Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Den franske revolusjonen

Den franske revolusjonen

Dyptgående oppgave om den franske revolusjonen.

Karakter: 5+ (8. klasse, hadde fått 6 hvis jeg ikke hadde glemt kilder)

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
09.01.2011


På 1700-tallet var det svært vanlig å ha eneveldig styreform i Europa. Ved en slik styremåte tar kongen alle de store beslutningene alene. Folket trodde at kongen var utplukket av gud, og folket kalte ham “konge av guds nåde.”

 

I Frankrike var styreformen også eneveldig. Kongen på slutten av 1700- tallet het Ludvik den 16. Han var en svært dårlig konge. Han hørte ikke på folket, tok høye skatter og han og hans familie levde i overdådig luksus, selv om Frankrike på den tiden ikke hadde mye rikdom. Dette førte til at folket i landet led av fattigdom og redsel. Noen mente at hans egoisme og dårlige styreevne kom av at han ikke hadde blitt oppdradd som konge. Ludvik den 16. hadde både en far og to eldre brødre, så det var aldri tanken at Ludvik noen gang skulle bli konge. Men fordi både faren og de to brødrene døde før bestefaren avga tronen, og det var derfor han ble konge.

 

På slutten av 1780- årene, deltok Frankrike i krigen mot Storbritannia. Etter dette klarte ikke kongen å betale den store krigsgjelden landet hadde fått , og kongen kunne heller ikke få lån i utlandet.  Landet ble svært fattig, men det brydde ikke kongen seg noe om og han fortsatte å kreve inn like høye skatter, som gikk til han selv og vedlikehold av slottet Versailles (Se bildet under). En annen av grunnene til at folket led var adelsmennene. Denne gruppen av folk hadde titler som hertuger, grever eller baroner. Disse hadde lov til å ta skatt av bøndene i området deres. Adelsmennene fikk til og med de fineste jobbene i staten, selv om de var langt fra var de dyktigste. En annen viktig gruppe av folk på denne tiden i Frankrike var borgerne. De hadde ikke hadde noen form for politisk makt, men penger og utdannelse. Blant borgerne var ofte kjente advokater, forretningsmenn og forfattere. Borgerne foraktet adelen, og syntes det var urettferdig at disse overlegene adelsmennene skulle ha så mye makt og myndighet, kun fordi de var født inn i gamle adelsfamilier.


 

<bilde>

 

Folket var nå svært fattige og lei av at de matte lide for at kongen og palasset Versailles skulle få så mye penger.  Borgerne stiftet et parti og kalte seg “de nasjonale” eller patriotene. ”De nasjonale” var inspirert av den amerikanske revolusjonen som hadde skjedd noen år før.  Kongen var i stor pengenød og vurderte å begynne å kreve inn penger av adelen. For å prøve å få løst den alvorlige finanskrisen på den tiden kalte kongen til stenderforsamlingen. Det hadde ikke skjedd siden 1614. Stenderforsamlingen var en gruppe på 1139 utvalgte menn. Stenderforsamlingen besto av tre ulike stender. Disse hadde ikke like mye makt. Litt under halvparten av dem var første og andre standen, og de var de mektigste. Første standen var kirken og denne var den aller mektigste. Den andre standen var adelsmennene. Den tredje standen var dem som skulle representere vanlige franskmenn. Det var  imidlertid ikke slik. Det var borgerne som fikk være med. Det var ikke en eneste bonde med, enda de fleste franskmenn var bønder. I Stenderforsamlingen visste ikke hvordan de skulle fordele stemmene og dette førte til mye krangling og diskusjoner. Hvis hver representant fikk en stemme kom tredje standen til å vinne alle avstemninger siden de var flest. Dersom hver stand skulle utgjøre en stemme, så ville tredje standen alltid tape 2 mot 1. Og sånn diskuterte de, gjennom hele juni og halve juli 1789.

 

Det var da det utrolige skjedde: Tredjestanden bestemte seg for å ta saken i egne hender, og erklærte at tredjestanden representerte hele folket, og var derfor nasjonalforsamling. Mange prester og noen adelsmenn var enige i dette, og sluttet seg til forsamlingen. Kongen ga soldater ordre om å jage vekk forsamlingen, men da noen av adelsmennene som hadde sluttet seg til nasjonalforsamlingen tok opp sverdene sine. Da ga kongen opp. Det virket som at tredjestanden hadde vunnet.  

 

<bilde>

 

Fengselet Bastillen blir plyndret

Men gleden over at kong Ludvik den 16. hadde gitt seg varte ikke lenge.  Kongen hadde samlet over 20 000 soldater til å vokte Versailles, og mye tydet på at han planla å jage vekk nasjonalforsamlingen. Den 14. juni i 1789 kom det store folkegrupper til Paris. De tømte alle våpenbutikker og våpenlagre med makt. Til slutt gikk en stor folkemengde til fengselet Bastillen. De drepte de fleste av vaktene og kommandanten over Bastillen. Alle fangene ble sluppet løs. Kommandantens hode ble satt på en stake og båret gjennom byen som et symbol på frihet og likhet.

 

Menneskerettighetserklæringen

Etter stormingen av Bastillen i Paris ble det opprør over hele Frankrike. Bøndene begynt å plyndre adelsmennenes herregårder. Mange adelsmenn ble drept, og dette førte til panikk hos adelsmennene. I nasjonalforsamlingen ga derfor adelsmennene en etter en avkall på flere av rettighetene familien deres hadde hatt i århundrer. De var alle nå enig i en ting, heretter skulle alle franskmenn ha samme rettigheter. Nasjonalforesamlingen ble enig om en menneskerettighetserklæring. Den fastsatte at menneskene var født frie og hadde medfødte rettigheter som ingen kunne ta fra dem.

 

Erklæringen lignet i stor grad på den amerikanske uavhengighetserklæringen. Erklæringen var ikke en lov, men et ideal for hvordan mennesket skulle oppføre seg.

 

Kvinnetoget til Versailles.

Kongen hadde enda ikke godtatt de store forandringene. Mange adelsmenn forlot Frankrike på denne tiden av frykt, og fortsatte kampen mot revolusjonen i andre land. Kongen forsøkte nå å forby at adelen og kirkens gamle rettigheter skulle tas bort. Kongen samlet igjen tropper rundt Versailles, og hevet prisen på brød betraktelig. Det var da et av de hittil største opptogene i historien skjedde. Kvinnene i Paris hadde nå bestemt seg for å ta saken i egne hender. I Oktober 1789 tok mange tusen kvinner bena fatt og gikk tre mil inn til Versailles med høygafler og lignende som ”våpen”. Noen kilometer bak kvinnene kom nasjonalgarden på 20 000 mann. Nasjonalgarden hadde hørt om opptoget og ville være med.

 

Da kvinnene nærmet seg Versailles begynte de å skrike ” brød til Paris” om og om igjen og gikk løs på vaktene. Kvinnene hadde kjempet for å få snakke med kongen i noen timer da nasjonalgarden kom. Kongen ga seg og han aksepterte å flytte til Paris og ta bort kirkens og adelens gamle rettigheter.  Ett av de rareste togene noen sinne startet da å gå mot Paris. Først kom nasjonalgarden med brød på bajonettene. Så kom det flere vogner med korn og mel, etterfulgt av tusenvis av kvinner og kongens livvakt.

 

Kongen og hans familie fulgte i egen vogn, eskortert av nasjonalgardens kommandant, en mann som het Lafayette. Bak dem kom det flere vogner med folk fra nasjonalforsamlingen, og til sist mange demonstranter. Dette ble kongens siste farvel med slottet Versailles, for nå var han parisernes fange.

 

Kongen og hans familie prøver å rømme.

Kongen ble mer og mer nervøs av og være i Paris, og livredd for at han og hans familie skulle bli drept. Han ville få seg selv og familien i sikkerhet. Den 20. juni dro han og familien ned til grensen til Nederland, men vognen ble stanset. Vognen ble sendt tilbake, og når vognen nådde Paris ble den møtt med iskald stillhet.  

 

Grunnloven.

Tre måneder etter kongens mislykkede forsøk på å rømme fra landet, var den nye grunnloven ferdig. Grunnloven var inspirert av ideene til filosofen Montesquieu. Han mente at makten i et land skulle fordeles mellom flere: en folkevalgt forsamling som skulle gi lover, en konge som sto for styringen og domstoler som å dømme. Og det var slik landet nå skulle bli styrt. Men for å kunne stemme måtte du være mann med enten eiendom, formue eller høy inntekt.

 

Det var mange sterkt engasjerte franskmenn på denne tiden, og mange politiske klubber ble dannet. Disse klubbene lignet veldig på politiske partier som vi har i dag. Den mest kjente klubben ble kalt Jakobiner-klubben og bestod av over 100 000 medlemmer. Lederne i klubben fikk etter hvert stor makt. Det var også noen kvinner som laget egne kvinneklubber, der kvinner som støttet revolusjonen kom for å diskutere, samle inn penger og lese høyt for hverandre.

 

Kongen blir henrettet

Keisere, fyrster og konger i andre land begynte og bli redd for at revolusjonen skulle spre seg til deres land og ville ”drepe” revolusjonen for alt i verden. Den ivrigste var Østerrikes keiser som planla å knuse revolusjonen. De ledene franske revolusjonære visste om keiserens planer og i 1792 erklærte Frankrike krig mot Østerriket.


Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil