Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Innsats i timen

Innsats i timen

En artikkel jeg skrev i 10. klasse om innsats i timen. Fikk karakteren 6 og læreren skulle sende den inn til BT.

Sjanger
Artikkel
Språkform
Bokmål
Lastet opp
03.02.2011


Utdanningsdirektoratet sendte ut et skriv i august 2010. Der står det svart på hvitt at hverken elevenes innsats i timen eller holdninger skal telle når karakteren settes. Fremskrittspartiets Mette Hanekamhaug mener at dette fungerer bra og at det ikke bør endres på. Hvis innsatsen i timen skal telle, blir karaktersettingen subjektiv. Peder Haug, som er professor i pedagogikk ved Høyskolen i Volda, er uenig med Hanekamhaug. –Skandale, mener han. Har Utdanningsdirektoratet trukket det Stortinget har ment ut i det ekstreme?

 

<bilde>

Mette Hanekamhaug (FRP)

Kilde: www.aftenbladet.no

 

Det har i den siste tiden vært en debatt om vurdering og karaktersetting i skolen. Elevens forutsetninger, fravær eller forhold knyttet til orden og oppførsel skal ikke være med å bestemme karaktervurderingen i et fag. Karaktersettingen kan fort bli subjektiv, hvis deltagelse i timen skal telle med på karakteren. Lærerne kan ha forskjellig syn på hva de mener er god innsats. Kanskje liker de at elevene er muntlig aktive og følger med i timen, eller kanskje synes de det er best når det er stille og at kun elevene følger med.


 

I norsk muntlig er det klart at muntlig aktivitet i timen må avgjøre karakteren, så dette er et særtilfelle i denne sammenhengen.

 

Dette nye systemet møter elevene når de skal ta videre utdanning. Det er det de presterer på prøver og eksamener som blir avgjørende.

 

– Når det veldig klart uttrykkes at innsatsen ikke skal telle når fagkarakteren skal settes, sender man ut feil signal til elevene, mener Anne Lene Andersen. Hun underviser på Skedsmo videregående skole. Flere lærere mener det nye systemet er veldig byråkratisk og tungrodd.

 

Innsats i skoletimen belønnes ikke

Eleven kan i teorien gjøre hva hun eller han vil i løpet av skoletimen, uten at det påvirker fagkarakteren. Læreren kan kun dokumentere elevens kunnskap gjennom tester. Eleven vil derfor heller ikke bli belønnet om hun eller han er muntlig aktiv i timen. Er det da greit at elevene sitter på Facebook eller gjør andre ting som ikke er skolerelatert, så lenge de gjør det bra på prøver og eksamener? Elevene trekkes ned i ordenskarakter hvis de får oppgaver i en time som de ikke gidder å gjøre, og den betyr ikke noe for videre opptak til høyere studier.

– Jeg håper og tror at mange er aktive i timen, men noen lærer best på andre måter, sier Hanekamhaug. Hun mener også at anonym retting av prøver bør innføres.

 

Dersom elevene gir blaffen i det som foregår i timene, vil det kanskje bli mer problematisk å være lærer. Og det vil, i følge Peder Haug, redusere mulighetene for lærerne. Han tror at en av konsekvensene er at vurderingen av elevenes kunnskap blir veldig smal.

 

Karakterdebatten preget av myter

Direktør og seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet, Petter Skarheim og Ida Large, har kommentert noen av mytene som har kommet i løpet av debatten om vurdering og karaktersetting i skolen. Elevenes innsats teller ikke lenger, det er bare prøver og tester som gir grunnlag for å sette karakter, og eleven kan være borte så mye de vil fra timene og likevel kreve standpunktkarakter, er tre av de mytene som er mye diskutert.

 

Begrepet ”innsats” kan forstås på ulike måter. I denne sammenhengen skal den gi læreren god informasjon om hva eleven kan i faget. Elevens medvirkning og oppførsel i timen, og om eleven kommer for sent eller ikke, handler om orden og oppførsel, og skal derfor ikke være med å bestemme fagkarakteren. Det understrekes at det er mange måter å innhente kunnskap om elevenes faglige utvikling på, og at derfor lærerne bør bruke varierte metoder for å vurdere elevens faglige nivå. Ikke bare prøver og tester, men også innsats i timene kan være én kilde til slik kunnskap. Elev og foresatte skal bli varslet dersom eleven har så mye fravær, eller er så passiv i timene, at læreren ikke har noe karaktergrunnlag. Det kan ikke brukes som begrunnelse for å sette ned en fagkarakter, men konsekvensene kan være at eleven ikke får karakter i det hele tatt.

 

 

Kilder

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3914274.ece

http://old.aftenbladet.no/nytte/jobb/1292918/laquo
Hvis_innsats_i_timen_skal_telle_blir_karaktersettingen_subjektivraquo.html

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3914623.ece

Rundskriv – Karakterdebatt på avveie


Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil