Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Tyskland 1919-1939

Tyskland 1919-1939

Beskrivar om fylgjane 1. verdskrig hadde for Tyskland, og kva som til slutt gjorde at dei på nytt reiste seg.

Sjanger
Artikkel
Språkform
Nynorsk
Lastet opp
04.03.2010


Tysland hadde etter tapet av fyrste verdskrig vore eit bittert land. Dei trengte ein redning! Kvar skulle denne redningsmannen koma frå, og kva var hans plan? Og kva fekk det å seie for resten av verda? Vel, franskmannen Ferdinand Foch fekk veldig rett. Det var ingen fred, men ei våpenkvile på 20 år-

 

Tyskland fekk i juli 1919 mottatt ein avtale om fred, Versaillestraktaten. Etter å ha kjempa bitter krig på begge sider av landet hadde dei nemleg litt tidlegare måtte gje opp fyrste verdskrig. Sigerherrane hadde laga ein “fredsavtale” som i hovudsak gjekk ut på å straffa Tyskland. Dei måtte gje frå seg Alsace og Lorraine til Frankrike, og store område til både Polen og Danmark. I tillegg vart Austerrike-Ungarn splitta opp i fleire mindre riker. Noko av det verste var “Den Polske Korridoren”, som var eit område som Tyskland måtte gje til Polen som splitta opp to deler av Tyskland i aust.

 

Dei hadde ikkje noko anna valg enn å skriva under. Dei hadde rett og slett ikkje ressursar til å fortsetja krigen.


 

I tillegg fekk dei sotre lån til andre land. For å klara å betala desse låna begynte dei difor å trykkja opp meir penger. Dette førte til at verdien sank. I 1923 var lønningar nesten ikkje noko verd. Berre frå Oktober 1923 til 15. November 1923 gjekk ein dollar i tyske mark frå 25.260.208.000 til 4.200.000.000.000. Ein visste difor ikkje om ein lønning ville gje ein nok mat til berre ein dag eller ei veke. Folk vart difor meir og meir misnøgde, spesielt fordi fleire og fleire vart arbeidslause. Misnøya gjekk sjølvsagt direkte til den demokratisk valde regjeringa, sidan dei ikkje klarte å ordna opp.

 

I 1921 vart Adolf Hitler leiar for det Nasjonalsosialistiske parti, og kalla Nazipartiet. Han hadde under fyrste verdskrig fått tittelen Korporal for sin innsats, so han var eit nesten naturleg valg. Nazipartiet meinte at dei sterkaste må kjempa for å ovarleva, og dersom dei ikkje gjer det vill dei gå under. Dei delte og verda opp i raser, kvar den nordeuropeiske, eller den ariske rasen, var den fremste av jordas befolkning. Derfor var det og viktig med raseghygiene, det vil seie at det var forbudt for tyskarar å gifta seg med til dømes ein muslim.Jødane var dei som var nedst på rangstiga, og dei la heile skulda for tapet av fyrste verdskrig på dei. Dei avskydde dei rett og slett. Dette vert kalla antisemmittisme. Mykje av grunnlaget til rasehygiena kom frå Charles Darwin sin teori om evolusjon. Riktignok ein misforstått versjon.

 

I 1923 møtte Hitler og Nazipartiet sin eigen private hær, Sturm-Abteilung, som vart kalla brunskjortene grunna uniformen deira, i München. Dei marsjerte gjennom gatane og skulle prøva å ta makta i Bayern. Kuppet vart ein fiasko, og kuppmakarane vart stoppa av politiet, og Hitler vart sendt i fengsel. På grunn av rettsaka fekk han riktignok spreitt tankane sine, og fekk fleire tilhengjarar. Han vart dømd til fire års fengsel, men sona berre 6 månader. Under fengselsopphaldet skreiv han boka “Mein Kamp”. Ingen brydde seg noko særleg om ho i begynninga, men etterkvart vart den den nest mestselgande boka, berre slått av Bibelen.

 

Når han kom ut av fengselet i 1924 hadde han ein ny taktikk i hovudet. Han skulle ta makta på lovleg vis. Dette gjorde han ved å terrorisera andre parti, og gjorde difor ein svært vellukka valkamp, og Nazipartiet vart dermed det største partiet på Riksdagen i 1932. Hitler vart difor utnemnd til Rikskanslar, det tyske ordet for statsminister, den 30. Januar 1933. Hitler trudde han kunne få endå fleire stemmer, og arrangerte difor eit nytt val. Då Rikdagsbygningen vart påtend fekk han ein gylden sjanse. Han påsto nemleg at det var kommunistar som sto bak brannen. Difor vart Kommunistpartiet forbode og dei politiske leiarane fengsla. Ved valet fekk dermed Nazipartiet 44% av stemmane.

 

Riksdagsmedlemmane vart truga til å stemma på ei lov som gav Hitler uavgrensa makt i fire år. Det fyrste Hitler gjorde var å forby alle ander parti.

 

Under det Nazistiske regimet vart mange ting forandra på. Jødane og sigøynarar vart forfulgte. Ein stor grunn til at jødane vart forfulgte var fordi dei ikkje hadde akseptert Jesus som Gud sin son, men allikevel hevda at dei var Gud sitt utvalde folk.

 

Dei innførte og sensur, som gjer at dei ovarvåkar alle massemedia, og arresterar dei som seier noko negativt om Nazismen. Propaganda var og mykje brukt. ALT som vart publisert var gjennomsyra av nazistiske bodskap. Eit nytt hemmeleg politi, Gestapo, vart oppretta. Dei kunne arrestera menneske dersom dei fatta mistanek om at dei var motstandarar av nazismen eller Hitler.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil