Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Arbeidskravanalyse for bandy

Arbeidskravanalyse for bandy

Hva kreves for å bli god i bandy?

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
03.11.2010


Definisjon: En arbeidskravsanalyse er en kartlegging og grundig vurdering av de faktorene som bestemmer prestasjonen i hver enkelt idrett.

 

Når du utfører en idrett, blir det stilt en del krav til deg. Kravene kan være ganske forskjellige fra idrett til idrett, men i de aller fleste tilfeller vil viktige krav dreie seg om:

- fysiske egenskaper

- koordinative egenskaper

- teknikk

- taktikk

- psykiske egenskaper

- sosiale egenskaper

 

Slike krav kalles arbeidskrav. En kartlegging og grundig vurdering av disse prestasjonsbestemmende faktorene kaller vi en arbeidskravsanalyse. Hensikten med dette er å hjelpe deg med å planlegge trening i en bestemt idrett. Slik at du har et mål og jobbe for og sammenligne med.

 

Viktige arbeidskrav i Bandy:

 

Fysiske egenskaper:

- aerob- / anaerob utholdenhet

- maksimal muskelstyrke/ eksplosiv styrke


- Muskel hurtighet/ eksplosivitet

- Hurtighet

- bevegelighet

 

Koordinative egenskaper:

- balanse

- øye-kølle koordinasjon

- romorientering

- tilpasset kraftinnsats

 

Tekniske ferdigheter:

- pasninger

- skudd tekning

- motak

- finting

 

Taktiske ferdigheter:

- Forsvarsspill

- Angrepsspill

 

Psykiske egenskaper:

- selvtillit

- konsentrasjon

- kunnskap

- kreativitet

- motivasjon

- vilje

 

Sosiale egenskaper:

- samarbeidsevne

 

Arbeidskravanalyse for: Bandy

Nivå: a-lag, ELITE

Posisjon: Midtbane

 

Taket er 100 % innenfor en hver kategori så man måler i forhold til de beste på hver enkelt egenskap/ferdighet. Eks: Aerob utholdenhet 100 % = Maraton utøver. Hvor mange % aerob utholdenhet trenger en midbanespiller i forhold til maraton utøveren? Man må da beregne hvor mange % i forhold til hverandre. Det samme med vektløfting. Maksimal styrke 100 % = Vektløfter. Beregne ut i fra det.

 

Fysiske egenskaper:

 

- Aerob utholdenhet: 60 %:

Aerob utholdenhet står for organismens evne til å arbeide med relativt høy intensitet over lengre tid. Hvorfor 60 %? Fordi under en Bandykamp blir det mye skøyting opp og ned i fra topp til bunna v banen. Du må hele tiden være i bevegelse i forhold til ballen og motspillerne. Alltid være klar til en spurt  som er fysisk krevende. Om laget presser i lengre perioder og skaffer f. eks mange cornere i løpet av 5 – 10 min og man har en offensiv rolle i disse situasjonene. I disse tilfellene trenger man utholdenhet for å klare å utfylle de kravene man blir stilt som midtbanespiller.

 

- Anaerob utholdenhet: 50 %:

Anaerob utholdenhet vil si organismens evne til å arbeide med svært høy intensitet i forholds vis kort tid. Hvorfor 50 %? Som midtbanespiller vil det antakeligvis bli en del spurter mot motstanderlagets spisser i deres angrep, eller i en spurtduell om å nå en ball som har havnet i mellomrommet mellom forsvar og midtbaneledd. Det er i disse situasjonene man trenger den anaerobe utholdenheten. Som midtstopper vil det også bli en del pauser hvor spillet ikke handler om deg og akkurat de rundt deg hvor beina får tid til å restituere seg og gjøre seg klare til en ny spurt. I A-laget ELITE vil det ikke stilles veldig mye høyere krav til en Midtbanespiller, men om det er ekstremt høyt tempo i kampen vil det dra seg til mot slutten av kampen og da er det gjerne godt med litt bedre anaerob utholdenhet.

 

- Maksimal muskelstyrke 60 %:

Maksimal styrke er den største kraften en muskel eller muskelgruppe kan utvikle en gang. Hvorfor 60 %? Fordi gjennom kampen vil du som midtbane komme i mange dueller både med spiss i spillets gang og half og forsvarsspillere på motstanders dødballer. Her er det god bruk for maksimal styrke da du må kjempe for å vinne duellen.

 

- Eksplosiv muskelstyrke 50 %:

Eksplosiv muskelstyrke er størst mulig kraftutvikling samtidig som muskelen trekker seg raskt sammen. 

Den eksplosive muskelstyrken er viktig for akselerasjonshurtigheten som er viktig for å ikke bli fraløpt av de som oftest raske spissene. I forhold til akselerasjonshurtigheten må du som midt lese spillet til en hver tid og kan tjene mye på det så om du ikke er superrask kan du virke veldig rask om du leser spillet godt.

 

- Vertikal spenst 60 %:

Spenst blir definert som evnen til å hoppe høyt eller langt. Spenst er viktig som midtbane, fordi spenst er eksplosiv styrke og da klarer du og få til mange eksplosive skjær i isen for og få farten fort opp.

 

- Bevegelighet 30 %: 

Bevegelighet blir definert som evnen til bevegelsesutslag i ledd eller kjeder av ledd.(Def; Treningslære boka av Gjerset, Haugen og Holmstad)

Som midtbanespiller har man ikke veldig god bruk for bevegelighet, men bevegeligheten er til god hjelp for å unngå skader og hjelpe deg med tekniske utførelser av bevegelser som kan oppstå i enhver situasjon. F. eks om du på en corner plutselig har ballen i beina og må komme deg unna to motspillere for så å kunne klarere ballen.

 

- Hurtighet: 40 %:

Hurtighet blir definert som muskelens evne til å skape størst mulig akselerasjon. Hvorfor 40 %? Fordi som forklart tidligere når du er i skøte dueller enten med kant eller spiss er det veldig bra og være kjapp for å ikke bli fraløpt, men som også tidligere sagt; er du er god til å lese spillet kan du tjene utrolig mye på det 

 

- Reaksjonshurtighet 60 %:

Reaksjonsevne eller reaksjonshurtighet blir definert som evnen til å oppfatte og tolke signaler riktig og hurtig. Som midtbanespiller og egentlig alle andre posisjoner på banen er reaksjonshurtigheten viktig. For en midtbanespiller som leser spillet må han raskt tenke utfallet av f. eks en pasning og handle i forhold til den. Dette skal gå fort for at man skal få noe utbytte av den. Dette er tankegang som kanskje er mer viktig for utespillere enn f. eks keepere som må han en ekstremt høy reaksjonshurtighet, men og et veldig godt øye –hånd koordinasjon for å fange harde skudd fra korte distanser.

 

- Akselerasjon 45 %: 

Med akselerasjon eller akselerasjons hurtighet mener vi evnen til raskest mulig å komme opp i topp fart. Akselerasjon er viktig i en hver del av spillet men som midtbanespiller er det kanskje ekstra viktig mener jeg PGA at det er en av de viktigste egenskapene for en spiss når han skal utfordre deg. Du som midtstopper trenger da nesten like god akselerasjon som spissen for å holde følge om han kommer opp på siden av deg med ballen. Det er også viktig med akselerasjon i ”duell” faser i spillet hvor det f. eks er første mann til ballen.

 

<bilde>

 

 

Koordinative egenskaper:

 

- Balanse 40 %: 

Muligheten til å justere kroppen segmenter mot tyngdekraft for å opprettholde eller bevege kroppen innen availible base of support uten å falle, evnen til å bevege kroppen i likevekt med tyngde gjennom samspillet av sensoriske og motoriske systemer. 

 

For en midtbanespiller er det viktig med en viss grad for balanse for å ikke falle etter dueller eller å ikke dette når motspilleren drar 20 finter igjennom forsvaret. Å opprettholde balansen i slike sitasjoner kan være utslagsgivende for kampen om du spiller midtbane.

 

- Romorientering 30 %: 

Evnen til å kontrollere bevegelses -retningen i rommet kan være av avgjørende betydning for en utøvers forutseninger for å lære kompliserte teknikker 


 

Som midtbanespiller trenger du kun romorienteringen i situasjoner hvor du evt. takler og til slutt ender opp i en slags kråke eller i en duell hvor du kommer fullstendig ut av balanse. I øyeblikket du reiser deg opp må du vite hvor du er i forhold til ballen.

 

- Øye-fot koordinasjon 90 %: 

Med øye-hånd og øye-fot-koordinasjon mener vi styring av deler av kroppen i forhold til det som registreres av synet.

 

Uansett hvor du spiller på banen er dette viktig i Bandy. Dette er viktig i pasninger, mottak, skudd osv.

 

- Tilpasset kraftinnsats – kinestetiske evne 80 %: 

Å stimulere den kinestetiske evnen er å påvirke bevisstheten om kroppens egne signaler i sammenheng med løsning av bevegelsesoppgaver. 

 

Som midtbanespiller i dagens fotball er dette veldig viktig. Før var midtbanene der for å forhindre angrep og mål, men i dag skal det være spillende midtbane som spiller opp medspillere i gode posisjoner med følsomme kortpasninger og presise langpasninger. Her har kraftinnsatsen veldig mye og si. Som bandyspiller må man tenke mye på dette og som  eller sentral spiss burde man være god her.

 

<bilde>

 

 

Tekniske egenskaper:

Med teknikk mener vi utøverens løsning av en gitt bevegelsesoppgave. 

 

- Pasninger 80 %: 

Pasninger er veldig viktig som midtbane. Ved å bruke riktig teknikk på de forskjellige pasningstypene, kort, lang, hard, myk, lav og høy kan det skape sikkerhet i hele laget ved at de vet at ballen er trygg hos deg. Om du slår en god pasning fra midtbanerens plass kan du åpne opp hele lag eller lage målsjanser om du finner de rette alternativene.

 

- Skudd 40 % 

Midtbane er ofte foran mål og skyter så det stilles store krav til skuddteknikk, men om man har en god skuddteknikk kan du bli brukt på frislag som er et pluss for deg selv. 

 

- Medtak /mottak 70 %: 

Nesten like viktig som pasninger og absolutt en faktor for om laget kan klare å spille i et høyt tempo siden midtstopperen er sentral i det oppbyggende spillet. For eksempel i en vending av spillet er det viktig å bruke så få touch som mulig for å få fortgang i spillet.

 

- Taklinger 90 %: 

Taklinger er like viktig for alle i de som bil vinne ballen fra kantspillere, spisser eller andre motstandere som nærmer seg skuddhold. Teknikken i hvordan taklingen blir utført er også vesentlig, for om du takler feil kan du få rødt kort og frispark eller evt. straffe imot. Derfor burde du takle med BARE skulderen. For bruker du armene eller slag på skøytene blir det rødt og straffe.

 

<bilde>

 

Taktikk: 

Det handlingsmønsteret den en utøver eller lag følger i ulike situasjoner for å oppnå et best mulig resultat 

 

- Defensivt spill 80 %: 

Som midtbane styrer du det defensive spillet og skal ha kontroll på dine medspillere. Du trenger taktiske egenskaper for å få til dette og gi beskjeder samtidig som du passer på både din egen og andres motspillere.

 

- Offensivt spill 100 %: 

Ofte er det du som starter hele offensiven og du burde som oftest ha en tankegang på hvordan oppspillsmønsteret skal være. Din oppgave er å spille dine medspiller i så gode posisjoner som mulig som gjør det lettest mulig for en videre pasning i lengderetning eller skudd.

 

<bilde>

 

Psykiske egenskaper:

Idrettspsykologi er læren om adferd og opplevelser i sammenheng med idrett

 

- Selvtillit 80 %: 

Uten selvtillit og tro på deg selv vil du ikke lykkes i Bandy. Det er utrolig viktig med tro på seg selv. Man vil ”tørre” mer på banen og automatisk senke skuldrene som vil hjelpe deg med teknikker på forskjellige øvelser som igjen vil gjøre deg bedre.

 

- Konsentrasjon 100 %: 

Det er viktig med fokus og konsentrasjon til en hver tid på banen. Hvis du blir påvirket av ytre faktorer når du spiller kan det være veldig ødeleggende spillet.

 

- Kreativitet 50 %: 

Som midtbane er ikke kreativitet det beste alternativ om du skal spille deg ut og du har ballen på køllen, men det går an å variere mellom pasninger; korte, lange, harde, myke.

 

- Kunnskap 99 %: 

Vesentlig for alle bandyspillere når de spiller. De må kunne reglene og vite hva som er lov på banen. Om man ikke kan absolutt alle regler skal man kunne det grunnleggende.

 

- Motivasjon 100 %: 

Uansett hvilken idrett du driver med er det viktig med motivasjon for å oppnå sine mål.

 

- Vilje 100 %: 

Uten vilje og innsats i bandy  vil du aldri nå langt.

 

<bilde>

 

Sosiale egenskaper:

- Samarbeidsevne 80 %: 

Bandy er et lagspill, og det stilles et stort krav til spilleren uansett hvilken posisjon han har, at han kan samarbeide med dine 10 medspillere til en hver tid på banen.

 

<bilde>

 


Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil