Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Japan under 2. verdenskrig

Japan under 2. verdenskrig

Fagtekst om Asia, spesielt Japan, under 2. verdenskrig.

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
19.05.2010


Innhold

Japan under 2. Verdenskrig

Asia før 2. Verdenskrig

Nanjingmasakren

Hideki Tojo

Tremaktspakten

Invasjonen i Indokina

Angrepet på Pearl Harbor

Krigen avsluttes

2. Verdenskrig i Europa

Nazismen

Adolf Hitler

Holocaust

Mine tanker

Konklusjon

Kilder

 

I denne fagteksten skal jeg ta for meg noe av det som skjedde utenfor Europa under 2. Verdenskrig. Jeg skal fortelle om det som skjedde i Asia og litt om jødeutryddingen i Europa, og det er her problemstillingen min kommer inn. Hvordan kan vi sammenligne utryddingen av kineserne med Jødeutryddingen i Tyskland? For å få svar på dette må vi vite litt om bakgrunnen til konfliktene nede i Asia og få vite hvordan dette skjedde. Vi må også vite hva nazisme er hva nazistene gjorde og hva som var grunnen til at Japan ville utrydde kineserne. Jeg har valgt denne problemstillingen fordi jeg syntes det var et spennende og interessant tema som jeg ville lære mer om.


 

Asia før 2. Verdenskrig

Urolighetene i Asia startet allerede i 1931 da Japan etablerte satellittstaten Mandsjukuo i Mandsjuria, nord-øst i Kina, for å sikre seg råvarer og skape marked for den kriserammede japanske økonomien. Den dårlige økonomien skyltes den økonomiske verdenskrisen som rammet dem i 1920. To år senere meldte Japan seg ut av folkeforbundet og sa opp alle avtalene om militære begrensninger.

 

Den 25. November 1936 undertegnet Japan antikominternpakten med Tyskland. Det var en forsvarspakt som var rettet mot Komitern (den kommunistiske internasjonale) og Sovjetunionen. I tilfelle et angrep fra Sovjetunionen gikk Tyskland og Japan sammen for å finne ut hva slags midler de skulle bruke hvis et slikt angrep skjedde, slik at de fikk sikret deres felles interesser. I 1937 sluttet Italia seg til antikominternpakten, og det er disse tre landene som er blitt kjent som Aksemaktene, selv om flere land etter hvert sluttet seg til antikominternpakten.  

 

Erobringen av Mandsjuria var ikke nok for Japan, de hadde større ambisjoner og i 1937 var det full krig. Siden Kina var sterkt preget av borgerkrigen som herjet i landet, var Kina svekket og det ble en lett mach for Japan. I løpet av 1937 ble Shanghai, Nanjing og Shanxi erobret. Sett fra den asiatiske delen startet 2. Verdenskrig her.

 

Nanjingmasakren

Bare fire dager etter at Japan hadde overtatt byen Nanjing ankom det mange flere soldater til byen, både til lands og til vanns. Grusomhetene begynte umiddelbart.

 

Denne massakren skal ha foregått i 6 uker og i løpet av disse ukene skal japanere ha drept omkring 300 000 kinesere og voldtatt omkring 20 000 kvinner og jenter, men mange mener at tallene er større. Selv ikke barn gikk fri. Japanerne var svært brutale, det var både plyndring, brenning, koking av barn i olje, voldtekter, begraving av levende mennesker og brutale henrettelser.

 

Zhang Xinhong bodde i Nanjing under massakren. En kveld kom en japansk soldat bort til henne. Han så på henne og sa: ”Du! Av med klærne! Jeg vil … ligge med deg!” Hun måtte gjøre det, og da hun ikke var rask nok, flerret han av henne buksene. Hun var bare 12 år den gangen. I det samme intervju med NRK forteller hun også at han kom tilbake hverdag i over en uke, og han hadde med seg kompisene sine. De voldtok henne etter tur flere ganger.

 

Dette er bare et eksempel på noen av de grusomme hendelsene som skjedde under massakren. Et annet eksempel er konkurransen mellom offiserene. De hadde sin egen måte å underholde seg på. De holdt en konkurranse om hvem av dem som greide å kappe av hodet på flest kineserne med samurai-sverdene sine på kortest mulig tid. De to beste ga seg etter 110 hver. Da smilte de og tørket av svetten fra pannen og var enige om at det var uavgjort.

 

Japanerne lærte at kineserne var undermennesker, at de hadde like liten verdi som dyr eller planter uten følelser. Det var slik de tenkte mens de henrettet tusenvis av kinesere også kvinner og barn på en barbarisk måte. Professor Zhang Lianhyong, leder for forskningssenteret ved Nanjing Normal University som enda studerer massakren, mener det var en mentalitet og et menneskesyn som gjennomsyret det japanske militær systemet mot alle andre asiatiske folk, som skulle underlegges det japanske keiserdømmet på 30-tallet.

 

Hideki Tojo

Hideki Tojo var fra 1938 visekrigsminister i Japan. Han hadde stor makt i hærens flyvåpen. Tojo og Hitler hadde en plan om at de skulle samarbeide. Hitler skulle regjere i Europa mens Tojo skulle regjere i Asia. Tojo så på kineserne som undermennesker akkurat i likhet med måten Hitler så på jødene. Begge så på seg selv som slags halvguder som var bedre enn alle andre og deres teorier var svært like.

 

Tremaktspakten

Japan vill ikke stå alene når det gjaldt krigen i Asia, så den 27. September 1940 undertegnet Japan en avtale med Tyskland. Denne avtalen ble kalt tremaktspakten og den gikk ut på at Japan skulle få den samme herskerstillingen i Øst-Asia som Tyskland hadde i Europa. Samtidig som dette skjedde inngikk de også en ikke-angreps avtale med Sovjetunionen.

 

Invasjonen i Indokina

USA likte ikke Japans invasjon i Kina og stoppet derfor delvis opp eksporten av skrapmetall og olje til Japan. Japan lot seg ikke presse av USA og benyttet nederlaget til Frankrike i Europa til å innvadere den nordlige delen av den franske kolonien Indokina. Dette førte til at spenningen økte kraftig og både USA, Storbritannia og Nederland sluttet å selge olje til Japan. De sa også opp tidligere handelsavtaler mellom landene og sperret Panamakanalen for japanske skip.

 

Dette var et stort problem for Japan siden 80 % av oljen deres kom fra USA. USA kom med et ultimatum som ble kalt for Hull-noten, fordi USAs utenriksminister het Hull og han ga dem to muligheter. De kunne enten godta USAs krav og stoppe herjingen i Kina, eller gå til krig mot USA og USAs allierte. Japan var redd for å miste sin internasjonale prestisje å valgte derfor å gå til krig mot USA. 

 

Angrepet på Pearl Harbor

Japan måtte skaffe seg olje på en ny måte, og da tenkte de at den beste måten å skaffe seg olje på var å erobre det oljerike Nederland Øst-India som i dag er Indonesia. Japan visste at de ville erobre Nederland Øst-India lett, det eneste problemet var at USA aldri ville ha godtatt et slikt angrep. Derfor måtte Japan komme USA i forkjøpet. De planla et overraskelsesangrep mot USA hvor de skulle angripe den amerikanske marinebasen som lå i Pearl Harbor som er en sund Oahu i Hawaii. Marinebasen i Pearl Harbor var hovedkvarteret til Stillehavsflåten til USA og det var derfor Japan ville angripe der. Et slikt angrep ville påføre USA store skader og konsekvensene ville bli fatale.

 

Japan hadde brukt mye tid på å forbrede dette angrepet. De hadde studert Storbritannias angrep på den Italienske flåtebasen i Taranto. Storbritannia hadde påført den Italienske marinen stor skade, og etter at noen japanske marineoffiserer hadde vært i Italia, kom de fram til at en større versjon av angrepet i Taranto, ville påføre USA så mye skader at de ville trekke seg til bake til USA, slik at Japan over oljeresursene i Nederland Øst-India. Japan hadde også skaffet seg de samme torpedoene som britene hadde. Disse kunne sleppes fra flyene og fungerte også i grunt vann, noe som de gamle ikke gjorde.

 

Den 7. desember angrep Japan stillehavsflåten i Pearl Harbor. De angrep med både fly og miniubåter, men det var flyene som gjorde størst skade med de nye torpedoene de hadde skaffet seg. Angrepet varte i 90 minutter og store deler av den amerikanske flåten ble ødelagt. 21 krigsskip ble skadet eler ødelagt og 188 amerikanske fly ble ødelagt. 2335 amerikanske soldater ble drept og 68 sivile. 29 japanske fly ble ødelagt og 74 ble skadet. Japan så på dette angrepet som en delvis suksess, siden hovedmålene deres, Hangarskipene, var til sjøs. USA så på dette angrepet som en svært forræderisk handling, så 8.desember erklærte USA krig mot Japan, og USA var offisielt trukket inn i 2. verdenskrig.


 

Det har blitt laget en film av denne hendelsen. Filmen heter ”Pearl Harbor” og de tar for seg det som skjedde på Pearl Harbor vinteren 1941. Det er en Oscar belønnet film som kom ut i 2001.

 

Krigen avsluttes

Den 6. Og 9. august 1945 slippes det to atombomber over byene Hiroshima og Nagasaki. Rundt 120 000 mennesker døde av direkte skader fra bombene, men over det dobbelte døde som følger av ettervirkningene. Disse to bombene fikk grufulle ettervirkninger. Den 15. august, 9 dager etter den første bomben, sendte Japan en formell kapitulasjon til USA. USA hadde vunnet krigen mot Japan.

 

 2. Verdenskrig i Europa

I fra Europeisk synspunkt og ifølge historiebøkene startet krigen den 1.september da Tyskland rykket inn i Polen. Storbritannia og Frankrike hadde sagt at hvis Tyskland angrep Polen erklærte de krig. Og krig ble det.  Starten på Nazi-Tysklands jødeforfølgelse startet før Tyskland rykket inn i Polen. Natten 9. November 1938 ble kalt for Krystallnatten. Den ble kalt for krystallnatten fordi det var igjen tusenvis av glasskår på bakken etter nazistenes herjinger. Det knuste glasset ble symbol på knuste liv, familier splittet, noen på flukt, noen i konsentrasjonsleire, noen døde.

 

Nazismen

Nazisme er en politisk ideologi som oppstod i Tyskland etter 1. Verdenskrig. Ordet nazisme er en forkortelse av ordet nasjonalsosialisme, som kommer fra det tyske nasjonalsosialistiske partiet som ble dannet av Adolf Hitler i 1919. Partiet skiftet senere navn til Nazipartiet i 1921. Tilhengerne av dette partiet ble derfor kalt nazister. Nazistene sa at de var et parti for arbeiderklassen selv om de fleste medlemmene var fra middel- og overklassen. Tilhengerne ble som oftest tiltrukket fordi de var redde for å miste jobben og for å bli utsatt for en kommunistisk revolusjon.

 

Nazismen gikk ut på at tyskerne mente de tilhørte en slags overrase som var bedre enn de andre ”rasene”. De ville fjerne alle som ikke tilhørte denne rene rasen og mennesker med mentale sykdommer som sto i veien for deres drøm om et land med bare rasemessige rene tyskere.

 

Adolf Hitler

Det var Hitler som utviklet denne politiske ideologien. Han ble i 1921 leder for det nasjonalsosialistiske tyske Arbeiderparti. Hitler prøvde på statskupp i 1923, men lyktes ikke og havnet i fengsel. Mens han satt i fengselet skreiv han boken ”Mein Kampf ”. I denne boken skrev han om sin politiske ideologi (Nazismen) og om sine politiske mål. I 1933 ble han rikskansler og fra 1934 ble han både fører og rikskansler. Da var han både regjeringssjef og statsoverhodet for Tyskland. Han var veldig flink med bruk av propaganda og talte direkte til arbeider- og middelklassene. Han styrte landet alene noe som kalles for en diktator. Han hadde bygget opp et hat mot jødene og ga de skylden for alt det dårlige som hadde skjedd. Jødene ble regnet som ”urene” mennesker som måtte utryddes fjernes fra deres rene og ariske samfunn. Jødene ble ofte forfulgt og drept, men de fleste ble sendt til konsentrasjonsleirer i det okkuperte Polen og henrettet der.

 

Holocaust

Holocaust er navnet som kjennetegner folkemordene på jødene og mange andre minoritetsgrupper som nazistene gjennomførte fra 1938 til 1945. Ca. 6 millioner jøder ble drept, 400 000 sigøynere og 250 000 funksjonshemmede. Hvis man regner med alle minoritetene kan man anslå at det døde 9-11 millioner mennesker til sammen. Konsentrasjonsleirene de ble sendt til hadde ofte veldig dårlig hygieniske forhold og mange døde også pga det, men flere ble også innestengt i gettoer. Måten de behandlet fangene på var svært brutale fordi de så på dem som under mennesker uten følelser og leverett. I konsentrasjonsleirene ble jødene ofte satt til arbeid og de som var for svake til å arbeide ble henrettet. Jøde ble ofte gasset i hjel i gasskamre, men mange døde på andre grusomme måter også. For eksempel måtte de stille seg på en rekke og de som ble ropt opp måtte komme frem og stille seg på kne mens de ventet på bli skutt. Det hente også at de måtte grave sine egne graver før de ble skutt. Det var Hitler som ledet jødeutryddelsen.

 

Mine tanker

Kina sitt forhold til Japan har i veldig mange år vært svært anstrengt. Dette skyldes nok behandlingen kineserne fikk av japanerne. Japanerne var svært brutale når de gikk til verks. De behandlet kineserne på de mest utenkelige grusomme måter. Jeg har tidligere nevnt litt hvordan japanerne behandlet dem og hva de gjorde. En dame har i senere tid snakket med NRK og fortalt hva som skjedde med henne under Nanjing-massakren. Hun var som sagt bare 12 år gammel da dette skjedde og det er ikke tvil om at dette har påvirket livet hennes i stor grad. Hun har antageligvis hatt det utrolig vanskelig i senere tid og det kunne ikke ha vært lett å vokse opp etter det som skjedde. Men sett fra de japanske soldatene sin side, så visste ikke de bedre enn å behandle kineserne slik. De hadde lært at det var slik man skulle behandle kinesere fordi det var undermennesker og var på lik linje med dyr og følelsesløse planter. Det var det de hadde lært og det var slik alle andre rundt dem behandlet dem. Men likevel får det meg til å undre. Hadde de ikke en magefølelse som sa dem at dette var galt? Og en samvittighet som stoppet dem fra å drepe alle menneskene?

 

Kinesere og japanere er ganske like i utseende og de fleste som kommer fra Europa tror jeg har vanskeligheter med å se forskjell på en japaner og en kineser. Derfor undres jeg, hvordan kunne de drepe og torturere mennesker som var så lik dem selv. Jeg tror ut ifra historiske fakta og sett fra Japan sitt synspunkt at de var veldig oppsatt på å bli en stor nasjon med mye makt. Og de ville gjøre hva som helst for å oppnå dette, da hadde det i alle fall ikke noe å si om de måtte drepe et par hundretusen kinesere. Jo flere kinesere de kvittet seg med, desto bedre plass hadde de til å utvikle sin egen nasjon og leve i en renere verden med mindre mennesker som ikke var like mye verdt som de. Det var deres syn på kineserne og andre asiatiske folk om at de var så mye dårligere som gjorde det slik at de fremdeles kunne holde seg i psykisk balanse midt i drapsorgien.

 

Nanjingmasakren krevde mange menneske liv og japanerne har aldri ordentlig sagt unnskyld for det som skjedde og det er en av grunnene til forholdet mellom Kina og Japan også er anstrengt den dag i dag. Japan er ikke enige i at tallene var så høye som det er blitt stadfestet, men nekter ikke på at det ble begått mye elendighet. Jeg mener at Japan bør ta tak i problemene med Kina og løse opp i fortiden og si unnskyld for det som skjedde og prøve å legge fortiden bak seg.

 

Selv om Nanjingmasakren krevde flere menneskeliv enn atombomben i Hiroshima er den allerede nesten glemt her oppe i vesten. Nazismen derimot ble tatt mer på alvor. Det er vel fordi Nazismen berørte mange flere mennesker og folkegrupper og de ble enten sendt til konsentrasjonsleirer eller stengt inn i gettoer. Nazismen bygget på at tyskerne selv mente at de var en overlegen rase. Man skulle helst ha blondt hår og blåe øyne. Denne ”rasen” ble kalt for den ariske rasen. Hitler som var lederen til det Nasjonalsosiallistiske partiet var svært rasistisk og som allerede nevnt mente han at alt var jødenes feil. Slik bygget han opp et sterkt jødehat. Det er i dag bevist at det er ingen ”raser” som er bedre en andre. Det spiller ingen rolle hvor du er født og hvem som er dine foreldre. Alle sammen er like mye verdt. Hitler og Nazistene var i likhet med japanerne svært brutale når de gikk til verks, men etter det jeg har lest og funnet ut kan jeg si at japanerne var mer brutale og handlingene deres var verre enn Nazistenes. Jeg vil på ingen måte si at Tyskland var noe bedre enn Japan, det begge landene gjorde vil jeg si er utilgivbart, men hvis man bare skal fokusere på fortiden og være full av hat 70 år etter det som skjedde, er det vanskelig å komme videre i livet. Derfor synes jeg det er viktig at begge landene for gitt en god unnskyldning og prøvd å gi noe tilbake til ofrene som er igjen.


 

Nazismen var mye mer omfattende enn Japans syn på kineserne. Japan mente at de fleste asiatiske folk, spesielt kineserne, var mennesker som var mindre verdt og brydde seg egentlig ikke så hardt om dem. Mens nazistene mente at alle som ikke tilhørte den ariske rasen var overflødige og burde helst utryddes. Det var Jødene det gikk sterkest og mest utover, men andre folkegrupper som Sigøynere og ble også hardt rammet. Også de som var handikappet og mentalt syke hadde ingen rett til å leve. Jeg synes det er forferdelig hvordan noen kan tenke slik. Og jeg synes også at det er merkelig hvordan Hitler gikk fra å være en mislykket kunstartist til å bli en av verdens mest beryktede menn gjennomtidene.

 

Jeg tror grunnen til at Hitler og Tojo kunne samarbeide var at begge var ganske like. De var begge veldig nasjonalistiske og så på seg selv som halvguder. Det er i grunnen litt rart at to så store og mektige menn greide å samarbeide, at de ikke så på hverandre som store fiender. Jeg tror grunnen til at de greide å holde fred var at Hitler visste at hvis han gikk til angrep på Japan kom dette til å bli en stor kamp, hvor han måtte ha brukt omtrent alle styrkene sine nede i Asia og da ville han ha vært veldig sårbar oppe i Europa. Jeg tror ikke han ville ta sjansen på å miste alt det han hadde oppnådd i Europa. Og siden han ikke kunne styre i Asia selv, hvem var vell en bedre leder enn Tojo som var så lik han selv.

 

Jeg tror det er en sammenheng mellom folkeutryddelsene. Som sagt begge så på seg selv som halvguder og begge var veldig nasjonalistiske og mente de andre var undermennesker. Begge disse lederne var altså veldig like og hadde også noenlunde like teorier. Det er derfor ingen tilfeldighet at nettopp disse to landene kom så godt overens. Dessuten ville begge disse lederne ha mye makt og resurser og de så det som en fordel om de samarbeidet. Hvis aksemaktene hadde vunnet krigen er jeg sikkert på at verden hadde sett annerledes ut. Det ville nok ikke ha vært det samme å vokse opp i Norge side Hitler hadde planer om å gjøre Trondheim til en felles hovedstad for Europa.

 

Konklusjon

Jeg kan konkludere med at det definitivt er en sammenheng mellom jødeutryddelsen og utryddelsen av kineserne. Både Tyskland og Japan var svært nasjonalistiske og så på jødene og kineserne som undermennesker på lik linje med dyr. Begge nasjonene ville skape et nytt rike der de var herskere og hadde mye makt. Begge mente at disse undermenneskene ikke hadde noen rett til å leve og at de bare var overflødige for deres rene raser. Grunnen til at jødeutryddelsen er mye mer kjent enn utryddelsen av kineserne er først og fremst fordi det ble drept så ufattelig mange jøder, mange flere jøder døde enn kinesere. Ca 6 millioner jøder døde under 2.verdenskrig. Den andre grunnen er på grunn av landenes plassering. Det som skjedde i Asia brydde ikke vesten seg så hardt om og det er derfor massakren i Kina nesten er glemt her oppe i vesten. Men selv om vesten ikke lenger husker det som skjedde, betyr ikke at ofrene noen gang kommer til å glemme det.

 

 

Kilder:

http://www.solarnavigator.net/history/pearl_harbour.htm

http://www.snl.no/Japan/den_annen_verdenskrig

http://snl.no/Japan/den_annen_verdenskrig

http://www.snl.no/Japan/japan_som_stormakt

http://www.skoleforum.com/stiler/biografi/det.aspx?id=4964

http://no.wikipedia.org/wiki/Nazisme

http://www.daria.no/skole/?tekst=5787

http://no.wikipedia.org/wiki/2._verdenskrig#Japan_angriper_vestmaktene

http://no.wikipedia.org/wiki/Angrepet_p%C3%A5_Pearl_Harbor

http://www.skoleforum.com/stiler/tekst/det.aspx?id=5649

http://no.wikipedia.org/wiki/Japan

http://no.wikipedia.org/wiki/Holocaust

http://no.wikipedia.org/wiki/Atombombene_over_Hiroshima_og_Nagasaki

http://www.nrk.no/nyheter/utenriks/1.4248486

http://www.aktive-fredsreiser.no/biblioteket/1940_45/krystallnatten.htm

Emma Traasdahl

Guro Lund Berg

Thomas Ervik-Kristiansen

 

<bilde>


Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil