Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Afrikas utfordringer

Afrikas utfordringer

Samfunnsforedrag om Afrika.

Sjanger
Annet
Språkform
Bokmål
Lastet opp
04.03.2011

Innledning

Afrika er verdens nest største kontinent og dekker 30,3 millioner kvadratmeter. Klimat er tropisk langs ekvator og sub-tropisk helt i nord og sør. Temperaturen er derfor generelt høy men nedbørsmengdene kan variere stort fra fra regnskog til ørkenområder, fra kyst til innland og fra nord til sør. Afrikas samlede beflokning ble i 2005 estimert til å være minst 900 millioner, altså 14% av hele verdens befolkning.

 

Vill i løpet av foredraget ha en samfunns messig tilnærming, og vill ta utgangspunkt i Kongo og Sør Afrika som to land med mange av de generelle probleme Afrika måtte ha.

 

Kulturelt og til dels klimatisk kan Afrika deles i to, I det tørre nord finner vi landene Vest-Sahara, Marokko, Algerie, Tunisia, Libya og Egypt, land som både er klimatisk og kulturelt beslektet med Midt-østen. I mitt foredrag vil jeg sette hovedfokus på Afrika sør for Sahara. Også kalt "det egentlige Afrika"

 

Afrika er et land rikt på ressurser men til tross for dette er, ifølge CIA 28 av verdens 31 fattigste land alle afrikanske. Hvorfor er det slik? Korrupsjon, krig og dårlige ledere vill de fleste si. Ja men hvorfor? hvorfor krig, sult, korrupsjon og elendighet? La oss håpe jeg kan gjøre dere litt klokere i løpet av foredraget mitt.

 

Sykdom

Afrika har generelt mange dødsfall som følge av sykdom på grunn av stort fattigdom og mangel på rent vann og dårlige sanitære forhold. Malaria og underærnering dreper mange mennesker hver dag, men den verste trusselen mot Afrikas befolkning idag er HIV/AIDS epedemien. Siden 1985 anslås det at rund 20 millioner mennesker har blit drept av Aids. 15 millioner barn har mistet minst en av foreldrene sin og flere millioner av disse antas å være foreldreløse. Mange forskere og analytikere mener at Hiv/Aids har vert og er et større problem en kolonialiseringen av Afrika. Noe jeg vill anbefale dere og ha i bakhodet gjennom resten av foredraget.

 

Kongo

Kongo eller "den demokratiske republikken Kongo" er et land plassert sentralt i Afrika langs ekvator. Landet har store naturressurser, både olje og diamanter, kobber, kaffe og gummi i tillegg till store mengder fisk langs den lille kysten landet har. Man skulle tro at alt lå til rette for at Kongo skulle bli et rikt land, men frem til nå har naturressursene  til Kongo heller virket som en forbannelse enn en velsignelse. Og det har i praksis ikke eksistert en velfungerende stat med folkets interresser som primærmål.

 

Landet er i dag herjet av krig og elendighet. Ifølge FN bruker militære styrker (inkludert den statlige hæren) i Kongo voldtekt og angrep mot kvinner og barn som militær taktikk. Blant annet er Sør-Kivu Provinsen verdens farligste sted for kvinner. I 2005 ble så mye som 45 000 kvinner voldtatt der.

 

 For at man skal kunne forstå og forebygge dagens problemer må man se til bake på Kongos historie.

 

Fra 1884-1908 fungerte Kongo som Kong Leopold av Belgia sin private koloni. Landet ble utnyttet for sine naturressurser på det groveste. Kongen allierte seg med lokale Afrikanske krigsherrer og innførte et styre som vakte oppsikt i store deler av verden. For eksempel ble alle innbyggerne i Kongo pålagt å levere en viss mengde naturgummi til kongens skatteinkrevere hvert år. Kongens innkrevere hadde ordre om å levere en viss mengde høyre hender hvis ikke innbyggerne kunne levere. Etterhvert, som det begynte å skorte på gummi , ble overgrepene mot kongoleserne bare større og større. Ifølge aftenbladet ble det toppen drept 10 millioner mennesker under den belgiske kongens styre, noe som tilsvarer en tredjedel av datidens befolkning. 1908 ble den Belgiske staten, etter internasjonalt press tvunget til å ta makten fra Kongen.

 

I 1960 oppnådde Belgisk Kongo uavhenighet og de europeerne som fremdeles var i landet ble jaget ut.. Da hadde bare 30 av landets 14 millioner innbyggere en universitetsgrad, og bare 9 hadde noen gang hatt et offentlig embete. Landet fikk allikevell sin første president, den karismatiske Patrice Lumuba med bare 4 års skolegang.  Etter bare to uker eksploderte landet under ham. Det brøt ut voldsomme opptøyer og hæren begikk mytteri. Provinsene lå snart i krig med hverandre, og FN måtte sende 20 000 fredsbevarnde styrker. I 1961 ble presidenten likvidert.

 

I 1965 tok generalen Joseph-Desire Mobutu makten gjennom et militærkupp, og landet ble omdøpt fra Kongo til Zaire. Makten gjorde snart Mobutu korrupt og han drev landet til konkursens rand. I løpet av en 30 års periode etter han fikk makten klarte han å stue vekk over fem milliarder dollar på en sveitsisk konto. Mange av pengene kom blant annet fra naive vestlige giver land. Penger sårt trengt til Kongo's økonomi. Blant annet ble ordet Zaire i vesten et synonym med ordet korrupsjon.

 

I 1997 ble Kongo igjen kuppet, denne gangen av Laurent-Desire Kabila og hans hær av barnesoldater. I 1998 brøt det ut krig mellom Kongo og Rwanda og minst åtte afrikanske land og 25 militser ble dratt inn i kamphandlingene. I løpet av fem år døde ca 5.5 millioner mennesker i konflikten. Som også kalles Afrikas svar på andre verdenskrig. Krigen ble offisielt avsluttet i 2003. Man antar at alle deltagernes intensjoner (utenom Kongo) var å sikre seg det verdifulle naturressursene landene innehar.  Trolig var det også derfor krigen varte så lenge.

 

Da Kongo fikk sin uavhengighet var landet kontinentets nest mest industrialiserte. I dag er kongo tross sine rike naturresurser, verdens nest fattigste land, med stadige konflikter mellom militser og statlige styrker.

 

Sør-Afrika

Sør Afrika er blant de Afrikanske landene som har klart seg forholdsvis bra. Selv om vi ikke skall glemme at Sør-Afrika fortsatt er preget av store forskjeller mellom den svarte og hvite befolkningen er Sør Afrika et av de landene i Afrika som har klart seg best. Sør Afrika har i motsetning til Kongo en forholdsvis god infrastruktur, høyt utdannet befolkning, gode lovverk og et demokrati med ytringsfrihet og åpne valg. I dag går Sør Afrika sammen med land som Namibia foran som forbilder for flere land i det sørlige Afrika.

 

Grunnen til at Sør Afrika har et forholdsvis godt utviklet samfunn forklares ofte med at overgangen fra koloni til et selvstendig land foregikk uten at den hvite minoritetsbefolkningen forlot landet. Apartheidregimet stod for en brutal undertrykkelse av den svarte befolkningen, men landet lyktes allikevel med en relativt fredelig overgang til demokrati og like rettigheter for alle.

 

Det at den hvite befolkningen ble værende gjorde at en fikk et mer stabilt styre, med innbyggere som kunne administrere staten. Etter at apartheid forsvant hadde fremdeles den hvite delen av befolkningen mange flere embeter og ellers viktige posisjoner i staten som den svarte delen stort ikke hadde mulighet til å ta del i pga manglende utdannelse/kompetanse. Men situasjonen blir stadig bedre, ettersom flere og flere Sør afrikanere kommer seg ut av de såkalte "township'ene" og begynner på skolen.

 

Konflikter mellom befolkningsgrupper

Det er ikke bare makt og pengebegjær som har brakt Afrika ut i sitt uføre. En av grunnene til at mange av Afrikas land ikke har klart å samle seg nasjonalt sett er alle de forskjellige befolknings gruppene. I dag er det fortsatt militser som kjemper for egne territorier til deres folkegruppe. Da Afrika ble delt in i nasjoner av Europerne var det uten tanke på innbyggerne. Og da kolonimaktene trakk seg ut måtte alle folkegruppene i landet bli enige om et styresett. Dette førte/fører til flere opprør og kamphandlinger mellom forskjellige folkegrupper.

 

Ta for eksempel konfliktene i Rwanda og Burgundi, begge landene er dominert av 2 folkeslag. Hutsiene og Tutsiene (Tegn på tavla!!). Tradisjonelt sett har ikke disse folkegruppene hatt noe godt forhold til hverandre. Og da koloniherrene trakk seg ut av landet i 1962 etterlot de et makt vakum som måtte fylles. Hverken hutsiene eller tutsiene kunne finne seg i å ha et overhode i den andre folkegruppen, og dermed oppstod det konflikter.

 

Begge landene har opplevd flere etniske-styrte voldshandlinger med mål om å utrydde den andre folkegruppen. Det siste og mest omtalte av disse er folkemordet i Rwanda i 1994. Man antar at i underkant av en million tutsier ble drept som følge av voldshandlingene. Ifølge Human Rights Watch ble 77% av Rwandas tutsi befolkning drept. De etniske renskningene kan sammenlinges med holocaust.

 

Avslutning

Som vi kan se har afrikas mange problemer, de har :

- helseutfordringer knyttet til bl.a. adgangen til rent vann og utbredelse av HIV/AIDS

- store konflikter mellom folkegrupper

- kamp om naturressursene

- korrupsjon, og

- ustabile regimer

 

I løpet av arbeidsperioden har jeg kommet til en personlig oppfatning av kordan Afrikas problemer må løses. Jeg tenker at Korrupsjon og ustabile regimer er grunnen til at det er så vanskelig å gjøre noe med problemene Afrika står ovenfor.

 

Land som Norge og vesten, med virksomheter i Afrika må gå sterkere inn for styring av selskapene som operer der, slik at man unngår korrupsjon og overgrep mot befolkningen. Selskapene som operer i land som Kongo må styres i en retning der de ikke skaper ødeleggende ringvirkninger, men positive ringvirkniner til samfunnets og folkets beste.

 

 Korrupsjon er en av de største trusslene mot interesser de Afrikanske landene måtte ha og fører til en u-transperang økonomi, hvor pengene ofte havner i enkeltpersoner lommer.

 

Slik jeg ser det bør de hjelpende land's fokus rettes mot styrking av de demokratiske styresett. For å unngå at vi får nye Zaire lignende tilstander, men at staten for eksempel i første omgang får kontroll på egne naturressurser, og selv får utbytte av ressursene. Slik at penger igjen kan gå til skolegang og helsetjenester.

 

Kilder

Til foredraget mitt har jeg brukt drøssevis med informations kilder.

 

Blant annet:

 

Wikipedia

CIA's factbook

Daria

Kvinneguiden.no

FN's informasjons sider

Skoleboken Matriks-Geografi

Illustret vitenskap's: Historie

Aftenposten.no

Blogg.no

 

Du har kanskje hørt ordtaket, "historien blir ikke mer presis en forfatteren", noe som i praksis kan bety, hvis ikke du har vert der og opplevd det selv vet du aldri sikkert hva som egentlig skjedde. Også de som faktisk var der vil har mange forskjellige opplevelser og meninger om hva som skjedde, og derfor er det viktig å bruke mange forskjellige kilder.

 

Stort sett all fakta brukt i foredraget er dobbeltsjekket, utenom informasjon fra Wikipedia, CIA, FN og Historie bladet. Jeg regner alle disse som sikre informasjons kilder, siden de ikke bare er skrevet av en person, har en objektiv tilnærming og kontrolleres kontinuerlig av både lesere og redaktører.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil