Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Det geografiske Island

Det geografiske Island

Byer, fjell, isbreer, elver, innsjøer og skog.

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
16.03.2001


Island generelt

Island ligger i Nord-Atlanterhavet på Polarsirkelen og den 63 breddegrad. Island består av en enorm øy som er ca.102500 kvadratkilometer stor med noen mindre tilhørende øyer. De fleste av innbyggerne bor på den største øya, og så å si alle bor langs kysten. Ikke alle småøyene er bebodd. De største av de bebodde småøyene er Heimaey på sørkysten, Hrisey i nord og Grimsey, Islands nordligste punkt som også ligger på polarsirkelen.

Island ligger på den undersjøiske ryggen som går fra Nordsjøen fra Atlanterhavet. I nord, nordvest og øst er det veldig dype fjorder. Island har en 6000 km lang kystlinje som i sør og sørøst hovedsakelig består av sand. Der kan det være langt mellom gode havner. Store deler av innlandet er ufremkommelig det meste av året. Der er isbreer, mektige elver og lavaørken. Om våren blir veier ofte ufremkommelige grunnet smelting fra de store isbreene. Sand- og snøras er vanlig i de dype fjordene.


Byer

De fleste av Islands store byer ligger ved de gode havnene, blant annet Reykjavik som er landets hovedstad. Her bor 160 000 av landets nesten 500 000 innbyggere. Reykjavik er en moderne og viktig havneby og er basen til hundrevis av fiskebåter. Akureeyri, som ligger i nord, er den nest største byen. Island har en rekke småbyer med under 5000 innbyggere. Der har de noen få butikker, en bank, en bensinstasjon og kanskje et lite hotel. Disse småbyene er viktige for turistene på Island. Særlig på sommeren.

Fjell

Hele Islands indre består av et stort fjellplatå med fjelltopper som stiger opp. Mange fjelltopper er dekket med is. En tur over fjellet Kjølur er uforglemmelig. Isbreer på alle kanter, vakre innsjøer og elvestryk, fantastiske små blomster og muligheten for å ta et bad i en Geysir, en varm kilde. Island har mange flotte fjelltopper, den mest kjente er vulkanen Hekla. Det høyeste fjellet er en del av den største isbreen i landet Vatnajøkul, det heter Hvanndalshnukur og er 2119 meter høyt.

Isbreer

1/10 av Island er dekket av isbreer. Vatnajøkul er 8400 kvadratkilometer stor, og det er like stort som alle isbreer på det europeiske fastlandet til sammen. Snødekte fjell skaper store problemer om vinteren. Særlig den nord-vestre delen av Island. Vestfjordene har vært utsatt for snøskred. I 1995 ble 24 mennesker drept i to forskjellige skred i Suoavik og Flateyri, som er to bygder like ved hverandre.

Elver

Snøsmelting er opphavet til de største elvene på Island. Blanda renner mot nord fra Hafsjøkull til Bløndeuos. Blanda, med sin store vannføring, er fryktet av alle som krysser fjellet Kjølur. Hvita renner mot sør fra Langjøkull, og i denne elven finner vi den vakre fossen Gullfoss.

Djorsa er Islands lengste elv, og renner fra Hofsjøkull mot sør og den må krysses av alle som kjører fra Reykjavik mot sørlandet. Fra den store Vatnajøkull renner det mange elver. Mange av elvene på Island er gode lakseelver, og fiskere kommer langveis fra for å prøve fiskelykken der. De bøndene som eier en god lakseelv kan tjene bra med penger på å leie ut fiskerett.

Sand og lavamark

Nesten 70% av Island består av lavamark, ufruktbare fjellområder og sandørkener. Lavamarken er rester etter de store vulkanutbruddene. Det er bare mose som gror på lavaen. Mange steder er det farlige dype sprekker i lavamarken. I høyfjellet har jorderrosjonen ødelagt det som tidligere var godt beiteland. Jorderrosjon er det som skjer når vann og vind drar med seg jorda, og skyller den til havs med elvene, eller blåser den vekk fra fjellbunnen. Menneskene, med sin uvettige kjøring på kryss og tvers i høyfjellet, har ødelagt mye. Nå er det strengt forbudt å kjøre utenom de oppmerkede veiene.

Innsjøer

Island har mange små innsjøer. Den største innsjøen heter Pingallvatn og ligger i sørvest. Det mange mennesker fra byområdene i sørvest som har hytter og sommerhus rundt Pingallvatn. Den mest kjente innsjøen på Island er Myvatn. Myvatn ligger i nord, og er kjent for sitt merkelige og vakre landskap. Området rundt Myvatn er vulkansk. Selv om landskapet er grønt kan du plutselig møte på en diger lavaklump.

Skog

Det er lite skog på Island selv om det i Islands eldste historiebok står skrevet "landet er dekket av skog fra fjell til kyst". Denne ble hugget ned til hus og brensel, ødelagt av vulkanutbrudd og kanskje brent ned i store skogbranner. Bare bjørkekratt vokser naturlig på Island i dag. Islendingene kaller det skog. Norske ungdommer reiste til Island i 60-årene for å plante ny skog. Særlig på nordøstlandet Hallormstadir kan vi se resultater av skoghjelpen. Det er veldig viktig for Island å bygge opp ny skog for å stoppe jorderrosjonen og for å skaffe hus og veier til folk og fe.


Kilder: Internett

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil