Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (752) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1333) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8209) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1149) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Nasjonalsosialisme

Nasjonalsosialisme

En artikkel om nasjonalsosialismen.

Karakter: 5+ (9. klasse)

Sjanger
Artikkel
Språkform
Bokmål
Lastet opp
06.04.2011


I denne artikkelen vil jeg redegjøre for hva Nasjonalsosialisme er, hva den sto for, hvilke virkninger denne ideologien fikk for Tyskland og resten av verden og hva som gjorde at nasjonalsosialismen vokste så fort som den gjorde.

 

Nasjonalsosialisme eller nazisme er en politisk ideologi(politiske eller filosofiske teorier om hvordan samfunnet bør styres) som ble til i Tyskland like etter første verdenskrig.

 

På samme tid ble fascismen til i Italia og ideologiene har mange fellestrekk. Nazismen ble skapt og gjort kjent av Adolf Hitler som senere ble Tysklands fører og rikskansler. Nazismen som ideologi er i dag forbudt i Tyskland, men det finnes fremdeles tilhengere, disse kalles nynazister.

 

Nasjonalsosialismen bygger på elementer fra to ideologier som var populære på 1930-tallet, nasjonalisme og sosialisme. Man ønsket å bygge en sterk militærstat, men samtidig en stat som var sterk økonomisk.

 


På denne måten kunne staten beskytte og tjene interessene til innbyggerne som skulle være av ren såkalt arisk rase.

 

I følge nasjonalsosialistene var dette mennesker av europeisk opphav og som var født med høyere intelligens og lederskap, de hadde altså bedre gener enn andre såkalt urene raser. Denne rasen ble som sagt kalt den ariske rasen og skulle bli ledet under styret av én suveren leder, Der Führer eller «Føreren» på norsk.

 

De ville også fjerne skadelige elementer som kunne komme i veien for å bygge opp riket, med dette mente de mennesker med mentale sykdommer og mennesker med raser som ikke tilfredsstilte kravene til den rene rasen, hovedsaklig jødene.

 

Hitlers teori om rase sa også at den ariske rase er en herrerase og at den sto over alle andre raser. Den ariske rasen ville skape nasjoner der mennesker vokste opp med «naturlig god helse og karaktertrekk av aggressivitet, intelligens og mot». Andre svake nasjoner besto av urene blandingsraser og var derfor svake, mente Hitler.

 

Parasittiske undermennesker var de verste av alle og besto hovedsaklig av jøder, men også sigøynere, homoseksuelle og funksjonshemmede mente han.

 

Hitler baserte ifølge seg selv sine politiske teorier på studier av politikken til Østerike-Ungarn og trodde at staten var blitt svekket fordi demokratiet la makten i hendene på minoriteter som ikke var av arisk rase.

Mange tyskere mente at jøder var skylden til landets nederlag og at jøder på ulike måter hadde sabotert mulighetene for en tysk seier.

 

Der Führer

Den mest kjente nasjonalsosialisten Adolf Hitler styrte Tyskland på grunnlag av disse idéene og styret varte i 12 år, fra 30.januar 1933 til han tok selvmord 30. april 1945. Hitler ledet Tyskland inn i den andre verdenskrig og under hans styre ble nasjonalsosialismen og rasisme forent for å oppnå Hitlers mål.

 

Da krigen sluttet ble en rekke nasjonasosialister dømt for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.

 

Virkninger av Nasjonalsosialismen

Nasjonalsosialismen fikk skyld i mye rasistisk hat og undetrykkelse av minoriteter og folk av uren rase, dette skjedde med bruk av statens midler. I motsetning til facismen var nasjonalsosialismen sterkt rasistisk. Over 11 millioner mennesker ble drept fordi de ikke fylte kravene til den ariske rasen, av disse var 6 millioner jøder.

 

Hitler mente at det var nødvendig å rendyrke den ariske rasen gjennom såkalt rasehygiene og derfor ble mange funksjonshemmede drept og mennesker med mentale sykdommer eller andre sykdommer i slekten sterilisert.

 

Nasjonalsosialismens Fremvekst

Fra 1920-tallet fikk nasjonalsosialismen en hurtig vekst i Tyskland, men også i land som Sverige, Storbritannia, Italia, Spania og USA.

 

Her er noen av grunnene:

Det ble økonomisk kaos i Europa etter første verdenskrig som følge av store millitære utgifter. Det var også mangel på politisk styre i mange europeiske land som for eksempel Tyskland. Tyskerne mente at det fantes for mange jøder i den tyske overklassen og dette synes man var urimelig på grunn av påstander om at jødene hadde sabotert mulighetene for en tysk seier i første verdenskrig.

 

Det var også stort jødehat fordi jødene var et suksessfullt folk og styrte mange av de tyske bankene. Tyskerne tok stor avstand fra kommunismen fordi man hadde oppfattelsen av at jødene sto bak sosialismen og kommunismen og at ideologiene ble styrt av jøder.

 

I tillegg tok Nasjonalsosialismen tak i arbeiderklassens problemer og framsto som arbeidernes parti. Tyskland fikk på seg en stor ydmykelse fra Versailles-traktaten hvor det blant annet sto at landet måtte betale for de millitære tapene til motstanderne, gi fra seg store landområder og kutte ned hæren til bare noen få tusen soldater. Tyskerne ville ha hevn og mente at kampen var langt fra over.

 

 

Oppsummering

For å summere opp, her er noen av hovedelementene den nasjonalsosialistiske ideoligien baserte seg på:

- Sterk millitærstat, men samtidig en stat som var sterk økonomisk

- Høyt skattetrykk

- Liten grad av personlig frihet

- Den «ariske» rasen; hvite, germanske eller nordeuropeiske raser

- Rasisme mot blandingsraser og mot parasittiske «undermennesker»

- Antikommunisme

- Ingen demokrati, noe som resulterte i at det ikke ble noen politiske partier, fagforeninger eller fri presse

- Førerprinsippet, der lederen skulle styre folket

- Fellestrekk til Facismen, sosialismen, rasisme og religion

 

 

Kilder:

- http://no.wikipedia.org/wiki/Nasjonalsosialisme

- http://snl.no/nasjonalsosialisme

- http://no.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler

- http://no.wikipedia.org/wiki/NSDAP

- http://no.wikipedia.org/wiki/Ariere

- http://no.wikipedia.org/wiki/Rasehygiene

- http://nn.wikipedia.org/wiki/Nazisme

 

Kildene er sjekket opp mot Det Store Norske Leksikon(SNL)


Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil