Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > En grønnere framtid

En grønnere framtid

Dette er en artikkel om miljø, spesielt om klimaforandringene.

Karakter 6.

Sjanger
Artikkel
Språkform
Bokmål
Lastet opp
11.04.2010


Vi står idag overfor en av vår tids største utfordringer. Utslipp av klimagasser truer kloden vår, og det er på tide av verden samler seg og tar den globale oppvarmingen på alvor. Sammen kan vi skape en grønnere framtid.

 

Miljøet er noe som angår oss alle. Det handler ikke bare om å ta vare på kloden, men også å sikre din egen og de neste generasjoners framtid. Fram til nå har altfor mange gitt blaffen, og ikke tatt klimakrisen på alvor. Det er på tide de får forståelse for de problemstillingene vi står overfor, og at den globale oppvarmingen er dramatisk og svært negativ. Naturen avgir faresignaler, og det må vi lytte til. Smeltende poler, truede dyrearter og naturkatastrofer blinker som røde varsellamper. Dagens forurensinger må reduseres sterkt. Gamle metoder må pakkes vekk for å gi plass til nye, miljøvennlige og framtidsrettede løsninger. Vi har muligheten til å handle, og ikke minst til å forandre. Men til det, trengs hele menneskeheten.


 

Etterspørselen etter energi vokser med 1,5-2% hvert år på grunn av befolkningsveksten og stadig økende velstand, ifølge IEA (International Energy Agency). De sier også at verdens energiforbruk kommer til å dobles fram til 2030. Dette medfører store trusler mot miljøet om vi fortsetter som idag. Luftforurensing, sur nedbør, økte temperaturer, forsøpling og mer ekstremvær for å nevne noen. Det er derfor svært viktig at vi finner og setter i gang kreative og bærekraftige løsninger så kjapt som mulig.

- Løsningene på klimaproblemene må søkes langs to akser: Én politisk akse med etablering av globale rammeverk som det sentrale elementet, og én teknologisk akse med nyskapning i fokus, mener Helge Lund, konsernsjef i Statoil.

   

Oljeselskapene bidrar med gode tiltak for å hindre klimakrisen. I tillegg til å rense utslippenne, satser de nå på lagring av CO2 i undergrunnen. Slik holdes gassen borte fra atmosfæren. Denne relativt nye idéen kalles også Carbon Capture and Storage (CCS). Dette er en langsiktig og trygg geologisk lagring, og gassen kan brukes til å bl.a. øke trykket i reservoarene under oljeproduksjon, som igjen fører til bedre energieffektivitet. Statoil er idag verdensledende ikke bare innenfor oljeproduksjon, men også innenfor produksjon under svært energieffektive prosesser.

 

Bedring av energieffektivitet er en viktig faktor for å begrense energiforbruket. Ved å bruke mindre energi for å oppnå den samme tjenesten, som f.eks. belysning og oppvarming, kan man redusere forbruket betraktelig.

 

De fleste av dagens forurensingsbegrensende tiltak er ikke gode nok, vi må tenke nytt og ikke minst grønt. Bærekraftig energiproduksjon av fornybare energikilder er den definitivt beste løsningen på dette til nå. Da snakker vi om ren energi, like miljøvennlig å produsere som å anvende. Vi unngår utslipp som ødelegger klimaet, og mulighetene for at den globale oppvarmingen kan snus øker. Fornybare energikilder finnes i mange former, og vi må utnytte dem på en måte som er effektiv og trygg. Vi må også forbere oss på å bli stilt ovenfor nye problemstillinger.

 

Vi kan utnytte vindenergien med vindmøller. Én vindmølle produserer nok energi til 5000 husstander. Vindmøller kan desverre utgjøre en risiko for fuglebestander som holder til eller flyr i området. Bølgekraft kan utnyttes i bølgekraftgeneratorer i vannskorpen til havs.

 

Kraften i fossende vann blir omgjort til energi i vannkraftverk. Her i Norge har vi mange fosser å ta av, men mange er uenige i at det blir utbygd energikraftverk i naturskjønne omgivelser. Byggingen av verkene og vannmagasiner til oppbevaring kan også være en trussel mot det biologiske mangfoldet i området. Mulighetene er mange, bare vi lærer å utnytte dem.

 

Man må ikke glemme at man også kan bidra som enkeltperson. Det er altfor lett å tenke at du alene kan ikke gjøre noen forskjell for miljøet. Om alle skulle tenkt på den måten, hadde det heller ikke skjedd stort. Det er viktig å vite om hvilke tiltak du kan bidra med som enkeltperson eller familie, og at det hjelper. Å se at du gjør en forskjell, skaper motivasjon og større handlekraft.

 

Du har som enkeltperson den gyldne muligheten til å leve grønnere, ta miljøvennlige valg og påvirke andre til å gjøre det samme. Resirkulering og gjenvinning av avfall fra huset reduserer forsøpling og forminsker behovet for produksjon av nye varer. Du kan kjøpe økologiske klær og matvarer, unngå for mye emballasje og ta med deg din egen handlepose på butikken.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil