Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Hegra festning

Hegra festning

Dette er en fagtekst om Hegra festning som ble brukt da tyskerne innvaderte Norge i 1940.

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
19.05.2010


Innhold

Innledning

Hegra festnings historie

Fortsettelse av Hegra festnings historie og drøfting av temaet

Konklusjon

 

Under okkupasjonen av Norge i 1940 ble Hegra festning bemannet av 250 mann og 1 kvinne. Hvordan var det mulig for nordmennene å holde fortet i hele 25 dager mot tyskerne? Jeg har valgt å stille dette spørsmålet for å få vite hva som egentlig var motivasjonen for å fortsette å kjempe når forholdene var så elendige og tyskerne angrep med svært overlegen styrke. For å få vite mer om dette må man vite bakgrunnen til Hegra festning og vite om mannen som ledet mennene på Hegra.

 

Hegra festnings historie

Hegra festning ble opprinnelig bygget som Ingstadkleiven fort etter unionsoppløsningen med Sverige i 1905, fordi de trodde Sverige ville angripe Norge. Men siden Sverige aldri gikk til angrep, ble Hegra festning liggende ubrukt med betydelige mengder med diverse utstyr og våpen.


 

Da tyskerne okkuperte Norge våren 9. april 1940, dro Hans Reidar Holtermann til Værnes. Der fikk han med seg 30 menn som meldte seg frivillige. Formiddagen etterpå, den 10. april, var antallet steget til 55. Værnes ble overgitt til tyskerne samme dag og Holtermann og mannskapet dro opp til Hegra festning med våpen, mat, ulltepper og uniformer.

 

Før de første skuddene smalt ved 18- tiden den 11. april, hadde mannskapet vokst til ca. 250 mann. Men med et overraskende angrep og med overlegen styrke, gikk tyskerne til angrep den 15. april. Hegra bru ble spreng og tyskerne kom seg over elva og angrep på flankene. Seks norske menn omkom.

 

Selv om tyskerne hadde kommet seg over elva og angrepet fortet greide de ikke å ta festningen. Tyskerne fortsatte å angripe og den 18. april mistet Hegra festning telefon- og strømforbindelsen. Dette var en av årsakene til at forholdene ble så dårlige i festningen. Sykestuen begynte å fylles opp, men det var heldigvis mye små skader som kunne leges og man kunne fortsette å kjempe. Det var allikevel mange som syke av tuberkulose og lungebetennelse på grunn av de bløte, kalde og de dårlig hygieniske forholdene.

 

For å få tak i forsyninger hadde de en liten gruppe som besto av 23 fysisk sterke menn. De gikk på ski og hentet forsyningene. Dette gjorde de mange ganger, og det var bare et spørsmål om tid før tyskerne oppdaget sporene. Den 5. mai kom den siste skipatruljen tomhendt tilbake. Dette var slutten på mat og andre provianter. Det ble en streng rasjonering på 2-3 brødskiver per mann på en dag. Den 14. april ankom Lotte Margrethe Bang, også kalt Lotten fra Hegra. Hun var den eneste kvinnen blant 250 menn på festningen og jobbet som sykesøster.

 

Den 5. mai var Hegra festning de enste som fortsatt gjorde motstand mot tyskerne. Det var nytteløst å fortsette å kjempe lenger. Mennene var svake og det var svært lite mat. Klokken kvart over 5 på morgenen heiset Hegra festning det hvite flagget.

 

 

Hans Reidar Holtermann

Hans Reidar Holtermann var en svært viktig mann for den norske motstandsgruppen. Han ble nærmest forgudet av mannskapet på Hegra. Han ble kalt Majoren, selv om han etter hvert steg i gradene. På bildet på framsiden er den en statue av Hans Reidar Holtermann utenfor Hegra festning. Han var ikke en spesielt stor mann, men hadde svært stor respekt hos soldatene.

 

Hvordan holdt de ut i 25 dager?

Holtermann med sin gode moral motiverte soldaten til å forsette å stå imot tyskerne. Han motiverte dem til å fortsette å kjempe selv om forholdene var særdeles dårlige og det var dårlige hygieniske forhold. Jeg har selv vært og sett forholdene på Hegra festning og guiden fortalte om bakerovnene som var ødelagte og sendte røyk ut i rommene. Denne røyken er skadelig for lungene. Siden tyskerne stoppet strøm linjene var det derfor også veldig bløtt og kalt. Når du tenker på disse omstendighetene er det derfor enda mer imponerende at de greide å holde ut mot tyskerne. Frankrike ble overtatt på 6 uker, det er 42 dager, mens den lille festningen i Steinkjer kommune brukte de 25 dager på å ta over.

 

Skipatruljene skal også ha mye av æren for at de holdt ut så lenge som de gjorde. De gikk på ski i snøstormer og brakte med seg mat, tobakk, ammunisjon osv som de satte stor pris på.

 

Det var en veldig sen vår og det var kaldt med mye snø og is da tyskerne invaderte Norge den 9. April. Dette gjorde det meste mye vanskeligere, f. eks kunne de ikke bruke den egentlige sykestuen i fortet fordi den var fylt med is, derfor måtte de ta i bruk et annet rom som de brukte som sykestue i stede.

 

En annen viktig årsak til at de holdt ut så lenge var Anne Margrethe Bang. Hun pleiet de syke inne på sykestuen og tok godt vare på de skadede soldatene.  Jeg tror hun som den eneste kvinnen der, ga dem kjærlighet og omsorg som er veldig viktig. Uten kjærlighet og omsorg kan du få psykiske problemer.

 

Festningen var også bygd på en spesiell måte som gjorde det vanskelig for tyskerne å angripe på nært hold. Den lå høyt oppe så det var vanskelig å komme til å få angrepet for tyskerne. Den eneste veien de kunne komme helt innpå festningen var på en liten myr og der var det godt bevoktet med kanoner. Hegra hadde mange kanoner som kom godt med når tyskerne angrep.

 

Konklusjon

Jeg har kommet frem til en konklusjon der jeg mener det er flere grunner til at de holdt ut så lenge på Hegra. Men hovedgrunnene til at de greide å holde ut så lenge har jeg kommet fram til at var den gode leder egenskapen til Holtermann. Han holdt mote oppe og ga soldatene styrke til å fortsette. Festningens plassering er også en viktig årsak, den lå slik til at det var vanskelig for tyskerne å angripe. De fysisk sterke skipatruljene som hentet provianter i snø storm og ofret livene sine gang på gang, når de visste at tyskerne var nære på å oppdage dem. Anne Margrethe Bang med sin viktige rolle som sykesøster spilt også en viktig del når det gjaldt å få soldatene friske igjen fortest mulig.

 

Jeg synes det var svært imponerende det de greide på Hegra. Siden jeg selv har vært der og sett forholdene de bodde i blir det ekstra sterk for meg. Turen til Hegra var svært inspirerende og det var en kjempe spennende og lærerik tur.

 

<bilde>

 

 

Kilder

http://www.hegrafestning.no/

http://loype.kulturminneaaret2009.no/kulturminneloyper/nasjonale-festningsverk-loeype-mellom-14-festninger/hegra-festning

http://no.wikipedia.org/wiki/Hans_Reidar_Holtermann

http://www.mil.no/felles/rkt/start/Hegra_festning/

Guiden på Hegra festning

 

Bilder:

http://www.kildenett.no/imagearchive/Holtermann.jpg


Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil