Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Likestilling og menneskeverd

Likestilling og menneskeverd

Handler om likestilling mellom menn og kvinner, og litt om likestilling og diskriminering.

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
29.10.2009

Hva er likeverd og likestilling…?

Menneskerettigheten har som grunnalgt at alle mennesker er like mye verdt. Likeverd betyr at alle er like verdifulle uansett kjønn,rase,nasjonalitet,stilling eller status. Likeverd er ikke det samme som likestilling. Likestilling handler om at kvinner og menn ikke har har like rettigheter,plikter og og muligheter på alle områder i samfunnet. At de har like rettigheter betyr ikke at de har plikt til å gjøre det samme,men men at de har samme mulighet til for eksempel utdanning,arbeid og i å delta i samfunnslivet. Det fins ikke noe i samfunnet i dag som har full likestilling mellom kvinner og menn.

 

Det er forskjeller på gutter og jenter. Jenter kan få barn,og kan amme dem. Menn er generelt fysisk sterke enn kvinner. I enkelt sammenhenger gir disse forskjellene ulike rettigheter. Kvinner for f.eks lenger permisjon enn menn ved barfødsel. Synet på likestilling er også avhengig av  kulture og tradisjoner i samfunn. Hvilken forventninger samfunnet har til jenter, gutter, og menn skal oppføre seg, kalles kjønnsroller.

 

Kjønnsroller oppfattes svært forskjellig i ulike sammfunn, men de kan også variere innefor det samme samfunnert. Det er avhengig av hvilke miljø vi lever i.

 

Likestilling og diskriminering

Diskriminering betyr å behandle et menneske gårligere enn et annet på grunn av personens kjønn, religion, livssyn, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse, politiske tilhørighet, seksuelle orientering, funksjonshemming eller alder. I januar 2006 ble det opprettet et nytt likestillings- og diskrimineringombud i Norge. Det nye ombudet har flere mennesker med seg i arbeidet med å sikre rettighetene i likestillingesloven og diskrimineringsloven. Tidligere hadde Norge et likestillingsombud som hadde som hovedoppgave å arbeide for å hindre diskrimineringen på grunn av kjønn og å fremme likestilling med særlig vekt på å bedre kvinners stilling.

 

Disse oppgavene blir nå lagt til det nye ombudet. I Norge har det siden 1998 vært et senter mot etnisk diskriminering. Senteret skulle gi retthjelp til mennesker som følte seg diskriminert få grunn av tro, rase, hudfarge eller nasjonla etter etnisk opprinnelse. Denne oppgaven får nå den nye ombudet. Senter mot det etniske diskriminerting forsettre med sin andre hovedoppgave: å kartlegge omfanget av diskriminering i Norge.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil