Torvald får vite sannheten. Torvald lar sinnet gå utover henne, og fordømmer hennes handlinger. Kort tid etter finner Torvald ut at Quale, som har funnet gleden med Kristine Linde, selv er steril og ikke er faren til barnet. Etter å ha sett reaksjonen til Torvald, uansett hvor beklagende han var etterpå, forstod Nora at hun måtte ha frihet til å kunne følge forpliktelsene mot seg selv. Hun ser først nå at produktet hun har laget, babyen, vil kun være en hindring. Mens Torvald er ute av huset får hun hjelp av Torvalds barndomsvenn, den depressive Dr. Rank til å ta livet av den nyfødte babyjenta ved en såkalt post-natal abort, abort etter fødselen.

 

Personene - hvordan har de endret seg?

 

Nora

<bilde>
I Et dukkehjem er Nora representant for den liberalistiske tankegangen. Hun er den den tilsynelatende lykkelige hustruen som blir nødt til å gjøre et livsendrende valg for å vinne sin personlige og moralske frihet. Nora lever i sin egen drømmeverden, og forstår ikke hvordan samfunnet egentlig fungerer. Derfor stiller Hun seg uforstående til at samfunnet kan dømme en kvinne som gjorde det hun gjorde for å redde sin manns liv og beskyttene sin døende far. Nora fremstår som et frittenkende kvinnelig forbilde i en tid der samfunnet ikke unnet kvinner fri vilje og selvstendighet. Når det kommer til rollen i huset er hun den stereotypiske husmoren. Hun har ansvar for barna og huset, samtidig som hun gjør småarbeid på si for å betale avdragene til banken.  

 

I Kaldt produkt er Nora den uinteresserte og apatiske høygravide karrierekvinnen som småspiser sjokolade. Hun søker frihet i livet sitt, og frihet fra samboeren Torvald som er den lykkelige far til barnet. Nora har ingen holdepunkter for hva som er rett og galt, og uten en utviklet moral, skjønner hun ikke at det er galt å drepe barnet hun nettopp har født. Bare ved å kvitte seg med barnet kan hun velge sin egen frihet, og finne sin egen moral. Rollen hennes i hjemmet er hovedsakelig som økonomisk forsørger, siden Torvald ikke tjener mye penger på snowboardbladet sitt. Men som vi skal se når hun føder sitt barn, er hun totalt strippet for omsorgsfølelese og ansvar for barnet. Hun krever sin rett til frihet, på bekostning av moral og ansvar. Hun gjør noe så forkastelig som en post-natal abort, fordi hun først etter fødselen ser konsekvensene av produktet hun har laget.  

 

Torvald

I Et dukkehjem representerer Torvald den konservative borgermoralen i samfunnet. Han er hele tiden opptatt med sitt eget liv og store ego og tar aldri hensyn til Noras tanker og følelser. Som de fleste menn på den tiden, antok han at alt Nora trengte var beskyttelse og underholdning. På samme måte som et lite barn, måtte hun bli vernet og lært å oppføre seg riktig. Han behandler henne som et barn, og som fedre flest, liker han å vise henne frem for sine bekjente. Når det kommer til rollen hans i huset er den stereotypiske mannen i huset. Han er den eneste i familien med utdanning, og er økonomisk eneforsørger. Som de fleste på den tiden, legger han ansvaret for hus og barn i hendene til kona.

 

I Kaldt produkt har kan man kanskje si at Torvald har blitt ”redusert” til en slappfisk av en kar, uten utdanning og fremtidsutsikter.  På en annen side, mens Torvald Helmer ikke viser åpenlyst affeksjon for sine tre barn, er Torvald Johansen den kjærlige faren for det nyfødte barnet som han tror er hans. Av de to samboerne er det bare han som føler omsorg og har kjærlighetfor barnet, og hadde hatt fått sjansen, tror jeg han hadde vist seg å være en god far for jenta.

 

<bilde>
   

Anthony Hopkins som Torvald 

A Doll’s House – 1973

 

<bilde>

Gard Eidsvold som Torvald

Kaldt produkt – 2007  

 

Forholdene i dag, og i Kaldt produkt – stemmer det overens?

Kjønnsroller blir definert som ulike forventninger knyttet til kjønn5. Selv om det finnes biologiske forskjeller mellom jenter og gutter, er forventningene i første rekke sosialt bestemt. Vi blir oppdratt forskjellig. Allerede når vi blir født blir fargen på pleddet vi blir tullet inn med den første smakebiten på forskjellsbehandlingen vi skal leve med resten av livet. Gjennom sosialiseringen blir vi stimulert til å leve opp til disse forventningene knyttet til kjønnet vårt. Blir du født med en penis er det forutbestemt at du skal leke med biler og verktøy, den stimulansen sørger foreldrene for. Kjønnsrollene endrer seg over tid.  I dag ser vi en større grad av likestilling enn vi har gjort tidligere, og trekkene kommer tydelig frem i hjemmet. Flere menn deltar i større grad i omsorgsoppgaver for barna i husholdningen. Mens flere kvinner tar utdanning og blir yrkesaktive, gjør de fremdeles også det meste av husarbeidet.

 

En familie blir definert som en avgrenset gruppe mennesker som inngår i sosiale og følelsesmessige relasjoner, og som ofte bor i samme hushold5. Etter den definisjonen er familiestrukturen i Kaldt produkt like mye kjernefamilie som noe. Selv om mye har endret seg, er det fortsatt kjernefamilien med mor, far og barn som er normen. Familiestrukturen i Kaldt produkt har tatt en vinkling som har blitt mer og mer vanlig i de senere årene. Barnet blir født innenfor et samboerskap med ugifte foreldre. Samboerskap har blitt vanlig i vårt samfunn, spesielt for unge mennesker, mens det var omtrent utenkelig på slutten av 1800-tallet.  Noen ser på det som en ”prøvefase” før ekteskap, andre ser på det som et varig alternativ til ekteskap. Hvordan Nora og Torvald i Kaldt produkt stiller seg til den problemstillingen kommer ikke frem i teksten. Med hensyn til at ordet ”ekteskap” ikke nevnes én gang i dialogene til Torvald og Nora, kan det godt tenkes at de ser på samboerskapet sitt som et varig, mindre forpliktende alternativ til ekteskap. Jentebabyen til Nora og Torvald blir født utenfor ekteskap og med samboende foreldre, sammen med omtrent 50 % av alle nyfødte i landet (pr. 2006)5.

 

Endringene i familiestrukturen – hvilke grunner skyldes det?

Husmorfamilien beskriver den arbeidsdelingen i hjemmet hvor hustruen ble forsørget av mannen, mot at hun hadde ansvaret for barnas og ektemannens helse og trivsel i et rent og sunt hjem. Denne familietypen kan kalles husmorfamilie ettersom husmoren stod i sentrum for hjem og familie.3 Dette formen var svært vanlig i byene på slutten av 1800-tallet, og det kommer tydelig frem i Et dukkehjem, der Noras oppgaver er å holde hus, mann og barn. Etter å ha vært en dominerende familieform i lang tid, ble husmorfamilien gradvis svekket etter familiens gullader. Fra 1970 og utover ble det monogame ekteskapet svekket, og stod ikke lenger like sterkt lenger som grunnlag for familieetablering. Det kommer tydelig frem i Kaldt produkt, der Nora og Torvald bor sammen og venter sitt første barn, men er ugifte. Grunnen til denne endringen i familiestrukturen skyldes to store endringer i kjønnsrollene:

- Karrierekvinnen. Fra 1970 vokste det frem en generasjon kvinner som valgte utdanning og yrkeskarriere. Utover 70-årene tok kvinner lønnsarbeid ute, og både mor og far ble yrkesaktive. Nora Helmer i Kaldt produkt er ikke bare yrkesaktiv, men hun er familiens viktigste inntektskilde. Siden kvinnen fikk en sterk tilknytning til arbeidsmarkdet, og samtidig løsere tilknytning til hjemmet, krevde det at at ansvaret og omsorgen for barna måtte deles. En annen konsekvens vi ser antydning til i teksten, er at kvinnene fikk barn senere, gjerne etter utanningen, og at de derfor ventet lengre med å gifte seg, hvis de i det hele tatt gjorde det.

- Omsorgsmannen. Sidene kvinnene begynte å tre ut i arbeidslivet, måtte mennene tre opp til rollen og ta sin del av ansvaret for barna. I 1870-årene var det utenkelig å se en mann som dyttet rundt på barna i en barnevogn, mens det i 2006 har blitt så vanlig at vi ikke engang tenker over det. I Kaldt produkt ser man hvordan Torvald har blitt et resultat av denne utviklingen

 

Konklusjon

Konseptet bak disse skuespillene er at folk som ikke snakker med hverandre utvikler heller ingen moral. Det er moralen som svikter hos personene i disse stykkene. I Kaldt produkt følger Matias Faldbakken oppbygningen, anvisningene, karakterne og handlingsrammen til Ibsen, men ellers er det fri fantasi. Hos Matias Faldbakken er det ikke mannen i familien som skal bedømme kvinnens moral, men kvinnen i familien som krever sin rett til frihet i livet. Og det På bekostning av moral og ansvar. Et Dukkehjem viser hvordan pliktfullheten til stereohusmoren, utgir seg for å ikke bare være kultur, men natur, og hindrer sådan fremgang.6 Natur kommer fra latin, og betyr  ”fødsel”. Ordet ble opprinnelig brukt om egenskapene som var medfødt i en person. Kultur, er ikke noe vi er født med, men heller noe vi lærer. Kultur kan brukes holdninger, verdier og normer som er rådende i et samfunn eller en person. Så lenge man var jente, var man født inn i rollen som husmor før eller siden, og det var ikke noe samfunnet tillot av man kunne gjøre noe med.

 

Jeg tror at Matias Faldbakken skrev stykket, med den slutten det hadde, for å matche og parodiere den provokasjonen som Ibsen vekket med sitt stykke. Da Ibsen skrev Et dukkehjem, var det på den tiden utenkelig at en kvinne kunne forlate mann og barn på den måten, for å sette sin egen lykke først. Hadde vi lest Kaldt produkt i dag, men med en ending hvor Nora bare forlater Torvald og det nyfødte barnet, hadde vi knapt hevet øyenbrynet over det. Kvinner har nå flere rettigheter og større muligheter til å følge egen lykke, noe som har resultert i at en slik handling har blitt mer sosialt akseptert. Faldbakken måtte da skrive noe mer radikalt, og belyste da en kvinnes rett til å bestemme over sin egen kropp -  selv etter at barnet er født.

 

Ikke akkuratt til den store overraskelse, kan vi konkludere med at store sosiale endringer har skjedd i løpet av de 127 siste årene. Allikevel, I Kaldt produkt har kjønnsrollene blitt snudd så langt på hodet at de nesten ikke er gjeldende lenger i dagens samfunn. Selv om selv om kvinnene har hatt sitt inntog i arbeidslivet, har de fortsatt en løsere tilknytning til arbeidsmarkedet enn menn. Og menn flest, kan vel neppe kjenne seg igjennom i Torvald Johansen, en avdanket snowboardkjører som har levd et liv i glam med jenter, alkohol og kokain. På samme måte er det vel ingen kvinner som er like apatiske og har samme manglende ansvarsfølelese som Nora har for barnet sitt.

 

Tidligere i denne oppgaven nevnte jeg begrepet ”frihet uten ansvar” som kommer frem i avgjørelsene som Nora tar i 1879, på lik linje som i 2006. Men kan man ikke samtidig påstå at frihet og ansvar er to sider av samme mynt, og at de to forutsetter hverandre? Friheten blir nemlig større etter hvert som vi blir mer trygge på å ta egne valg som er gode både for oss og for omgivelsene. Ansvarlighet utvikles når man kan fatte egne valg, og selv må ta konsekvensene av dem. Slik trekker ansvarligheten og friheten hverandre framover. Kanskje det ikke finns noe som heter ”frihet uten ansvar” allikevel?

 

 

Kildeliste

Internett

1 http://www.nrk.no/kultur-og-underholdning/1.4066257

2 http://oslopuls.aftenposten.no/?service=redirect&sourceid=2107609

3http://www.hist.uib.no/hovudfag/siri/innledning/innledning.htm

4http://foreldreweb.no/2010/05/frihet-under-ansvar/

http://egoist.info/frihetens_etikk.html

http://nationaltheateret.no/Nationaltheateret/Om_oss/Webarkiv/2007/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=2237

http://www.dagsavisen.no/kultur/boker/article274533.ece

http://www.hist.uib.no/hovudfag/siri/Kap1/husmorfamilien.htm

 

Bildelenker

http://www.bisondesign.no/v3/images/stories/Bokomslag/kaldt_produkt.jpg

http://img.filmfront.no/pictures/release/large/20060827234644et_dukkehjem.jpg

http://media.collegepublisher.com/media/paper1348/stills/va1g87qk.jpg

 http://gfx.nrk.no/jvW3DFsBUJttrRtw_zeHxw3ZtoRef2r303EyATD-KrTA.jpg

http://www.ibsen.net/image/112119/1/112119_1.jpg

 

Tekster

5Lærebok: Standpunkt - samfunnsfag for Vg1 fellesfag.

Forfatter: Martin Westersjø. Utgitt i 2006. Forlag: Damm.

 

Ibsens beste.

Forfatter: Henrik Ibsen. Utgitt i 2006. Forlag: Gyldendal.

 

Kaldt produkt.

Forfatter: Matias Faldbakken. Utgitt i 2006. Forlag: Kagge.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil