Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (752) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1333) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8209) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1149) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Norges oljeavhengighet

Norges oljeavhengighet

En artikkel fra 9. klasse om den norske oljehistorien og hvor avhengige Norge er av oljen.

Karakter: 5

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
03.11.2009


2000 milliarder

I slutten av 2008 var oljefondet taksert til over to billioner kroner, to tusen milliarder kroner. Norge er verdens åttende rikeste land, vi har gjort oss styrtrike på olje og gass, og Norge har også blitt satt på kartet. I mellomtiden trues også verden av en miljøkrise forårsaket av menneskenes utslipp av klimagasser. Fossilt brensel som olje og gass er med på å forårsake denne klima trusselen. Mange har også mistet livet i ulykker i forbindelsen med oljen. Det norske oljeeventyret har vart i over førti år, med sine nedturer og oppturer. Har oljen og gassen vært positiv for Norge? Vil den fortsette å være positiv for Norge?

 

<bilde>

 

Phillips Petroleum Company (amerikansk oljeselskap) kontaktet norske myndigheter angående oljeboring sent på 50-tallet. Norske myndigheter var skeptiske, fordi ingen trodde at det fantes olje og gass på norsk sokkel. På midten av 60-tallet ble det likevel funnet store mengder olje og gass i Nordsjøen. Den dag i dag tjener vi fortsatt flere milliarder av kroner i måneden.


 

Klimatrussel

Et av de viktigste argumentene mot olje- og gassindustrien er miljøet. Det slippes ut flere tusener av tonn med CO2 årlig på grunn av olje- og gassindustrien. Olje blir brukt i bensin til både bil og flymotorer, og diesel til båter og dette fører til store utslipp. Helt siden 1960-tallet har forskere vært klare over den store trusselen utslippene utgjør for miljøet, og nå mener flere at det ikke er noen vei tilbake. Det er først og fremst de store utslippene ved bruken av olje som truer miljøet. Naturen blir også skadet av de store konstruksjonene som må til for å hente ut oljen. Det forskes hele tiden på miljøet, og hele tiden blir det funnet nye og mer miljøvennlige metoder. Både for å utvinne olje, og for bruken av den. Noen vil si at dette er et problem som kan løses i fremtiden, og at dette derfor ikke er et varig motargument.

 

Ulykker og lekkasjer

Det har også vært mange store ulykker i olje og gass industrien. Flere arbeidsulykker har ført til dødsfall, og store skader på utstyr og mennesker. Dette er noe som vil kunne skje i en hver industri, og på grunnen av forskning og nye regelverk minsker antall ulykker med tiden.

 

Økonomiske konsekvenser

Det er kjent at Norge gjorde seg rike på olje. Vi ville vært et av Europas fattigste land uten oljen og gassen, mer lik Sverige og Danmark, men vi har virkelig tjent mye penger på olje og gass. Vi ville aldri ha kommet på topp ti over verdens rikeste land uten den.

 

Selv om oljen naturligvis har tatt med seg mye positivt økonomisk, så har den også gjort at vi har lidd noen nederlag. På 80-tallet hadde vi noe nær inflasjon i Norge. Staten hadde brukt alt for mye penger, og dette førte til at mange banker gikk konkurs og verdien av den norske kronen sank. Hvor mye vi kan bruke av oljepengene er stadig et spørsmål vi hører, og noen ganger brukes det for mye, og da kan det gå galt. Hvorfor vi ikke bør bruke for mye av oljepengene, eller pengene fra pensjonsfondet som det egentlig heter, er fordi dette kan føre til for mye penger i samfunnet. Om regjeringen bruker for mye av oljepengene her i Norge vil alle få mer penger i systemet. Men når alle har penger vil prisene stige, for at de som selger varer og tjenester også skal få penger. Da blir pengene mindre verdt, og dette kan føre til inflasjon. For å unngå dette må vi bruke av de pengene vi tjener, men aldri for mye eller for lite. Hva som er for mye er vanskelig å si, og økonomer forsøker å finne dette ut. Det avhenger av mange ting. Hvor mye vi tjener, og om de økonomiske tidene er gode eller dårlige. I dårlige tider skal man helst bruke mer penger enn i gode tider, dette er for å få penger inn i systemet. Dette er fordi når man bruker penger kommer mer penger i omløp i samfunnet. Dette prinsippet brukes over hele verden i dårlige økonomiske tider, og bygger på Keynes økonomiske teori. Regjeringen i Norge bruker dette som løsning på finanskrisen.

 

Avhengigheten

Norge bygger hele sin økonomi på olje- og gassindustrien. Staten og alt det offentlige er ikke så avhengige av olje. Selv om olje og gass er Norges største industri, ville samfunnet bestå uten. Vi har tjent så mange penger på olje og gass allerede at vi ville kunne leve veldig lenge på det. En stor utfordring om Norge skulle slutte å produsere olje ville være alle de arbeidsplassene og produsentene som er avhengige av det. Flere tusener av nordmenn jobber i eller i en forbindelse med oljeindustrien. Uten oljen ville Norge ha måttet finne nye arbeidsplasser, og dette ville bli vanskelig. Selv om det kunne være en god anledning til å satse på fornybar energi, så ville det føre til at mange mistet jobben og gikk over på trygd.

 

Etiske dilemmaer – pengene vi har tjent

Hva oljefondet investeres i er en løpende etisk diskusjon. Mye av oljefondet er i dag investert i blant annet tobakkindustrien. Barnearbeid har det også blitt investert i. Dette har ikke direkte med oljen å gjøre, men det er allikevel et problem.

 

Konsekvenser for folk i Norge

Olje- og gassindustrien i Nordsjøen har gitt mange arbeidsplasser. På denne måten har oljen også økt de fleste folk velstand. Norges oljehovedstad er Stavanger. Før mange oljeselskaper la hovedkvarterene sine til Stavanger var Stavanger en av Norges fattigste byer. De fleste som bodde der jobbet i hermetikkindustrien. Mange av hermetikkfabrikkene holdt på, eller hadde gått konkurs da Shell kjøpte opp store eiendommer ved Stavanger. Byen ble både rik, og utviklet seg mye på oljeindustrien og de amerikanske arbeiderne som kom flyttende med.

 

Norge får et navn på grunnen av oljen

Da Norge fant olje satte det oss på kartet. Flere visste hvem Norge var, og vår innflytelse på verdenssamfunnet ble større. Vi hadde noe USA og andre stormakter ville ha. USA så også under den kalde krigen på dette som en mulighet for å svekke Sovjets (nå Russland) økonomi. Om Norge kunne forsyne Europa med gass ville dette være et stort tap for Sovjet. Selv om Norge ble satt på kartet ble vi ikke så store som vi kanskje har en tendens til å tro. Selv om Norge er et rikt land er vi også et lite land, og mange har en tendens til å overdrive Norges storhet. En ting er allikevel sikkert, selv om vi ikke akkurat ble noen supermakt, ble vi viktigere enn vi var fra før på grunnen av oljen.

 

Konklusjon:

Oljen har gjort mye for Norge. Både positivt og negativt.

 

Økonomisk har det for det meste olje- og gassatsingen lønt seg. Vi har tjent over tusen milliarder kroner. Disse pengene har ført til at vi kan ha det velferdssamfunnet vi har i dag, med gratis sykehus, skole og gode veier. Norge har blitt et av verdens rikeste land, og har også hjulpet mange i verden med de pengene vi har tjent på oljen. Under kriser rundt om, har Norge nå mulighet til å gi stor økonomisk hjelp. Vi har tapt penger i økonomiske kriser, men bare penger vi har hatt råd til å tape, vi har tjent mye på olje og gass. Resten av disse pengene har vi i et fond investert i aksjer og obligasjoner rundt om i verden. Mange av disse pengene er investert i negative ting, som tobakk og barnearbeid. Selv om Norge tjener mye på å investere i slike ting, så bryter dette med de etiske retningslinjene vi har i Norge.

 

Finanskrisen går over, det gjør kanskje ikke klimatrusselen

Jordkloden har feber, og isen på nordpolen smelter. Nå i 2008 er mange opptatt av finanskrisen. Det er finanskrise, men også miljøkrise. Det er bare det at miljøkrisen ikke forsvinner, den blir til vi klarer å løse den. Norge er det tiende landet på listen over totale klimagassutslipp per innbygger. Olje, gass og kull, fossile brensel står til sammen for nesten halvparten av CO2 utslippene. Hele tiden utvikles ting som forbrenner olje og gass. Biler bruker mindre bensin, og det gjør også fly. Nå som miljøet er fremme i samfunnet lages mer og mer miljøvennlige transportmidler, maskiner osv. Det går hele tiden fremover. Samtidig øker også velstanden i verden, noe som gjør at flere vil få råd til bil etc. Utviklingsland på veien oppover er et problem for miljøet. Landene utvikles, de får industri også videre. Dette fører til økte utslipp. Utslippene av klimagasser øker stadig på tross av alle de nye og mer miljøvennlige metodene forskerne har funnet. Dette er fordi forbruket øker.


 

Til sammen

Det finnes både positive og negative sider ved oljen, både hva den har gjort for Norge og verden. Norge ble et rikt land, og mange fikk arbeid på grunnen av oljen. Ingen kan vite hvordan Norge ville se ut uten pengene fra oljen, men vi ville ikke vært der vi er i dag. Vi er allikevel avhengige av oljen og gassen som industri, dette er fordi denne industrien har skaffet mange arbeidsplasser. Dette er et problem som må løses ved en eventuell slutt på produksjon av olje og gass. I dag er Norge kåret til det beste landet å bo i. På den andre siden øker klimatrusselen, og olje og gass fører til store utslipp av klimagasser. Norge har tjent mye på oljen, og den har gjort både Norge og verden mye godt. Olje og gass ødelegger både natur og miljø. Tiden er vel snart inne for at oljeeventyret skal ta slutt. Mange utfordringer vil komme om eventyret ender, men disse må vi løse for å redde miljøet.

  • Økonomisk har oljen og gassen lønt seg for Norge
  • For miljøet har olje og gassindustrien ikke lønt seg
  • Norge må bygge en ny industri eller noe som kan skaffe arbeid

VÅRE KILDER:

http://www.ig.uit.no/geostudiesamling/olje.htm

http://miljostatus.no/Tema/Vannforurensning/Olje-og-gass/

http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/tema/olje_og_gass.html?id=1003

Programmer på NRK nett tv fra: http://www1.nrk.no/nett-tv/prosjekt/885

Strande, Anne Lise (red), 2000, Fra fossil til velferd, Gyldendal Norsk Forlag AS

Kindingstad, Torbjørn (forfatter), Norges oljehistorie, Wigestrand Forlag AS

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil