Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Hydrogen

Hydrogen

En brosjyre om hydrogen som fornybar energikilde.

Sjanger
Annet
Språkform
Bokmål
Lastet opp
11.05.2010


 
 
Hydrogen
 

 

 

Kildeanvisning:

Sintef.no

Hydrogen.no

Utdanning.no

Bellona.no

 

 

<bilde>

 
<bilde>
Produksjon

Hydrogen kan framstilles på flere måter. Rennende vann, solceller, fossilt brensel eller biomasse er energikilder som kan brukes til å framstille hydrogen.

Av verdensproduksjonen i dag kommer 90 % fra fossilt materiale og fire % fra elektrolyse av vann. De største forbrukerne av hydrogen er petroleums- og kunstgjødselindustrien.

Omtrent halvparten av verdensproduksjonen blir fremstilt ved at naturgassen blir tilført vanndamp ved 1100 °C. prosessen gir også CO2 som da må renses og deponeres.

Hydrogen er helt forurensningsfritt, har et høyt bestemt energiinnhold og, kan benyttes både i forbrenningsprosesser og for elektrisk drift ved hjelp av brenselceller.

 

 

 

Laget av

 

Kristina Pettersen

 
<bilde>

som energibærer

 

 

 

 

 
<bilde>

<bilde>
Generelt om Hydrogen

<bilde>
 Det kjemiske symbolet er H og atomnummer 1.

<bilde>
 Ved standard temperatur og trykk er hydrogen fargeløs, luktfri, ikke-metallisk, og svært brennbar ved kontakt med oksygen.

<bilde>
 Hydrogen er det letteste grunnstoffet av alle.

<bilde>
 Hydrogen er det vanligste grunnstoffet i universet, med en andel på 75 % av universets totale masse.

<bilde>
 Det spiller hovedrollen ved frigjøringen av energien på sola og i andre stjerner.

<bilde>
 Rent hydrogen er relativt sjeldent i naturlig tilstand på jorden.

<bilde>
 Hydrogen er en energibærer, som brukes til å flytte energi fra ett ledd til et annet, og må framstilles før det kan brukes.    

 
<bilde>

Sikkerhet

<bilde>
 Det må være opp mot nærmere 10 % hydrogen i luften før en gnist vil antenne gassblandingen. Bensin- eller dieseldamp i luft er derfor like eksplosjonsfarlig.

<bilde>
 Fordi hydrogen er så lett, har liten massetetthet, vil store utslipp fortynnes til ufarlige konsentrasjoner i løpet av kort tid. Hydrogen vil derfor kunne håndteres like sikkert som annet drivstoff.

Betydning

Er en miljøvennlig energi-bærer, og som drivstoff i brenselsceller gir det ikke annet utslipp enn vann.

Avhengigheten til olje blir redusert, fordi hydrogen kan produseres med mange råvarer og ulike metoder.

Økt bruk som drivstoff i transportmidler, ulike kraftverk og erstatte bruk av batterier.

 

 

4

 

1

 
 

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil